Year 2015, Volume 10 , Issue 2, Pages 27 - 34 2015-11-22

Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Antibakteriyel Aktivitesi ve Tekstil Sektöründe Kullanımı

Hülya KESİCİ GÜLER [1] , İlhami DÖNMEZ [2] , Sennur ALAY AKSOY [3]


Interest in medicinal and aromatic plants increases along with day by day with natural demands of people. Medicinal and aromatic plants, that are used for protecting and healing illness, and continving the human health, since the beginning of humanity. These plants are used not only in medicine, food, beverage, cosmetic industry, soap and perfume production, but also organic agriculture and livestock. In addition, they have begun to use in many areas because of their different properties. One of this area is textile industry. Medicinal and aromatic plants are alternative source to synthetic textile finishing agens since they have antibacterial activity in different tissues of plants. The most important properties of antibacterial substances, which will be used in textile industry, are negative lost on of used substances environment and human health and not to change negatively properties of textile product. Therefore, the interest in textile applications and to obtain eco-friendly, natural based increases rapidly in recent years
Özet: İnsanların doğala yönelmesi ile birlikte tıbbi ve aromatik bitkilere ilgi gün geçtikçe artmaktadır. Tıbbi aromatik bitkiler, hastalıkları önlemek ve iyileştirmek, sağlığı devam ettirmek için insanlık tarihinin başlangıcından beri ilaç olarak kullanılan bitkilerdir. Bu bitkilerin kullanımları ilaç, gıda, meşrubat, kozmetik sanayi, sabun ve parfüm üretiminde sınırlı kalmamış, günümüzde organik tarım ve hayvancılıkta kullanımları artış göstermektedir. Ayrıca günümüzde farklı özelliklerinden dolayı birçok sektörde de kullanılmaya başlanmıştır. Bunlardan bir tanesi de tekstil sektörüdür. Tıbbi ve aromatik bitkiler barındırdıkları antibakteriyel özellik sayesinde sentetik tekstil bitim maddelerine alternatif oluşturmaktadır. Tekstilde kullanılacak antibakteriyel maddelerden beklenen en önemli özelliklerden bir tanesi kullanılan maddenin insan ve çevre sağlığını olumsuz etkilememesi ve tekstil mamulünün diğer özelliklerini olumsuz yönde değiştirmemesidir. Bu nedenle son yıllarda çevre dostu ve doğal esaslı antibakteriyel maddelerin eldesi ve tekstil uygulamalarına olan ilgi hızla artmaktadır. Buna bağlı olarak yapılan çalışmada; tıbbi ve aromatik bitkilerin antibakteriyel aktivitesinin çeşitli yöntemlerle belirlenmesi ve tekstil sektöründe antibakteriyel bitim maddesi olarak kullanımı araştırılmıştır. Anahtar kelimeler: Tıbbi ve aromatik bitkiler, antibakteriyel aktivite, tekstil Antibacterial Activity of Medicinal and Aromatic Plants and Utilization in Textile Industry Abstract: Interest in medicinal and aromatic plants increases along with day by day with natural demands of people. Medicinal and aromatic plants, that are used for protecting and healing illness, and continving the human health, since the beginning of humanity. These plants are used not only in medicine, food, beverage, cosmetic industry, soap and perfume production, but also organic agriculture and livestock. In addition, they have begun to use in many areas because of their different properties. One of this area is textile industry. Medicinal and aromatic plants are alternative source to synthetic textile finishing agens since they have antibacterial activity in different tissues of plants. The most important properties of antibacterial substances, which will be used in textile industry, are negative lost on of used substances environment and human health and not to change negatively properties of textile product. Therefore, the interest in textile applications and to obtain eco-friendly, natural based increases rapidly in recent years. Accordingly in the study, it has been investigated the determination of antibacterial activity of medicinal and aromatic plants by different methods and their use as antibacterial finishing agent in textile industry. Keywords: Medicinal and aromatic plants, antibacterial activity, textile
