Year 2016, Volume 11 , Issue 2, Pages 1 - 13 2016-12-02

Fish Fauna of the Elekçi River (Fatsa/Ordu)
Elekçi Irmağı (Fatsa/Ordu) Balık Faunası

Ebru YILMAZ [1]


This study was carried out with aim to determine the fish species inhabited in Elekçi River(Fatsa/Ordu). Fish specimens were catched between March 2012-September 2013. Fish samples were caught by electroshocker, cast nets, fisherman’s dip net, fishing nets and fishing lines during the study time. Two family from the research area (Cyprinidae, Gobiidae) and eight species; Rhodeus sericeus (Palas, 1776), Squalius cephalus (Linnaeus, 1758),  Capoeta tinca (Heckel, 1843), Capoeta sieboldii (Steindachner, 1864), Barbus tauricus (Kesler, 1877), Vimba vimba (Linnaeus, 1758), Alburnus chalcoides (Güldenstädt, 1772) and Neogobius fluviatilis (Pallas, 1814) have been identified. The systematically characters of each fish species have been explained.

Bu araştırma Elekçi Irmağı’nda (Fatsa/Ordu) yaşayan balık türlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Balık örnekleri Mart 2012-Eylül 2013 tarihleri arasında yakalanmıştır. Çalışma süresince örnekler; elektroşoker cihazı, serpme ağları, balık kepçeleri, balık ağları ve oltalar aracılığıyla yakalanmıştır. Araştırma bölgesinden iki familya (Cyprinidae, Gobiidae) ve 8 tür; Rhodeus sericeus (Palas, 1776), Squalius cephalus (Linnaeus, 1758),  Capoeta tinca (Heckel, 1843), Capoeta sieboldii (Steindachner, 1864), Barbus tauricus (Kesler, 1877), Vimba vimba (Linnaeus, 1758), Alburnus chalcoides (Güldenstädt, 1772) ve Neogobius fluviatilis (Pallas, 1814) tespit edilmiştir. Her türün bazı sistematik karakterleri açıklanmıştır.

 • [1] Anonim 2011. Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi, ORSAM Su Araştırmaları Programı, İklim Değişiminin Güvenlik Boyutu ve Ortadoğu’ya Etkileri, Rapor No: 2, Mart 2011, Ankara, s. 1-27.
 • [2] Anonim 2012. Su Ürünleri Sektör Raporu, T.C. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), Aralık, 2012, s. 1-13.
 • [3] Kence A., Bilgin C.C., 1996. Türkiye Omurgalılar Tür Listesi. Nurol Matbaacılık, Ankara, p. 183.
 • [4] İlhan A., Balık S., 2008. Batı Karadeniz Bölgesi İç Sularının Balık Faunası, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 25 (1): 75-82.
 • [5] Çalta M., Çökmez T., 2005. Balık Biyolojisi Araştırma Yöntemleri. Balık Taksonomisinde Kullanılan Morfolojik Yöntemler, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, s. 27.
 • [6] Demirsoy A., 1998. Yaşamın Temel Kuralları, Omurgalılar/Anamniyota, Cilt-III/Kısım-I.Meteksan Yayınevi, Ankara, 684 s.
 • [7] Balık S., Ustaoğlu M.R., Sarı H.M., İlhan A., Topkara E.T., 2005. Yuvarlakçay (Köyceğiz, Muğla)’ın Balık Faunası, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, Cilt: 22, Sayı (1-2): 221-223.
 • [8] Kuru M., 2004. Türkiye İç su Balıklarının Son Sistematik Durumu. Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24 (3): 1-21.
 • [9] Balık S., Ustaoğlu M.R., Sarı H.M., Topkara E.T., 2007. Yayla Gölü'ndeki (Buldan-Denizli) Kababurun Balığı (Chondrostoma meandrense Elvira, 1987)’nın Bazı Büyüme ve Üreme Özellikleri, Fırat Üniversitesi Fen ve Müh. Bil. Dergisi, 19(3): 325-332.
 • [10] Özlü T., 2012. Elekçi Deresi (Fatsa) Havzası’nın Hidrolojik Sorunları ve Bunların İklim Şartları ile İlişkileri, ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 3(6): 282-299.
 • Slastenenko E., 1955–1956. Karadeniz Havzası Balıkları, Et Balık Kurumu Umum Müdürlüğü Yayınları, Cilt: I, İstanbul, 711 s.
 • Kuru M., 1975b. Doğu Anadolu Bölgesi’nin Balık Faunası, Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi Yayınları, Araştırma Serisi Yayın No 348, Atatürk Üniversitesi Basımevi, Erzurum, 65 s.
 • Kuru M., 1980a. Key to the inland water fishes of Turkey. Part I, II, III. Hacettepe Bulletin of Natural Sciences and Engineering. 9: 103- 133.
 • Kuru M., 1980b. Türkiye Tatlısu Balıkları Katoloğu, Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi, Yayınları Yardımcı Ders Kitapları Dizisi Seri: 12, Bölüm: 1, Sayı: 1, Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Basımevi, Ankara, 73 s.
 • Geldiay R., Balık S., 1996. Türkiye Tatlısu Balıkları (Ders Kitabı) II. Baskı. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayınları No: 46, Ders Kitabı Dizini No: 16, Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova– İzmir, 532 s.
 • Uğurlu S., 2006. Samsun İli Tatlı Su Balık Faunasının Tespiti, Doktora Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı, Samsun, s. 96-147.
 • Uğurlu S., Polat N., 2007a. Terme Çayı (Terme-Samsun) Balık Faunasının Tespiti, Türk Sucul Yaşam Dergisi, 5–8: 342–355.
 • Polat N., Uğurlu S., 2011. Samsun İli Tatlı Su Balık Faunası. İlkadım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Kültür – Sanat Yayınları: 2, Samsun, 272 s.
 • Polat N., Uğurlu S., Kandemir Ş., 2007. Abdal Çayı (Çarşamba-Samsun) İhtiyofaunası, İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 23: 59-65.
 • Özuluğ M., 2008. The fish fauna of the Durusu lake basin (İstanbul-Turkey), Istanbul University Faculty of Science Journal of Biology, 67: 73-79.
Primary Language tr
Subjects Biology
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Ebru YILMAZ
Institution: ORDU ÜNİVERSİTESİ, FATSA DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 2, 2016

