Year 2017, Volume 12 , Issue 1, Pages 1 - 14 2017-07-27

Kompleks Koaservasyon Yöntemi ile E Vitamini İçeren Mikrokapsül Üretimi
Production Of Microcapsule Containing Vitamin E By Complex Coacervation Method

Elif KÖKSAL [1] , Fethiye GÖDE [2]


Son yıllarda katı partiküller ve sıvıların kaplanması için çeşitli metotlar yayınlanmaktadır. Mikrokapsülleme işlemi de bu metotlar arasında yer almaktadır. Mikrokapsülleme, sıvı ya da katı partikül ya da damlacıklarının polimer bir film malzemesi ile kaplanması işlemidir. Mikroenkapsülasyon teknolojisi yaygın olarak ilaç, gıda, tarım pestisit, kozmetik, tekstil ve diğer ilgili alanlarda uygulanmaktadır. Bu çalışmada, α- tokoferol (E vitamini) içerikli mikrokapsüller, jelatin ve arap zamkı polimer karışımları kullanılarak kompleks koaservasyon yöntemi ile oluşturulmuştur. Emülsiyonu oluşturmak için yüzey aktif madde ve mikrokapsül duvarına çözünmezlik özelliği kazandırmak için çapraz bağlayıcı kullanılmıştır. Polimer oranı, yüzey aktif maddenin miktarı, çapraz bağlayıcı miktarı gibi parametrelerin mikrokapsülasyona etkileri incelenmiştir. Mikrokapsüllerin morfolojisi taramalı elektron mikroskobu (SEM) ile karakterize edilmiştir. Mikrokapsülasyonu açıklamak ve kimyasal yapısını araştırmak için Fourier dönüşümü kızılötesi spektroskopi (FT-IR), termogravimetrik analiz (TGA), yüksek performanslı sıvı kromatografi (HPLC) gibi analizler yapılmıştır.    

Several methods are published for the coating of solid particles and liquid in recent years. The microencapsulation process is also included in these methods. Microencapsulation is a process by which droplets or particles of liquid or solid material are coated with a film of polymeric material. Microencapsulation technology is widely applied in pharmaceutical, food, agricultural pesticide, cosmetic, textile and other related fields. In this study, tocopherol (vitamin E) microcapsules were formed by complex coacervation method using gelatin and gum arabic polymer mixtures. To form the emulsion as a surfactant and the microcapsule wall to impart insolubility property as crosslinker was used.  The effects of the parameters such as polymer ratio, surfactant quantity, cross-linker quantity on microencapsulation were investigated. Microcapsules morfology was characterized by scanning electron microscopy (SEM). Fourier transformation infrared spectroscopy (FT-IR), thermogravimetric analysis (TGA), high performance liquid chromotography (HPLC) analysis were carried out to explain the microcapsulation mechanism and investigate the microcapsule structure chemically.    