 • Altınok, U.B., 2008. Tekstil Yüzeylerinin Antibakteriyel Özelliklerinin Araştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, p. 112.
 • Anonim, 2005. Medicinal and Aromatic Plants Working Group-ECP/GR. [3]SPINS, 2004. The Progression of www.spins.com/assets/pdf/np.consumer.progression_web.pdf (Erişim tarihi: 04.02.2015).
 • Bayram, E., Kırıcı, S., Tansı, S., Yılmaz, G., Arabacı, O., Kızıl, S., Telci, D., 2010. Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler Üretiminin Arttırılması Olanakları, In: Türkiye Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi Bildiriler Kitabı-I, Ankara, pp. 437–456.
 • Evren, M., Tekgüler, B., 2011. Uçucu Yağların Antimikrobiyel Özellikleri. Elektronik Mikrobiyoloji Dergisi, 9 (3): 28-40.
 • Ceylan, A., 1997. Tıbbi Bitkiler (Uçucu Yağ Bitkileri) Cilt II. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayını, İzmir, Türkiye, p. 481.
 • Dönmez, İ.E., 2005. Andız (Arceuthos Drupacea Ant. Et. Kotschy) Ağacının Kimyasal Bileşimi Üzerine Araştırmalar, Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Bartın, p. 139.
 • Kılıç, A., 2008. Uçucu Yağ Elde Etme Yöntemleri. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 10(13): 37-45.
 • Uçan, F., 2008. Di-Limonenin Mayalar Üzerine Antifungal Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çukurova Üniversitesi, Adana, p. 71.
 • Grassmann, J., Elstner, E., 2003. Essential Oils: Properties and Uses. Encyclopedia of Food Sciences and Nutrition, Academic Press, London, United Kingdom.
 • Büyükgebiz, T., 2006. Sütçüler (Isparta) Yöresi'nin Odun Dışı Orman Ürünleri, Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, p. 76.
 • Azırak, S., 2007. Thymol ve Carvacrol’un in Vivo Genotoksik Etkilerinin Araştırılması, Doktora Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çukurova Üniversitesi, Adana, p.142.
 • Güçlü, S.F., Sarıkaya, A.G. 2014. Lavandin (Lavandula Hybrida Rev.)’nın Polen Performansının Belirlenmesi. In: II. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü. Yalova, pp. 253-257.
 • Ayanoğlu, F., 2000. Change in Tissue Mineral Elemental Concentration During Root Initiation and Development of Salvia Officinalis L. Cuttings and Iba Effects. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 24(6): 677-682.
 • Guenther, E., 1952. The Essential Oils. Van Nostrand, New York, USA, p. 453.
 • Cavanagh, H., Wilkinson, J., 2002. Biological Activities of Lavender Essential Oil. Phytotherapy Research, 16(4): 301-308.
 • Lis‐Balchin, M., Hart, S., 1999. Studies on the Mode of Action of the Essential Oil of
 • Lavenderlavandula Angustifolia P. Miller. Phytotherapy Research, 13 (6): 540-542.
 • Baytop, T., 1999. Türkiye'de Bitkiler İle Tedavi (Geçmişte ve Bugün). İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul, Türkiye, p. 520.
 • Toprakkaya, D., Orhan, M., Güneşoğlu, C., 2003. Tekstillerde Hijyen Uygulamaları. In: 3. Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Kongresi, Samsun, pp. 134-140.
 • Gil, M.I., Tomás-Barberán, F.A., Hess-Pierce, B., Holcroft, D.M., Kader, A.A., 2000. Antioxidant Activity of Pomegranate Juice and Its Relationship with Phenolic Composition and Processing. Journal of Agricultural and food chemistry, 48 (10): 4581-4589.
 • Li, Y., Guo, C., Yang, J., Wei, J., Xu, J., Cheng, S., 2006. Evaluation of Antioxidant Properties of Pomegranate Peel Extract in Comparison with Pomegranate Pulp Extract. Food Chemistry, 96(2): 254-260.
 • Sagdic, O., Ozturk, I., Ekici, L., Simsek, H., Yetim, H., 2010. Antioxidant, Antiradical and Antimicrobial Potential of Pomegranate Seed and Hull Extracts. Ernaehrung, 34 (1), 376-380.
