Year 2020, Volume 25 , Issue 4, Pages 469 - 481 2020-10-19

AVRUPA’DAKİ İSLAMİ FİNTEK EKOSİSTEMİNİN ANALİZİ

Yavuz DEMİRDÖĞEN [1]


Finansal teknoloji (fintek) şirketleri finans piyasalarında sistemin değişmesine sebep olmuştur. Fintek girişimleri; alt branşları, müşteriye yaklaşımı, işleyiş sistematiği ve şubeleşme(me) anlayışıyla yerleşik kurumların aksine hareket etmektedir. İslami finans sektörü de bu yaklaşımı fark ederek yeniden şekillenen piyasa yapısında yerini almalıdır. İslami fintekler, İslami finansal kurumların ihtiyaç duyduğu açılımı sağlayacak şirketlerdir. Hem İslami finansın konvansiyonel yapıdan kaynaklanan sıkıntılarını aşmak hem de Müslüman ülkelerdeki bankasız müşterilere ulaşmak için fintekler en önemli araç olacaktır. Avrupa’da fintek endüstrisi diğer bölgelere nazaran daha organize durumundadır. Yapılan çalışmada Avrupa’daki İslami fintek şirketleri ve ürünleri kıyaslanmıştır. Buradaki kuruluşlar, dünyanın diğer bölgelerindeki fintekler için örnek teşkil ederek gelişmelerine katkı sağlayacaktır. Fakat İslami fintek girişimlerinin az ve gelişiminin yavaş olması sektörün önündeki en büyük engeldir. İslami fintek ekosistemi, İslami finansın destekleri ile büyümek durumundadır.
İslami Fİntek, Fİntek, Finansal Piyasalar
 • Abojeib, M., & Habib, F. (2019). Blockchain for Islamic Social Responsibility Institutions. In Fintech as a Disruptive Technology for Financial Institutions (pp. 221–240). IGI Global.
 • Abubakar, Y. S., Ogunbado, A. F., & Saidi, M. A. (2018). Bitcoin and its Legality from Shari’ah Point of View. SEISENSE Journal of Management, 1(4), 13–21.
 • Basit A. H. ve Irfan H. (December, 2019). The Global Islamic Fintech Report 2019, Salaam Gateway. Erişim adresi: https://www.salaamgateway.com/reports/theglobal-islamic-fintech-report-2019 Erişim tarihi: 01.05.2020
 • Biancone, P. P., Secinaro, S., & Kamal, M. (2019). Crowdfunding and Fintech: business model sharia-compliant. European Journal of Islamic Finance, 12.
 • Diemers, D., Lamaa, A., Salamat, J., & Steffens, T. (2015). Developing a FinTech ecosystem in the GCC. Strategy&. http://www.strategyand.pwc.com/media/file/ Developing-a-FinTech-ecosystem-in-the-GCC.pdf Erişim tarihi: 15.08.2020
 • Dubai Islamic Economy Development Centre. (2018). Islamic Fintech Report 2018.
 • Firmansyah, E. A., & Anwar, M. (2019, January). Islamic financial technology (FINTECH): its challenges and prospect. In Achieving and Sustaining SDGs 2018 Conference: Harnessing the Power of Frontier Technology to Achieve the Sustainable Development Goals (ASSDG 2018). Atlantis Press.
 • Haddad, C., & Hornuf, L. (2019). The emergence of the global fintech market: Economic and technological determinants. Small Business Economics, 53(1), 81-105.
 • Hasan, R., Hassan, M. K., & Aliyu, S. (2020). Fintech and Islamic Finance: Literature Review and Research Agenda. International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF), 3(1), 75-94.
 • http://islamicfintechlandscape.com/eng/landscape.php Erişim tarihi: 10.08.2020
 • https://www.islamicfinanceguru.com/halal-investments/ Erişim tarihi: 17.08.2020
 • Irfan, H., Ahmed, D. (2019). Fintech: The opportunity for Islamic finance. In Fintech in Islamic Finance. Theory and Practice, 19-30. Routledge.
 • Jamil, N. N., & Seman, J. A. (2019). The Impact of Fintech On The Sustainability Of Islamic Accounting And Finance Education In Malaysia. Journal of Islamic, Social, Economics and Development, 4(17), 74–88.
 • Lee, I., & Shin, Y. J. (2018). Fintech: Ecosystem, business models, investment decisions, and challenges. Business Horizons, 61(1), 35-46.
 • Natoor, B. (2019). Islamic FinTech faces regulatory hurdles, Fitch Ratings says. https://ibsintelligence.com/ibs-journal/ibs-news/islamic-fintech-fitch/ Erişim tarihi: 15.08.2020
 • PwC. (2016, March). Blurred lines: How FinTech is shaping financial services. https://www.pwc.com/il/en/home/assets/pwc_fintech_global_report.pdf Erişim tarihi: 17.08.2020
 • Rabbani, M. R., Khan, S., & Thalassinos, E. I. (2020). FinTech, blockchain and Islamic finance: an extensive literature review.
 • Saba, I., Kouser, R., & Chaudhry, I. S. (2019). FinTech and Islamic Finance-Challenges and Opportunities. Review of Economics and Development Studies, 5(4), 581-890. Todorof, M. (2018). Shari’ah-compliant Fintech in the banking industry. ERA Forum, 19(1), 1–17.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-0648-1872
Author: Yavuz DEMİRDÖĞEN (Primary Author)
Institution: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : October 19, 2020

APA Demirdöğen, Y . (2020). AVRUPA’DAKİ İSLAMİ FİNTEK EKOSİSTEMİNİN ANALİZİ . Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 25 (4) , 469-481 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/sduiibfd/issue/57376/785046