Yazım Kuralları

Derginin yazım kurallarına uygun Örnek Word Şablonu indirmek için tıklayınız (Alternatif indirme bağlantısı) Makalenizi bu formata getirdikten sonra sisteme yükleyiniz.


1. Makaleler “Office Word” programında A4 boyutlarında hazırlanmalıdır. Makaleler dergi formatında, 25 sayfayı geçmemelidir. Ekler buna dahil değildir.


2. Sayfa düzeni; Sol:  2,5 cm, Sağ: 2,5 cm, Üst: 2,5 cm ve Alt: 2,5 cm olmalıdır.


3. Makalenin yazı karakteri "Times New Roman' ve Satır Aralığı "Tek"tir. Paragraf girintisi "1 cm", paragraf aralığı ise "önce 6 nk" ve "sonra 6 nk" olmalıdır.


    -    Başlık: 14 punto, ilk harfleri büyük, kalın ve ortalı.

    -    Yazar isim ve unvanları: 12 punto, kalın ve sola yaslı.

    -    Yazar kurum ve e-mail: 11 punto, sola yaslı.

    -    "Öz" ve "Abstract" başlıklar: 11 punto, kalın ve sola yaslı.

    -    Özetler, anahtar kelimeler ve jel kodları: 11 punto, italik ve iki yana yaslı.


4. Çalışmanın Başlıkları aşağıdaki gibi düzenlenmelidir.


    -    Birinci başlıklar kalın, iki yana yaslı ve ilk harf büyük olmalıdır.

        (Örneğin: 1. Giriş2. Literatür Araştırması)


    -    İkinci Başlıklar:  kalın, iki yana yaslı ve ilk harfleri büyük olmalıdır.

        (Örneğin: 2.1. Başlık)


    -    Üçüncü Başlıklar: kalın, iki yana yaslı, ilk harfleri büyük ve italik olmalıdır.

         (Örneğin: 2.1.1. Başlık)


5. Tablo ve şekiller 9-11 puntoda çizilebilir. Ancak tablo ve şekiller program yardımıyla çizilmeli, resim uzantılı dosyalar kullanılmamalıdır. Bunun yanında tablo ve şekillerin sayfa yapısını taşmamasına özen gösterilmelidir.


6. Çalışmanın sonuç kısmı, amaç ve kapsam yönünden çalışmanın içeriğiyle uyumlu olmalı ve metinde sözü edilemeyen veri ya da bulgulara yer verilmemelidir.


7. Kaynakça, kitap, makale gibi ayırmadan, alfabetik sıralı düzenlenmelidir. Metin içi atıflar ve Kaynakça APA stilinde olmalıdır.


8. Kaynakça, yazar soyisimlerine göre sıralanmalı ve Paragraf girintisi Özel-Asılı "1,25 cm" ayarlanmalıdır.


9. Atıf yapma ve Kaynak Gösterme için aşağıdaki örnekleri inceleyiniz.


Süreli Yayın: 

Tek yazar olması durumunda;

 Acemoglu, D. (1998). “Why do New Technologies Complement Skills? Directed Technical Change and Wage Inequality”, The Quarterly Journal of Economics, (113):1055-1089.

Metin içinde: (Acemoglu, 1998:1055-1089).


İki yazar olması durumunda;

 Acemoglu, D. & Johnson, S. (2005), “Unbundling Institutions”, Journal of Political Economy, (113), 949-995.

Metin içinde: (Acemoglu ve Johnson, 2005:949).

 

Üç veya daha fazla yazar olması durumunda;

 Acemoglu, D.; Aghion P. and Zilibotti F. (2006). “Distance to Frontier, Selection, and Economic Growth” Journal of the European Economic Association, (4). pp.37-74.

Metin içinde: (Acemoglu vd., 2006:37-74).

 

Kitap: 

 Tek yazar olması durumunda;

 Marangoz, M. (2017). Girişimcilik, Beta Yayıncılık, İstanbul.


İki yazar olması durumunda;

 Marangozu, M. ve Fırat A. (2017). Sürdürülebilir Ekonomi, Beta Yayınları, İstanbul.

 

Üç veya daha fazla yazar olması durumunda;

 West, B., Galecki T. and Welch B. (2014). Linear Mixed ModelsCRC Press. USA.