Year 2018, Volume 1 , Issue 32, Pages 241 - 264 2018-12-26

FREDERİCK BARBAROSSA'NIN HAÇLI SEFERİ İLE MİRYOKEFALON SAVAŞ GÜZERGÂHI İLİŞKİSİ VE MİRYOKEFALON SAVAŞ YERİ TZİPRİTZE

Behset KARACA [1] , Kadir KARACAN [2]


Frederick Barbarossa'nın seferini anlatan kroniklerde Miryokefalon Savaşı’nın yapıldığı vadi olarak düşündüğümüz yere bir atıf (Bizans imparatoru Manuelin Türkler tarafından ağır yenilgiye uğratıldığı geçit) yapılmaktadır. Bu çalışmada, kaynaklarda belirtilen ve Philedelphia (Alaşehir) ile Philamelium (Akşehir) yolculuğu sırasında geçilen ve uğranılan yerler harita üzerinde işaretlenmiş ve kaba bir güzergâh belirlenmiştir. Sonra bu güzergâh, kaynaklarda geçen ifadeler, o dönemde kullanılan yol rotaları ile coğrafi ve fiziki şartlar da dikkate alınarak belirtilen yolun Alaşehir ile Akşehir arası gün be gün işlenmiştir. Yine elde edilen bilgiler kritik edilip değerlendirilerek kaynaklarda atıf yapılan yer ile Alman Haçlı ordusunun 2 Mayısı 3 Mayısa bağlayan gece kamp yaptığı yerin neresi olması gerektiği belirlenmeye çalışılmıştır.

Bunun sonucunda da Manuel’in Miryokefalon Savaş güzergâhı ile Barborossa’nın sefer güzergâhının örtüşdüğü görülmüştür. Bu da bize Miryokefalon Savaşı’nın yerini tespit edip tahmin etmede önemli katkı sağlamıştır. Buna dayanarak 2-3 Mayıs gecesi kamp yapılan yerin metruk Miryokefalon istihkâmı olduğu (Taşevi ile Aşağı Kaşıkara arasında tapu kayıtlarında Örenler, Kale civarı, Küçük kale olarak belirtilen mevkii) ve buradan 8-10 km uzaklıkta bulunan Kemikli Çukur’unun da savaş yeri olan Tzipritze geçidi olması gerektiği ihtimali ortaya koyulmuştur. 

Barbarossa, III. Haçlı Seferi, Miryokefalon Savaşı, Kumdanlı
  • KAYNAKÇAAltan, E., (2003), İkinci Haçlı Seferi, Ankara: TTK.
  • Ansberg, (2010), The Crusade of Frederick Barbarossa The History of the Expedition of the Emperor Frederick and Related Texts: Translated by G.A. Loud, Ashgate.Arıkan, Z., (1998), XV ve XVI. Yüzyıllarda Hamid Sancağı, İzmir: Ege Ünüversitesi Edebiyat Fakultesi Yayınları.Cramer, J. A., (1832) A Geographical and Historical Description of Asia Minor, c.1-2, Londra: Oxford.Ertuğrul, Ö., (1993), ''Çardak Han Maddesi'', İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı, c.8, 225.Karaca, B., (2012), XV. ve XVI. Yüzyıllarda Uluborlu Kazası, Isparta: Fakülte Kitabevi.Karaca, B. ve Karacan, K., (2014), ''Bölgenin Tarihi Coğrafyası İle İlgili Bazı Mülahazalar ve Miryokefalon'', SDÜ, Fen Edebiyat Fakultesi Sosyal Bilimler Dergisi, Isparta Bölgesinin Tarihi Coğrafyası ve Myriokephalon Savaşı Sempozyumu Özel Sayısı, Isparta: 149-171.Khoniates, N., (1995), Niketas Khoniates Historia, Çev. Fikret Işıltan, Ankara: TTK.Kinnamos, I., (2001), Ioannes Kinnamosun Historiası, Yay. Haz. Işın Demirkent, Ankara: TTK.Küpeli, Ö., (2000), Tahrir Defterlerine Göre XV-XVI. Yüzyıllarda Homa Kazası, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon.Ramsay, W. M., (1890), The Historical Geography of Asia Minor, London: Printed By William Clowes and Sons.Ramsay, W.M., (1906), Studies in the History and Art of the Eastern Roman Provinces, Aberdeen University.Strabo, (1961), The Geography of Strabo, English Translation by Horace Leonard Jones, London: William Heinaman Ltd Campridge, Massachusetts Harvard University Press,Volume 5.Talbert, Richard J.A., (2000), Barrington Atlas of the Greek and Roman World, Princeton University Pres.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-5214-3818
Author: Behset KARACA
Institution: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-5212-9373
Author: Kadir KARACAN (Primary Author)
Institution: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, TARİH (DR)
Country: Turkey


