Journal of Research in Entrepreneurship Innovation and Marketing
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2602-2753 | Period Biannually | Founded: 2017 | Publisher Mehmet MARANGOZ |


Girişimcilik İnovasyon ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi (GİPAD), yılda en az 2 kez (Haziran ve Aralık aylarında) yayımlanan uluslararası hakemli bilimsel bir dergidir. Bu bağlamda dergide girişimcilik, inovasyon ve pazarlama disiplinleri temel alınmakta ve bu alanlarda bilimin ve bilginin gelişmesi ve yayılması için kuramsal, kavramsal ve alan araştırmalarına dayalı çalışmalara yer verilmektedir.


Derginin amacı; girişimcilik, inovasyon ve pazarlama arasındaki ilişkilerin araştırılması, girişimciliğin gelişmesi, yeniliklerin benimsenmesi ve yayılması açısından pazarlama biliminin rolüne katkı sağlamaktır.


Derginin ilgi alanındaki konular:

- Girişimcilik

- Girişimcilikte inovasyonun yeri ve önemi

- Girişimcilikte pazarlamanın yeri ve önemi

- Pazarlamada girişimciliğin yeri ve önemi

- Pazarlamada inovasyonun yeri ve önemi

- Girişimciler yeni ürün ve hizmetleri nasıl pazarlarlar?

- Ülkelerin kalkınmasında ve gelişmesinde girişimciliğin rolü ve önemi

- İstihdam açısından girişimciliğin önemi

- Girişimcilik, inovasyon ve pazarlama arasındaki ilişki

- İnovasyon yönetimi ve araştırmaları

- Pazarlama yönetimi ve araştırmaları

 

Bunların dışındaki ilgili konularda karar, editör ya da yayın kuruluna aittir.


Dergiye Makale Gönderecek Yazarların Dikkatine:

ULAKBİM Notu: ULAKBİM TR Dizin sistemlerinde uluslararası geçerliliği olan, yazar tanımlayıcı ID bilgilerine yer verilecektir. Standardizasyonun sağlanabilmesi ve YÖK ile birlikte yürütülecek ortak çalışmalarda ORCID kullanılacağı için, TR Dizin’de yer alan veya yer almak üzere başvuran dergilerin, yazarlardan ORCID bilgilerini talep etmeleri ve dergide/makalelerde bu bilgiye yer vermeleri tavsiye edilmektedir.

Bu nedenle yazarların, http://orcid.org  adresinden ücretsiz olarak, bireysel ORCID numaralarını almaları ve alınan ORCID numarasının, dergipark üzerinden, kullanıcının "profil düzenlemesinden" girilerek dergipark sistemine (1 defaya mahsus) kayıt etmeleri gerekmektedir.

Dergimizde bundan sonraki sayılarda, yazar bilgilerinde ORCID numarasına yer verilecektir.

Örnek ORCID numarası: http://orcid.org/0000-0001-6578-3702Son Sayı:

5a2bcd5e66d65.png

Journal of Research in Entrepreneurship Innovation and Marketing

e-ISSN 2602-2753 | Period Biannually | Founded: 2017 | Publisher Mehmet MARANGOZ |
Cover Image


Girişimcilik İnovasyon ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi (GİPAD), yılda en az 2 kez (Haziran ve Aralık aylarında) yayımlanan uluslararası hakemli bilimsel bir dergidir. Bu bağlamda dergide girişimcilik, inovasyon ve pazarlama disiplinleri temel alınmakta ve bu alanlarda bilimin ve bilginin gelişmesi ve yayılması için kuramsal, kavramsal ve alan araştırmalarına dayalı çalışmalara yer verilmektedir.


Derginin amacı; girişimcilik, inovasyon ve pazarlama arasındaki ilişkilerin araştırılması, girişimciliğin gelişmesi, yeniliklerin benimsenmesi ve yayılması açısından pazarlama biliminin rolüne katkı sağlamaktır.


Derginin ilgi alanındaki konular:

- Girişimcilik

- Girişimcilikte inovasyonun yeri ve önemi

- Girişimcilikte pazarlamanın yeri ve önemi

- Pazarlamada girişimciliğin yeri ve önemi

- Pazarlamada inovasyonun yeri ve önemi

- Girişimciler yeni ürün ve hizmetleri nasıl pazarlarlar?

- Ülkelerin kalkınmasında ve gelişmesinde girişimciliğin rolü ve önemi

- İstihdam açısından girişimciliğin önemi

- Girişimcilik, inovasyon ve pazarlama arasındaki ilişki

- İnovasyon yönetimi ve araştırmaları

- Pazarlama yönetimi ve araştırmaları

 

Bunların dışındaki ilgili konularda karar, editör ya da yayın kuruluna aittir.


Dergiye Makale Gönderecek Yazarların Dikkatine:

ULAKBİM Notu: ULAKBİM TR Dizin sistemlerinde uluslararası geçerliliği olan, yazar tanımlayıcı ID bilgilerine yer verilecektir. Standardizasyonun sağlanabilmesi ve YÖK ile birlikte yürütülecek ortak çalışmalarda ORCID kullanılacağı için, TR Dizin’de yer alan veya yer almak üzere başvuran dergilerin, yazarlardan ORCID bilgilerini talep etmeleri ve dergide/makalelerde bu bilgiye yer vermeleri tavsiye edilmektedir.

Bu nedenle yazarların, http://orcid.org  adresinden ücretsiz olarak, bireysel ORCID numaralarını almaları ve alınan ORCID numarasının, dergipark üzerinden, kullanıcının "profil düzenlemesinden" girilerek dergipark sistemine (1 defaya mahsus) kayıt etmeleri gerekmektedir.

Dergimizde bundan sonraki sayılarda, yazar bilgilerinde ORCID numarasına yer verilecektir.

Örnek ORCID numarası: http://orcid.org/0000-0001-6578-3702Son Sayı:

5a2bcd5e66d65.png