  • [1] R. Dubey, T.C. Shami ve Rao K.U Bhasker, “Microencapsulation Technology and Applications” Microencapsulation Technology and Application. Defence Science Journal, 59(1), 82-95, 2009. [2] N.V. Jyothi, P.M. Prasanna, S.N. Sakarkar, K.S. Prabha, P.S. Ramaiah, P.S. Srawan “Microencapsulation Techniques, Factors Influencing Encapsulation Efficiency” Journal of Microencapsulation, 27(3), 187–197, 2010. [3] H. Umer, H. Nigam, A.M. Tamboli, M.S. Nainar, “Microencapsulation: Process, Techniques and Applications” International Journal of Research in Pharmaceutical and Biomedical Sciences, vol. 2 (2), 474-481, 2011. [4] A. Karataş, “Asetaminofenin Koaservasyonu-Faz Ayrışması Yöntemiyle Mikrokapsüllerinin Hazırlanması” Ankara Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, 143s, Ankara, 1989. [5] E. Genç, “Tekstil Uygulamaları için Fonksiyonel Duvarlı Mikrokapsül Üretimi”, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi,137, Isparta, 2016. [6] B. Övez, M. Yüksel “Parfümlerin Çapraz Bağlı Mikrokapsüllerden Yavaş Salgılanmaları” Ekoloji Dergisi, 43(10), 26-29, 2002. [7] M. Koç, M. Sakin ve F. Kaymak “Mikroenkapsülasyon ve Gıda Teknolojisinde Kullanımı” Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 16(1), 77-86, 2010. [8] S. Alay “Isıl Depolama Özellikli Mikrokapsüller İçeren Akıllı Tekstil Ürünlerinin Geliştirilmesi” Süleyman Demirel Üniversitesi, Doktora Tezi, 203s, Isparta, 2010. [9] A. Bozkır, A. Karataş , C.Hasçiçek, , K. Canefe, M. Kılıçarslan, N. Tarımcı, N. Yüksel, N. Gönül, N. Özdemir, T. Baykara, T. Kılınç, Ş.T. Çomoğlu “Farmasötik Teknoloji” Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yayınları 330s, Ankara. [10] K. Kebapçı “Kokulu Mikrokapsüller” Süleyman Demirel Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, 55s, Isparta, 2012. [11] G. Başal, ve S. Karagönlü, “Medikal Tekstiller için Antimikrobiyel Ajan İçeren Mikrokapsüllerin Hazırlanması” Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 19(4), 174-1782012. [12] S. Demirbağ, “Kompleks Koaservasyon Metodu ile Isı Depolama ve Güç tutuşur Özellikli Mikrokapsül Üretimi ve Tekstil Uygulamaları” Süleyman Demirel Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, 109, Isparta, 2014.
Primary Language tr
Subjects Engineering, Chemical
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Elif KÖKSAL
Country: Turkey


Author: Fethiye GÖDE
Institution: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : July 27, 2017

Bibtex @research article { sdufeffd330931, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi}, issn = {}, eissn = {1306-7575}, address = {}, publisher = {Süleyman Demirel University}, year = {2017}, volume = {12}, pages = {1 - 14}, doi = {}, title = {Kompleks Koaservasyon Yöntemi ile E Vitamini İçeren Mikrokapsül Üretimi}, key = {cite}, author = {Köksal, Elif and Göde, Fethiye} }
APA Köksal, E , Göde, F . (2017). Kompleks Koaservasyon Yöntemi ile E Vitamini İçeren Mikrokapsül Üretimi . Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi , 12 (1) , 1-14 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/sdufeffd/issue/29710/330931
MLA Köksal, E , Göde, F . "Kompleks Koaservasyon Yöntemi ile E Vitamini İçeren Mikrokapsül Üretimi" . Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi 12 (2017 ): 1-14 <https://dergipark.org.tr/en/pub/sdufeffd/issue/29710/330931>
Chicago Köksal, E , Göde, F . "Kompleks Koaservasyon Yöntemi ile E Vitamini İçeren Mikrokapsül Üretimi". Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi 12 (2017 ): 1-14
RIS TY - JOUR T1 - Kompleks Koaservasyon Yöntemi ile E Vitamini İçeren Mikrokapsül Üretimi AU - Elif Köksal , Fethiye Göde Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 14 VL - 12 IS - 1 SN - -1306-7575 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi Kompleks Koaservasyon Yöntemi ile E Vitamini İçeren Mikrokapsül Üretimi %A Elif Köksal , Fethiye Göde %T Kompleks Koaservasyon Yöntemi ile E Vitamini İçeren Mikrokapsül Üretimi %D 2017 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi %P -1306-7575 %V 12 %N 1 %R %U
ISNAD Köksal, Elif , Göde, Fethiye . "Kompleks Koaservasyon Yöntemi ile E Vitamini İçeren Mikrokapsül Üretimi". Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi 12 / 1 (July 2017): 1-14 .
AMA Köksal E , Göde F . Kompleks Koaservasyon Yöntemi ile E Vitamini İçeren Mikrokapsül Üretimi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi. 2017; 12(1): 1-14.
Vancouver Köksal E , Göde F . Kompleks Koaservasyon Yöntemi ile E Vitamini İçeren Mikrokapsül Üretimi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi. 2017; 12(1): 1-14.
IEEE E. Köksal and F. Göde , "Kompleks Koaservasyon Yöntemi ile E Vitamini İçeren Mikrokapsül Üretimi", Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, vol. 12, no. 1, pp. 1-14, Jul. 2017