Dates

Application Date : November 9, 2018
Acceptance Date : December 14, 2018
Publication Date : December 26, 2018

Bibtex @research article { sbe480902, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1305-7774}, eissn = {1304-6373}, address = {}, publisher = {Süleyman Demirel University}, year = {2018}, volume = {1}, pages = {241 - 264}, doi = {}, title = {FREDERİCK BARBAROSSA'NIN HAÇLI SEFERİ İLE MİRYOKEFALON SAVAŞ GÜZERGÂHI İLİŞKİSİ VE MİRYOKEFALON SAVAŞ YERİ TZİPRİTZE}, key = {cite}, author = {Karaca, Behset and Karacan, Kadir} }
APA Karaca, B , Karacan, K . (2018). FREDERİCK BARBAROSSA'NIN HAÇLI SEFERİ İLE MİRYOKEFALON SAVAŞ GÜZERGÂHI İLİŞKİSİ VE MİRYOKEFALON SAVAŞ YERİ TZİPRİTZE . Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 1 (32) , 241-264 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/sbe/issue/41366/480902
MLA Karaca, B , Karacan, K . "FREDERİCK BARBAROSSA'NIN HAÇLI SEFERİ İLE MİRYOKEFALON SAVAŞ GÜZERGÂHI İLİŞKİSİ VE MİRYOKEFALON SAVAŞ YERİ TZİPRİTZE" . Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 (2018 ): 241-264 <https://dergipark.org.tr/en/pub/sbe/issue/41366/480902>
Chicago Karaca, B , Karacan, K . "FREDERİCK BARBAROSSA'NIN HAÇLI SEFERİ İLE MİRYOKEFALON SAVAŞ GÜZERGÂHI İLİŞKİSİ VE MİRYOKEFALON SAVAŞ YERİ TZİPRİTZE". Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 (2018 ): 241-264
RIS TY - JOUR T1 - FREDERİCK BARBAROSSA'NIN HAÇLI SEFERİ İLE MİRYOKEFALON SAVAŞ GÜZERGÂHI İLİŞKİSİ VE MİRYOKEFALON SAVAŞ YERİ TZİPRİTZE AU - Behset Karaca , Kadir Karacan Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 241 EP - 264 VL - 1 IS - 32 SN - 1305-7774-1304-6373 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi FREDERİCK BARBAROSSA'NIN HAÇLI SEFERİ İLE MİRYOKEFALON SAVAŞ GÜZERGÂHI İLİŞKİSİ VE MİRYOKEFALON SAVAŞ YERİ TZİPRİTZE %A Behset Karaca , Kadir Karacan %T FREDERİCK BARBAROSSA'NIN HAÇLI SEFERİ İLE MİRYOKEFALON SAVAŞ GÜZERGÂHI İLİŞKİSİ VE MİRYOKEFALON SAVAŞ YERİ TZİPRİTZE %D 2018 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1305-7774-1304-6373 %V 1 %N 32 %R %U
ISNAD Karaca, Behset , Karacan, Kadir . "FREDERİCK BARBAROSSA'NIN HAÇLI SEFERİ İLE MİRYOKEFALON SAVAŞ GÜZERGÂHI İLİŞKİSİ VE MİRYOKEFALON SAVAŞ YERİ TZİPRİTZE". Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 / 32 (December 2018): 241-264 .
AMA Karaca B , Karacan K . FREDERİCK BARBAROSSA'NIN HAÇLI SEFERİ İLE MİRYOKEFALON SAVAŞ GÜZERGÂHI İLİŞKİSİ VE MİRYOKEFALON SAVAŞ YERİ TZİPRİTZE. SDU SBE. 2018; 1(32): 241-264.
Vancouver Karaca B , Karacan K . FREDERİCK BARBAROSSA'NIN HAÇLI SEFERİ İLE MİRYOKEFALON SAVAŞ GÜZERGÂHI İLİŞKİSİ VE MİRYOKEFALON SAVAŞ YERİ TZİPRİTZE. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 1(32): 241-264.