Year 2018, Volume 29 , Issue 1, Pages 39 - 52 2018-04-12

Reliability and Validity of Football Common Content Knowledge Test for Physical Education Teachers
Beden Eğitimi Öğretmenleri için Futbol Genel Alan Bilgisi Bilgi Testinin Güvenirlik ve Geçerliği

Fatih DERVENT [1] , Erhan DEVRİLMEZ [2] , Mustafa Levent İNCE [3] , Phillip WARD [4]


Common content knowledge (CCK) is comprised of knowledge of rules, techniques, and tactics. In order to teach effectively, physical education teachers need to possess CCK. Literature review revealed few validated CCK tests including CCK tests for football. The purpose of this study was to evaluate the reliability and the validity of Football CCK Test for physical education teachers. 241 students enrolled in 11 different physical education teacher education departments participated in the study. The expert group of experienced coaches, physical education teachers, senior lecturers, program development and language experts formed the CCK test based on the content knowledge framework for physical education (Ward, 2009) using a table of specification. There were 30 multiple-choice questions in the Football CCK Test. Rasch model was used to evaluate the reliability and the validity of the test. Twenty-four of 30 questions demonstrated good item-model fit. Those items that had poor item-model fit might be revised. Item separation (6.93) and item reliability (.98) values were moderately high that showed high internal consistency. The Rasch analysis provides evidence that thetest is a reliable and valid CCK test for football. 

ÖZ

Genel alan bilgisi (GAB) kapsamına giren oyun kuralları, teknik ve taktik bilgileri beden eğitimi öğretmenlerinin etkin bir öğretim sergilemeleri için gereklidir. Alanyazında futbol da dâhil olmak üzere GAB düzeyini ölçen geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmış çok fazla bilgi testine rastlanmamaktadır. Amacı, beden eğitimi öğretmenleri için Futbol GAB Testinin güvenirlik ve geçerlik çalışmasını yapmak olan bu araştırmaya 11 farklı üniversitenin beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümlerinde öğrenim görmekte olan 241 öğrenci katılmıştır. Testte yer alan sorular futbol konusunda deneyimli antrenörler, beden eğitimi öğretmenleri, öğretim elemanları, program geliştirme ve dil bilim uzmanlarından oluşan uzman grubu tarafından alan bilgisi kavramsal çerçevesi (Ward, 2009) temel alınarak belirtke tablosuyla oluşturulmuştur. Futbol GAB Testinde her biri 10’ar tane olmak üzere oyun kuralları bilgisi, teknik bilgisi ve taktik bilgisi düzeyini ölçen 30 çoktan seçmeli soru bulunmaktadır. Rasch modeli kullanılarak yapılan güvenirlik ve geçerlik değerlendirmesi 30 sorudan 24’ünün uyum indeksleri açısından kabul edilen düzeyin üzerinde olduğunu ortaya koymaktadır. Uyum indekslerinin kabul edilebilir düzeyi dışında kalan maddeler yeniden düzenlenebilir. Maddelerin ayırt edicilik (6.93) ve güvenirlik (.98) değerleri kabul edilebilir düzeyin üzerindedir ki bu durum testin iç tutarlılık düzeyinin yüksek olduğunu göstermektedir. Yapılan Rasch analizi bilgi testinin güvenilir ve geçerli bir futbol GAB Testi olduğunu ortaya koymaktadır.  

