ISSN: 2651-3234
e-ISSN: 2651-3307
Founded: 2017
Period: Biannually
Publisher: Bingol University
Submission Date: Start: May 16, 2022

2021 - Volume: 5 Issue: Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi: Krizler, Belirsizlikler ve Arayışlar Özel Sayısı


Creative Commons Lisansı