Review
BibTex RIS Cite

Looking at Yunus Emre from Interdisciplinary

Year 2023, Volume: 2 Issue: 1, 13 - 22, 30.06.2023

Abstract

It is a fact that many people can find something from different aspects in Yunus Emre, one of the most important values of Turkish Culture. While Yunus Emre is like everyone else, he is also an example to many with his wisdom. What removes him from being an ordinary historical personality is that he has the ability to reflect the individual and society thanks to his accumulation. Yunus Emre, on the one hand, reveals the human and the things about human beings with his discourse, on the other hand, mirrors the society and the state of the society. Human and the material-spiritual basic elements around him are included in Yunus Emre's discourse. His style is both noticeably sharp and equally sensitive. The solidity of the literary background in his expressions makes itself felt clearly. His intellectual background and justifications also prove the solidity of his idea base. His view of the world and faith has not only carried him beyond his time to the present, but also continues to carry him to the future. In this study, the main literary and intellectual studies on Yunus Emre were focused, new interpretations were brought to these evaluations and common reference points were determined. It was stated that the determined issues could be evaluated in terms of new perspectives and different fields, and the necessity of considering Yunus Emre from various disciplines of social sciences was pointed out.

References

 • Göçer, K. (2021). Yunus Emre aslında ne dedi. Lejand Kitap.
 • Göçer, K. (2017). Ahiliği potlaç kültürü üzerinden yeniden düşünmek. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 37, 465-476.
 • Gölpınarlı, A. (2006). Yunus Emre hayatı ve bütün şiirleri. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Güzel, A. (2014). Dini-Tasavvufi Türk Edebiyatı El Kitabı. Akçağ Yayınları.
 • Karakoç, S. (2011). Yunus Emre. Diriliş Yayınları.
 • Karamustafa, A. T. (2017). Tasavvufun oluşumu. Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Karatani, K. (2018). İzonomi ve felsefenin kökenleri. Çev. Ahmet Nüvit Bingöl, Metis Yayınları.
 • Köprülü, M. F. (2016). Türk edebiyatında ilk mutasavvıflar. ALFA Yayınları.
 • Ocak, A. Y. (2011). Osmanlı sufiliğine bakışlar. Timaş Yayınları.
 • Peters, F. E. (2004). Antik Yunan felsefesi terimleri sözlüğü. Çev. Hakkı Hünler, Paradigma Yayıncılık.
 • Tatçı, M. (2008). Yunus Emre divanı. H Yayınları.
 • Tezcan, S. (2012). Yunus Emre’nin Adı. Ed. Ahmet Yaşar Ocak Yunus Emre içinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.
 • Tietze, A. (2002). Tarihi ve etimolojik Türkiye Türkçesi lugatı. Ed. Semih Tezcan, Emine Yılmaz, Nurettin Demir. Cilt 1, A-E. Simurg Kitapçılık, Yayıncılık ve Dağıtım.
 • Türkçe Sözlük, (2019). haz. Şükrü Halûk Akalın, Türk Dil Kurumu Yayınları.

Yunus Emre'ye Disiplinlerarasından Bakmak

Year 2023, Volume: 2 Issue: 1, 13 - 22, 30.06.2023

Abstract

Türk Kültürü’nün en önemli değerlerinden olan Yunus Emre’de, pek çok kişinin farklı yönlerden kendinden bir şeyler bulabileceği bir gerçektir. Yunus Emre herkes gibiyken aynı zamanda bilgeliği ile de pek çoklarına örnektir. Onu sıradan bir tarihi kişilik olmaktan çıkaran şey, benliğindeki birikim sayesinde birey ve toplumu yansıtabilme özelliğine sahip olmasıdır. Yunus Emre, bir taraftan söylemiyle insanı ve insana dair olanları gözler önüne sererken diğer taraftan topluma ve toplumun durumuna ayna tutar. İnsan ve onun etrafındaki yaşamsal-manevi temel unsurlar Yunus Emre’nin söylemine dâhil olur. Onun üslubu hem fark edilir derecede keskin hem de bir o kadar hassastır. İfadelerindeki edebi alt yapının sağlamlığı kendini açık bir şekilde hissettirir. Düşünsel arka planı ve temellendirmeleri de yine onun fikir temelinin sağlamlığını kanıtlar. Dünyaya ve inanca olan bakışı onu döneminin ötesinden sadece bugüne taşımakla kalmamış, geleceğe de taşımaya devam etmektedir.
Bu çalışmada, Yunus Emre’ye yönelik yapılmış olan temel edebi ve düşünsel incelemeler odak alınmış, bu değerlendirmelere yeni yorumlar getirilerek ortak referans noktaları belirlenmiştir. Belirlenen hususların yeni bakış açıları ve farklı alanlar açısından değerlendirilebileceği ifade edilmiş, Yunus Emre’yi sosyal bilimlerin çeşitli disiplinlerinden ele almanın gerekliliğine dikkat çekilmiştir.

References

 • Göçer, K. (2021). Yunus Emre aslında ne dedi. Lejand Kitap.
 • Göçer, K. (2017). Ahiliği potlaç kültürü üzerinden yeniden düşünmek. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 37, 465-476.
 • Gölpınarlı, A. (2006). Yunus Emre hayatı ve bütün şiirleri. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Güzel, A. (2014). Dini-Tasavvufi Türk Edebiyatı El Kitabı. Akçağ Yayınları.
 • Karakoç, S. (2011). Yunus Emre. Diriliş Yayınları.
 • Karamustafa, A. T. (2017). Tasavvufun oluşumu. Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Karatani, K. (2018). İzonomi ve felsefenin kökenleri. Çev. Ahmet Nüvit Bingöl, Metis Yayınları.
 • Köprülü, M. F. (2016). Türk edebiyatında ilk mutasavvıflar. ALFA Yayınları.
 • Ocak, A. Y. (2011). Osmanlı sufiliğine bakışlar. Timaş Yayınları.
 • Peters, F. E. (2004). Antik Yunan felsefesi terimleri sözlüğü. Çev. Hakkı Hünler, Paradigma Yayıncılık.
 • Tatçı, M. (2008). Yunus Emre divanı. H Yayınları.
 • Tezcan, S. (2012). Yunus Emre’nin Adı. Ed. Ahmet Yaşar Ocak Yunus Emre içinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.
 • Tietze, A. (2002). Tarihi ve etimolojik Türkiye Türkçesi lugatı. Ed. Semih Tezcan, Emine Yılmaz, Nurettin Demir. Cilt 1, A-E. Simurg Kitapçılık, Yayıncılık ve Dağıtım.
 • Türkçe Sözlük, (2019). haz. Şükrü Halûk Akalın, Türk Dil Kurumu Yayınları.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Studies of the Turkic World
Journal Section Reviews
Authors

Selin ZEYREK 0000-0002-6972-3077

Publication Date June 30, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 2 Issue: 1

Cite

APA ZEYREK, S. (2023). Yunus Emre’ye Disiplinlerarasından Bakmak. Sakarya Üniversitesi Türk Akademi Dergisi, 2(1), 13-22.