 • Amade-Escot C, O'sullivan M. (2007). Research on content in physical education: theoretical perspectives and current debate. Physical Education and Sport Pedagogy, 12(3), 185-203.
 • Ayvazo S, Ward P. (2011). Pedagogical content knowledge of experienced teachers in physical education: Functional analysis of adaptations. Research Quarterly for Exercise and Sport, 82, 675-684.
 • Ayvazo S, Ward P, Stuhr PT. (2010). Teaching and assessing content knowledge in preservice physical education. Journal of Physical Education, Recreation & Dance, 81(4), 40-44.
 • Ball DL, Thames MH, Phelps G. (2008). Content knowledge for teaching: What makes it special? Journal of Teacher Education, 59, 389-407.
 • Bond T, Fox CM. (2015). Applying the Rasch model: Fundamental measurement in the human sciences. London: Routledge.
 • Castelli D, Williams L. (2007). Health-related fitness and physical education teachers’ content knowledge. Journal of Teaching in Physical Education, 26, 3-19.
 • Damjanova R. (2011). Item analysis and measurement characteristics of knowledge’s test in golf. Research in Kinesiology, 39(1), 17-21.
 • Devrilmez E. (2016). Impact of badminton course designed for common and specialized content knowledge of prospective teachers. (Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi).
 • Educational Testing Service. (2017). Gain a deeper understanding of specialized content knowledge your teachers need to succeed. Ocak 12, 2017 https://www.ets.org/s/praxis/pdf/praxis_ckt.pdf
 • Elhan AH, Atakurt Y. (2005). Ölçeklerin değerlendirilmesinde niçin Rasch analizi kullanılmalıdır. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 58(1), 47-50.
 • Graham G. (2008). Teaching Children Physical Education: Becoming a Master Teacher. London: Routledge.
 • Herold F, Waring M. (2017). Is practical subject matter knowledge still important? Examining the Siedentopian perspective on the role of content knowledge in physical education teacher education. Physical Education and Sport Pedagogy, 22(3), 231-245.
 • He Y, Wang X, Gao Y, Ward P. (2017). Rasch assessment of a common content test for soccer. Research Quarterly for Exercise and Sport Supplement, 88:A166.
 • Hill HC, Schilling SG, Ball DL. (2004). Developing measures of teachers’ mathematics knowledge for teaching. The Elementary School Journal, 105(1), 11-30.
 • İnce ML, Hünük D. (2013). Experienced physical education teachers’ health-related fitness knowledge level and knowledge internalization processes. Education and Science, 38(168), 304-317.
 • İnce ML, Ward P, Devrilmez E. (2012). Common content knowledge and specialized content knowledge on physical activity and sport courses in Turkish PETE programs. Sözel sunum.12. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Denizli, Türkiye.
 • Iserbyt P, Ward P, Martens J. (2015). The Influence of Content Knowledge on Teaching and Learning in Traditional and Sport Education Contexts: an Exploratory Study. Physical Education and Sport Pedagogy. doi:10.1080/17408989.2015.1050662.
 • Iserbyt P, Ward P, Li W. (2017). Effects of improved content knowledge on pedagogical content knowledge and student performance in physical education. Physical Education and Sport Pedagogy, 22, 71-78.
 • Kleickmann T, Richter D, Kunter M, Elsner J, Besser M, Krauss S, Baumert J. (2013). Teachers’ content knowledge and pedagogical content knowledge: The role of structural differences in teacher education. Journal of Teacher Education, 64(1), 90-106.
 • Kim I, Lee YS, Ward P, Li W. (2015). A critical examination of content knowledge courses in physical education teacher education programs. Journal of Teaching in Physical Education, 34, 59-75. Kim I, Ko B. (2017). Measuring preservice teachers’ knowledge of instructional tasks for teaching elementary content. The Physical Educator, 77, 296-314. Kirk D. (2010). Physical Education Futures. London: Routledge.
 • Linacre JM. (2011). A user’s guide to Winsteps/Ministep Rasch-model computer program. Chicago, IL: Winsteps.com.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2012a). Beden eğitimi öğretmeni özel alan yeterlikleri. Ocak 12, 2017 http://otmg.meb.gov.tr/belgeler/ogretmen_yeterlikleri_kitabi/Öğretmen_Yeterlikleri_Kitabı_beden_eğitimi_öğretmeni_özel_alan_yeterlikleri_ilköğretim_parça_14.pdf
