ISSN: 2149-0732
e-ISSN: 2602-4845
Founded: 2015
Period: Monthly
Publisher: Kirikkale University
Cover Image
       

Ekonomi İşletme Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Dergisi (JEBPIR), İşletme, İktisat, Maliye, Ekonometri, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Sağlık Yönetimi, Uluslararası Ticaret, Sosyoloji, Felsefe gibi alanlarda bilimsel ve akademik çalışmaların kabul edildiği uluslararası hakemli bir dergidir. Dergide araştırma makalelerine yer verilmektedir.

Dergimize gönderilen bilimsel ve akademik çalışmalar hakem incelemesinden geçerek, en az iki hakemin olumlu görüşü alındıktan sonra, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez İnternet ortamında açık erişimli, e-ISSN 2602-4845 kodu ile elektronik dergi olarak yayımlanmaktadır.  Dergi’nin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.

Dergiye gönderilecek tüm makaleler dergipark üzerinden kabul edilmektedir. Mail yoluyla kurulacak iletişimler sadece bilgi amaçlı olmalıdır. jebpir@kku.edu.tr adresine gönderilen makaleler dikkate alınmayacaktır.

Dergimizin 7.cilt 2. sayısı Aralık 2021 tarihli olarak yayınlanmıştır. Tüm araştırmacılarımıza ve emeği geçenlere teşekkür ederiz. 

2022 yılı ilk sayı için gönderim süreçleri 26 Şubat 2022 tarihinde başlamıştır. 20 Mayıs 2022 tarihine kadar makale başvuruları kabul edilecek olup bu tarihten sonra gönderilecek tüm makaleler bir sonraki sayıda yayınlanmak üzere değerlendirmeye değerlendirmeye alınacaktır.

Submission Date: Start: September 1, 2022 End: June 14, 2022

2021 - Volume: 7 Issue: 2

.