 • Rathinamoorthy, R., Thilagavathi, G., 2011. Antimicrobial and in-Vitro Drug Release Studies of Microencapsulated Terminalia Chebula Extract Finished Fabric. International Journal of Pharmacy and Life Sciences, 2 (10): 1147-1153.
 • İçyer, N.C., 2012. Nar Kabuğu Fenolik Bileşiklerinin Su İle Ekstraksiyonu ve Ekstraktların Mikroenkapsülasyonu, Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Erciyes Üniversitesi, Kayseri, p.110.
 • Saad, H., Charrier-El Bouhtoury, F., Pizzi, A., Rode, K., Charrier, B., Ayed, N., 2012. Characterization of Pomegranate Peels Tannin Extractives. Industrial Crops and Products, 40 (1): 239-246.
 • Khan, A.F., 2012. Extraction, Stabilization and Application of Antimicrobial Agents from Aloe vera. Pakistan Textile Journal, 61(4): 42-44.
 • Syamili, E., Elayarajah, B., Rajendran, R., Venkatrajah, B., Kumar, P.A., 2012. Antibacterial Cotton Finish Using Green Tea Leaf Extracts Interacted with Copper. Asian Journal of Textile, 2 (1): 6- 16.
 • Özyıldız, F., Karagönlü, S., Basal, G., Uzel, A., Bayraktar, O., 2012. Micro-Encapsulation of Ozonated Red Pepper Seed Oil with Antimicrobial Activity and Application to Nonwoven Fabric. Letters in Applied Microbiology, 56 (3): 168-179.
 • Kayahan, E., Aksoy, K., Önem, E. 2013a. Microencapsulation of Peppermint Oil by the Complex Coacervation of Chitosan and Sodium Alginate for Antibacterial Applications. In: 13th Autex World Textile Conference. Germany, pp. 1-5.
 • Kayahan, E., Aksoy, K., Önem, E. 2013c. The Production of Antibacterial Microcapsule Containing Rosemary Oil Using Complex Coacervation Method. In: 14th National and 1st International Symposium on Recent Developments in Textile Technology and Chemistry, Bursa Association of Academic Chambers, Bursa, p.1-6.
 • Kayahan, E., Aksoy, K., Önem, E. 2013b. Preparation of Antibacterial Microcapsules Containing Clove Oil for Textile Applications. In: 8th International Conference TEXSCI. Prag, pp. 1-7.
 • Varona, S., Rodríguez Rojo, S., Martín, Á., Cocero, M.J., Serra, A.T., Crespo, T., Duarte, C.M.M., 2013. Antimicrobial Activity of Lavandin Essential Oil Formulations against Three Pathogenic Food-Borne Bacteria. Industrial Crops and Products, 42 (1): 243-250.
 • Boh, B., Knez, E., 2007. Microencapsulated Antimicrobials on Non-Woven Textiles for Shoe Insoles. In: XVth International Workshop on Bioencapsulation, Vienna, pp. 1-4.
 • Thilagavathi, G., Krishna Bala, S., Kannaian, T., 2007. Microencapsulation of Herbal Extracts for Microbial Resistance in Healthcare Textiles. Indian Journal of Fibre and Textile Research, 32(1): 351-354.
 • Sathianarayanan, M., Bhat, N., Kokate, S., Walunj, V., 2010. Antibacterial Finish for Cotton Fabric from Herbal Products. Indian Journal of Fibre and Textile Research, 35 (1): 50-58.
 • Koatsahal, J., Chulacupt, S., Chonsakorn, S., Teepoo, S., Mongkholrattanasit, R., 2012. Antibacterial Activity by Kaempferia Parviflora Microencapsulation and Applications for Textile Industry. In: RMTUP International Conference: Textiles & Fashion 2012, Thailand, pp. 1-6.
 • Dadalioglu, I., Akdemir Evrendilek, G., 2004. Chemical Compositions and Antibacterial Effects of Essential Oils of Turkish Oregano (Origanum Minutiflorum), Bay Laurel (Laurus Nobilis), Spanish Lavender (Lavandula Stoechas L.), and Fennel (Foeniculum Vulgare) on Common Foodborne Pathogens. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 52 (26): 8255-8260.
 • Vardar Ünlü, G., Ünlü, M., Dönmez, E., Vural, N., 2007. Chemical Composition Andin Vitro Antimicrobial Activity of the Essential Oil Oforiganum Minutiflorum O Schwarz & Ph Davis. Journal of the Science of Food and Agriculture, 87(2):255-259.
 • Diğer yazarların e-posta adresleri:
 • Hülya Kesici Güler : kesicihulya@gmail.com
 • Sennur Alay Aksoy : sennuralay@sdu.edu.tr
Primary Language tr
Subjects Biology
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Hülya KESİCİ GÜLER