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2012b). Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri. Ocak 12, 2017 http://otmg.meb.gov.tr/belgeler/ogretmen_yeterlikleri_kitabi/Öğretmen_Yeterlikleri_Kitabı_genel_yeterlikler_parça_2.pdf
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2017). Beden eğitimi ve spor dersi öğretim programı. Mart 1, 2017 http://mufredat.meb.gov.tr
 • Miller MG, Housner L. (1998). A survey of health-related physical fitness knowledge among preservice and inservice educators. Physical Educator, 55(4), 176.
 • Rasch G. (1993). Probabilistic models for some intelligence and attainment tests. Chicago: MESA Press.
 • Santiago JA, Morales J, Disch JG. (2009). Physical activity and health-related fitness knowledge of physical education teachers. Research Quarterly for Exercise and Sport, 80(1), 395.
 • SHAPE America. (2017) 2017 national standards for initial physical education teacher education. Ocak 12, 2017 http://www.shapeamerica.org/accreditation/upload/2017-SHAPE-America-Initial-PETE-Stan543 dards.pdf
 • Siedentop D. (2002). Content knowledge for physical education. Journal of Teaching in Physical Education 21(4), 368–377.
 • Sinelnikov OA, Kim I, Ward P, Curtner-Smith M, Li W. (2016). Changing beginning teachers’ content knowledge and its effects on student learning. Physical Education and Sport Pedagogy, 21(4), 425-440.
 • Shulman LS. (1987). Knowledge and teaching: Foundations of the new reform. Harvard Educational Review, 57, 1-22.
 • Smith Jr EV. (2001). Evidence for the reliability of measures and validity of measure interpretation: a Rasch measurement perspective. Journal of applied measurement, 2(3), 281-311.
 • Spor Genel Müdürlüğü. (2017). Türkiye geneli sporcu sayıları. Nisan 23, 2017 http://sgm.gsb.gov.tr/
 • Stroot SA, Ko B. (2006). Induction of beginning physical educators into the school setting In D. Kirk, D. Macdonald, and M. O’Sullivan (Eds.), The Handbook of Physical Education (pp. 425–448). Berkeley, CA: Sage.
 • Ward P. (2009). Content matters: Knowledge that alters teaching In L. D. Housner, M. W. Metzler, P. Schempp, & T. Templin (Eds.), Historic traditions and future directions of research on teaching and teacher education in physical education (pp. 345–356). Morgantown, WV: Fitness Information Technology.
 • Ward P, Dervent F, Lee YS, Ko B, Kim I, Tao W. (2017). Using content maps to measure content development in physical education: Validation and application. Journal of Teaching in Physical Education. 36, 20-31
 • Ward P, Kim I, Ko B, Li W. (2014). Effects of improving teachers’ content knowledge on teaching and student learning in physical education. Research Quarterly for Exercise and Sport. 86, 130-139. doi:10.1080/02701367.2014.987908
 • Ward P, Li W, Kim I, Lee YS. (2012). Content knowledge courses in physical education programs in South Korea and Ohio. International Journal of Human Movement Science, 6, 131–144.
 • Yan Z, Bond TG. (2011). Developing a Rasch measurement physical fitness scale for Hong Kong primary school-aged students. Measurement in Physical Education and Exercise Science, 15(3), 182-203.
 • Yükseköğretim Kurumu. (2016). Birim istatistikleri. Ağustos 8, 2016 https://istatistik.yok.gov.tr/
 • Yükseköğretim Kurumu. (2016b). Eğitim fakültesi öğretmen yetiştirme lisans programları: Beden eğitimi ve spor öğretmenliği lisans programı. Ağustos 8, 2016 http://www.yok.gov.tr/documents/10279/49665/beden_egitimi/32705218-1875-4fa3-bde8-c6b865d13c21
Primary Language tr
Subjects Sport Sciences, Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: orcid.org/0000-0002-2612-3549
Author: Fatih DERVENT (Primary Author)
Institution: MARMARA ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Erhan DEVRİLMEZ
Institution: KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Author: Mustafa Levent İNCE
Institution: ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Author: Phillip WARD
Institution: The Ohio State University
Country: United States


Dates

Application Date : July 4, 2017
Acceptance Date : April 26, 2018
Publication Date : April 12, 2018

APA Dervent, F , Devri̇lmez, E , İnce, M , Ward, P . (2018). Beden Eğitimi Öğretmenleri için Futbol Genel Alan Bilgisi Bilgi Testinin Güvenirlik ve Geçerliği . Spor Bilimleri Dergisi , 29 (1) , 39-52 . DOI: 10.17644/sbd.326631