Ekonomi İşletme Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2149-0732 | e-ISSN 2602-4845 | Period Biannually | Founded: 2015 | Publisher Kirikkale University | https://dergipark.org.tr/tr/pub/kkujebpir


Ekonomi İşletme Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Dergisi (JEBPIR), İşletme, İktisat, Maliye, Ekonometri, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Sağlık Yönetimi, Uluslararası Ticaret, Sosyoloji, Felsefe gibi alanlarda bilimsel ve akademik çalışmaların kabul edildiği uluslararası hakemli bir dergidir. Dergide araştırma makalelerine yer verilmektedir.

Dergimize gönderilen bilimsel ve akademik çalışmalar hakem incelemesinden geçerek, en az iki hakemin olumlu görüşü alındıktan sonra, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez İnternet ortamında açık erişimli, e-ISSN 2602-4845 kodu ile elektronik dergi olarak yayımlanmaktadır.  Dergi’nin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.

Dergiye gönderilecek tüm makaleler dergipark üzerinden kabul edilmektedir. Mail yoluyla kurulacak iletişimler sadece bilgi amaçlı olmalıdır. jebpir@kku.edu.tr adresine gönderilen makaleler dikkate alınmayacaktır.

Dergimizin 5.cilt 2. sayısı 31 Aralık 2019 tarihli olarak yayınlanmıştır. Tüm yazarlarımıza ve emeği geçenlere teşekkür ederiz. 

2020'nin ilk sayısı için makale gönderme süreçleri 1 Şubat 2020 itibariyle başlayacaktır. 30 Mayıs 2020'den sonra gönderilecek makaleler bir sonraki sayıda yayınlanmak üzere değerlendirilecektir.

Ekonomi İşletme Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Dergisi

ISSN 2149-0732 | e-ISSN 2602-4845 | Period Biannually | Founded: 2015 | Publisher Kirikkale University | https://dergipark.org.tr/tr/pub/kkujebpir
Cover Image


Ekonomi İşletme Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Dergisi (JEBPIR), İşletme, İktisat, Maliye, Ekonometri, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Sağlık Yönetimi, Uluslararası Ticaret, Sosyoloji, Felsefe gibi alanlarda bilimsel ve akademik çalışmaların kabul edildiği uluslararası hakemli bir dergidir. Dergide araştırma makalelerine yer verilmektedir.

Dergimize gönderilen bilimsel ve akademik çalışmalar hakem incelemesinden geçerek, en az iki hakemin olumlu görüşü alındıktan sonra, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez İnternet ortamında açık erişimli, e-ISSN 2602-4845 kodu ile elektronik dergi olarak yayımlanmaktadır.  Dergi’nin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.

Dergiye gönderilecek tüm makaleler dergipark üzerinden kabul edilmektedir. Mail yoluyla kurulacak iletişimler sadece bilgi amaçlı olmalıdır. jebpir@kku.edu.tr adresine gönderilen makaleler dikkate alınmayacaktır.

Dergimizin 5.cilt 2. sayısı 31 Aralık 2019 tarihli olarak yayınlanmıştır. Tüm yazarlarımıza ve emeği geçenlere teşekkür ederiz. 

2020'nin ilk sayısı için makale gönderme süreçleri 1 Şubat 2020 itibariyle başlayacaktır. 30 Mayıs 2020'den sonra gönderilecek makaleler bir sonraki sayıda yayınlanmak üzere değerlendirilecektir.