Author: İlhami DÖNMEZ

Author: Sennur ALAY AKSOY

Dates

Publication Date : November 22, 2015

Bibtex @research article { sdufeffd134829, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi}, issn = {}, eissn = {1306-7575}, address = {}, publisher = {Süleyman Demirel University}, year = {2015}, volume = {10}, pages = {27 - 34}, doi = {}, title = {Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Antibakteriyel Aktivitesi ve Tekstil Sektöründe Kullanımı}, key = {cite}, author = {KESİCİ GÜLER, Hülya and DÖNMEZ, İlhami and ALAY AKSOY, Sennur} }
APA KESİCİ GÜLER, H , DÖNMEZ, İ , ALAY AKSOY, S . (2015). Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Antibakteriyel Aktivitesi ve Tekstil Sektöründe Kullanımı. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi , 10 (2) , 27-34 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/sdufeffd/issue/11282/134829
MLA KESİCİ GÜLER, H , DÖNMEZ, İ , ALAY AKSOY, S . "Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Antibakteriyel Aktivitesi ve Tekstil Sektöründe Kullanımı". Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi 10 (2015 ): 27-34 <https://dergipark.org.tr/en/pub/sdufeffd/issue/11282/134829>
Chicago KESİCİ GÜLER, H , DÖNMEZ, İ , ALAY AKSOY, S . "Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Antibakteriyel Aktivitesi ve Tekstil Sektöründe Kullanımı". Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi 10 (2015 ): 27-34
RIS TY - JOUR T1 - Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Antibakteriyel Aktivitesi ve Tekstil Sektöründe Kullanımı AU - Hülya KESİCİ GÜLER , İlhami DÖNMEZ , Sennur ALAY AKSOY Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 27 EP - 34 VL - 10 IS - 2 SN - -1306-7575 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Antibakteriyel Aktivitesi ve Tekstil Sektöründe Kullanımı %A Hülya KESİCİ GÜLER , İlhami DÖNMEZ , Sennur ALAY AKSOY %T Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Antibakteriyel Aktivitesi ve Tekstil Sektöründe Kullanımı %D 2015 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi %P -1306-7575 %V 10 %N 2 %R %U
ISNAD KESİCİ GÜLER, Hülya , DÖNMEZ, İlhami , ALAY AKSOY, Sennur . "Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Antibakteriyel Aktivitesi ve Tekstil Sektöründe Kullanımı". Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi 10 / 2 (November 2015): 27-34 .
AMA KESİCİ GÜLER H , DÖNMEZ İ , ALAY AKSOY S . Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Antibakteriyel Aktivitesi ve Tekstil Sektöründe Kullanımı. SDÜFEFFD. 2015; 10(2): 27-34.
Vancouver KESİCİ GÜLER H , DÖNMEZ İ , ALAY AKSOY S . Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Antibakteriyel Aktivitesi ve Tekstil Sektöründe Kullanımı. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi. 2015; 10(2): 34-27.