Bibtex @research article { sdufeffd289313, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi}, issn = {}, eissn = {1306-7575}, address = {}, publisher = {Süleyman Demirel University}, year = {2016}, volume = {11}, pages = {1 - 13}, doi = {}, title = {Elekçi Irmağı (Fatsa/Ordu) Balık Faunası}, key = {cite}, author = {Yılmaz, Ebru} }
APA Yılmaz, E . (2016). Elekçi Irmağı (Fatsa/Ordu) Balık Faunası . Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi , 11 (2) , 1-13 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/sdufeffd/issue/27465/289313
MLA Yılmaz, E . "Elekçi Irmağı (Fatsa/Ordu) Balık Faunası" . Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi 11 (2016 ): 1-13 <https://dergipark.org.tr/en/pub/sdufeffd/issue/27465/289313>
Chicago Yılmaz, E . "Elekçi Irmağı (Fatsa/Ordu) Balık Faunası". Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi 11 (2016 ): 1-13
RIS TY - JOUR T1 - Elekçi Irmağı (Fatsa/Ordu) Balık Faunası AU - Ebru Yılmaz Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 13 VL - 11 IS - 2 SN - -1306-7575 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi Elekçi Irmağı (Fatsa/Ordu) Balık Faunası %A Ebru Yılmaz %T Elekçi Irmağı (Fatsa/Ordu) Balık Faunası %D 2016 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi %P -1306-7575 %V 11 %N 2 %R %U
ISNAD Yılmaz, Ebru . "Elekçi Irmağı (Fatsa/Ordu) Balık Faunası". Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi 11 / 2 (December 2016): 1-13 .
AMA Yılmaz E . Elekçi Irmağı (Fatsa/Ordu) Balık Faunası. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi. 2016; 11(2): 1-13.
Vancouver Yılmaz E . Elekçi Irmağı (Fatsa/Ordu) Balık Faunası. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi. 2016; 11(2): 1-13.
IEEE E. Yılmaz , "Elekçi Irmağı (Fatsa/Ordu) Balık Faunası", Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, vol. 11, no. 2, pp. 1-13, Dec. 2016