Kurucu / Yayın Sahibi

Prof. Dr. Mehmet MARANGOZ
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Baş Editör

Prof. Dr. Mehmet MARANGOZ
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Editör Yardımcıları


Doç. Dr. Hatice Hicret ÖZKOÇ
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
hatice.ozkoc@mu.edu.tr
-------------------------------------------------------------------------------------
Dr. Öğr. Üyesi Kazım SARIÇOBAN
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
kazimsaricoban@hotmail.com
-------------------------------------------------------------------------------------
Arş. Gör. Dr. Yusuf TEPELİ
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
hatice.ozkoc@mu.edu.tr

İngilizce Dil Editörü

Dr. Öğr. Üyesi Funda BAYRAKDAROĞLU

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

fkaya@mu.edu.tr


Yayın Kurulu

Prof. Dr. G. Cenk AKKAYA
Dokuz Eylül Üniversitesi
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Prof. Dr. Şafak AKSOY
Akdeniz Üniversitesi
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Prof. Dr. Remzi ALTUNIŞIK
Sakarya Üniversitesi
--------------------------------------------------------------------------------------------
Prof. Dr. Umut AVCI
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
--------------------------------------------------------------------------------------------
Prof. Dr. Emrah CENGİZ
İstanbul Üniversitesi
--------------------------------------------------------------------------------------------
Prof. Dr. Ramazan ERDEM
Süleyman Demirel Üniversitesi
--------------------------------------------------------------------------------------------
Prof. Dr. N. Figen ERSOY
Anadolu Üniversitesi
--------------------------------------------------------------------------------------------
Prof. Dr. Mehmet Erdemir GÜNDOĞMUŞ
Adnan Menderes Üniversitesi
--------------------------------------------------------------------------------------------
Prof. Dr. Selçuk Burak HAŞILOĞLU
Pamukkale Üniversitesi
--------------------------------------------------------------------------------------------
Prof. Dr. Derman KÜÇÜKALTAN
İstanbul Arel Üniversitesi
--------------------------------------------------------------------------------------------
Prof. Dr. Mustafa MIYNAT
Celal Bayar Üniversitesi
--------------------------------------------------------------------------------------------
Prof. Dr. Şuayip ÖZDEMİR
Afyon Kocatepe Üniversitesi
--------------------------------------------------------------------------------------------
Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY
Gaziantep Üniversitesi
--------------------------------------------------------------------------------------------
Prof. Dr. Erkan POYRAZ
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
--------------------------------------------------------------------------------------------
Prof. Dr. Şakir SAKARYA
Balıkesir Üniversitesi
--------------------------------------------------------------------------------------------
Prof. Dr. Hakan SARITAŞ
Pamukkale Üniversitesi
--------------------------------------------------------------------------------------------
Prof. Dr. Celalettin SERİNKAN
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi
--------------------------------------------------------------------------------------------
Prof. Dr. Erşan SEVER
Aksaray Üniversitesi
--------------------------------------------------------------------------------------------
Prof. Dr. Mustafa TANYERİ
Dokuz Eylül Üniversitesi
--------------------------------------------------------------------------------------------
Doç. Dr. Ramazan AKBULUT
Harran Üniversitesi
--------------------------------------------------------------------------------------------
Doç. Dr. Murat AKYILDIZ
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
--------------------------------------------------------------------------------------------
Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
--------------------------------------------------------------------------------------------
Doç. Dr. Serkan ÇİÇEK
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
--------------------------------------------------------------------------------------------
Doç. Dr. Berrin FİLİZÖZ
Cumhuriyet Üniversitesi
--------------------------------------------------------------------------------------------
Doç. Dr. Adem GÖLEÇ
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi
--------------------------------------------------------------------------------------------
Doç. Dr. Nihat GÜLTEKİN
Harran Üniversitesi
--------------------------------------------------------------------------------------------
Doç. Dr. Aydın KAYABAŞI
Dumlupınar Üniversitesi
--------------------------------------------------------------------------------------------
Doç. Dr. Burhan KILIÇ
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Doç. Dr. Saffet OCAK
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Doç. Dr. Serap ÖZEN
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Doç. Dr. Hatice Hicret ÖZKOÇ
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Doç. Dr. Sadettin PAKSOY
Kilis 7 Aralık Üniversitesi
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Doç. Dr. Nilsun SARIYER
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Doç. Dr. Cafer TOPALOĞLU
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Doç. Dr. Osman ULUYOL
Adıyaman Üniversitesi
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Doç. Dr. Hüseyin YILMAZ
Adnan Menderes Üniversitesi
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Yrd. Doç. Dr. Özlem ATAN
Haliç Üniversitesi
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Yrd. Doç. Dr. Mustafa BAYHAN
Pamukkale Üniversitesi
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Yrd. Doç. Dr. Funda BAYRAKDAROĞLU
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Yrd. Doç. Dr. Hasan DEMİR
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Yrd. Doç. Dr. Aytekin FIRAT
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Yrd. Doç. Dr. Gonca Akgün GÜNGÖR
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Yrd. Doç. Dr. Yılmaz İÇERLİ
Aksaray Üniversitesi
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Yrd. Doç. Dr. Yener PAZARCIK
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Yrd. Doç. Dr. Selva STAUB
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Yrd. Doç. Dr. Nevzat TETİK
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN
Dokuz Eylül Üniversitesi

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Ali AKDEMİR
İstanbul Arel Üniversitesi

Prof. Dr. Sedat MURAT
İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Mahir NAKİP
Çankaya Üniversitesi

Prof. Dr. Asım Günal ÖNCE
Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Ömer TORLAK
Rekabet Kurumu Başkanı