Ekonomi İşletme Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Dergisi
Submission Date
End: May 27, 2021
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
ISSN 2149-0732 | e-ISSN 2602-4845 | Period Biannually | Founded: 2015 | Publisher Kirikkale University | https://dergipark.org.tr/tr/pub/kkujebpir


Ekonomi İşletme Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Dergisi (JEBPIR), İşletme, İktisat, Maliye, Ekonometri, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Sağlık Yönetimi, Uluslararası Ticaret, Sosyoloji, Felsefe gibi alanlarda bilimsel ve akademik çalışmaların kabul edildiği uluslararası hakemli bir dergidir. Dergide araştırma makalelerine yer verilmektedir.

Dergimize gönderilen bilimsel ve akademik çalışmalar hakem incelemesinden geçerek, en az iki hakemin olumlu görüşü alındıktan sonra, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez İnternet ortamında açık erişimli, e-ISSN 2602-4845 kodu ile elektronik dergi olarak yayımlanmaktadır.  Dergi’nin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.

Dergiye gönderilecek tüm makaleler dergipark üzerinden kabul edilmektedir. Mail yoluyla kurulacak iletişimler sadece bilgi amaçlı olmalıdır. jebpir@kku.edu.tr adresine gönderilen makaleler dikkate alınmayacaktır.

Dergimizin 7.cilt 1. sayısı 10 Haziran 2021 tarihli olarak yayınlanmıştır. Tüm araştırmacılarımıza ve emeği geçenlere teşekkür ederiz. 

2021'nin ikinci sayısı için makale gönderme süreçleri 1 Temmuz 2021 itibariyle başlayacaktır. 15 Kasım 2021'den sonra gönderilecek makaleler bir sonraki sayıda yayınlanmak üzere değerlendirilecektir. Ancak dergimize olan talep yoğunluğu nedeniyle makale gönderim tarihi daha da erken bir tarihe çekilerek makale gönderimine kapatılabilir.


Ekonomi İşletme Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Dergisi

ISSN 2149-0732 | e-ISSN 2602-4845 | Period Biannually | Founded: 2015 | Publisher Kirikkale University | https://dergipark.org.tr/tr/pub/kkujebpir
Cover Image


Ekonomi İşletme Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Dergisi (JEBPIR), İşletme, İktisat, Maliye, Ekonometri, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Sağlık Yönetimi, Uluslararası Ticaret, Sosyoloji, Felsefe gibi alanlarda bilimsel ve akademik çalışmaların kabul edildiği uluslararası hakemli bir dergidir. Dergide araştırma makalelerine yer verilmektedir.

Dergimize gönderilen bilimsel ve akademik çalışmalar hakem incelemesinden geçerek, en az iki hakemin olumlu görüşü alındıktan sonra, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez İnternet ortamında açık erişimli, e-ISSN 2602-4845 kodu ile elektronik dergi olarak yayımlanmaktadır.  Dergi’nin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.

Dergiye gönderilecek tüm makaleler dergipark üzerinden kabul edilmektedir. Mail yoluyla kurulacak iletişimler sadece bilgi amaçlı olmalıdır. jebpir@kku.edu.tr adresine gönderilen makaleler dikkate alınmayacaktır.

Dergimizin 7.cilt 1. sayısı 10 Haziran 2021 tarihli olarak yayınlanmıştır. Tüm araştırmacılarımıza ve emeği geçenlere teşekkür ederiz. 

2021'nin ikinci sayısı için makale gönderme süreçleri 1 Temmuz 2021 itibariyle başlayacaktır. 15 Kasım 2021'den sonra gönderilecek makaleler bir sonraki sayıda yayınlanmak üzere değerlendirilecektir. Ancak dergimize olan talep yoğunluğu nedeniyle makale gönderim tarihi daha da erken bir tarihe çekilerek makale gönderimine kapatılabilir.


Cilt 7 Sayı 1 Last Issue
Volume 7 - Issue 1 - Jun 11, 2021
 1. Çevre Hakkı ve Ekonomik Yarar Dikotomisi Üzerine Bir Değerlendirme
  Pages 1 - 19
  Meryem YILMAZ
 2. İktisadi Kalkınma Penceresinden D-8 Ülkeleri
  Pages 20 - 37
  Adem DOĞAN, Güven DELİCE
 3. Konkordato Kurumunda Kesin Mühlet: Alacaklı, Borçlu ve Sözleşmeler Açısından Sonuçlarının Değerlendirilmesi
  Pages 38 - 67
  Suphi ASLANOĞLU, Doç. Dr. Selim CENGİZ
 4. Uluslararası Göç Olgusu ve “Arap Baharı” Sürecinde Değişime Uğrayan Avrupa Birliği Göç Politikaları Title: The International Migration Phenomenon and the European Union Migration Policies Changing During the "Arab Spring" Process
  Pages 68 - 84
  Selin DİNÇER, Fatma Pinar EŞSİZ
 5. Otoriter Siyasal Sistemlerde Propaganda ve Eleştiri Aracı Olarak Sanat
  Pages 85 - 94
  Merve ATABAY
 6. Katılımcı Bütçeleme Sistemi Ve Kırıkkale Halkına Yönelik Bir Araştırma
  Pages 95 - 113
  Rabia Selinnay GÜRBÜZ, Eda BALIKÇIOĞLU
 7. Türkiye'de Kent Hizmetlerinin Bilinirliği Üzerine Bir Alan Araştırması: Keçiören İlçesi Örneği
  Pages 114 - 144
  Emre KAYA, Nazlı YÜCEL BATMAZ
 8. Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Kadınlarda Hissedilen Cam Tavan Algısının Örgütsel Bağlılığa Etkisi
  Pages 145 - 170
  Yasemin MUŞ, Mahmut ÖZDEMİR
 9. Türkiye Cumhuriyeti’nde Yol Vergisi Uygulamalarının Sosyo-Ekonomik Sonuçları
  Pages 171 - 191
  Alparslan UĞUR, Ezgi ALTUNDAĞ
 10. 1982 Anayasası Döneminde Açılan Siyasi Parti Kapatma Davalarında Anayasa Mahkemesi Üyelerinin Yargısal Tutumları Üzerine Ampirik Bir Araştırma
  Pages 192 - 208
  Fatih GÜLER
Submission Date
End: May 27, 2021