Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Çevrimiçi Ölçme Değerlendirme Uygulamalarının Değerlendirilmesi

Year 2020, Volume 11, Issue 3, 330 - 333, 21.09.2020

Abstract

Giriş: Öğrenme çıktılarına dayalı eğitimde öğrencinin öğrenme çıktılarına ulaşma durumu değerlendirilmektedir. Ülkemizde COVID-19 salgını nedeniyle ölçme/değerlendirmeyi yer ve zamandan bağımsız gerçekleştirmeye yöneltmiştir. Amaç: Bu çalışmada Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin çevrimiçi ölçme/değerlendirme uygulamalarının değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Yöntem: Çalışma karma araştırma deseninde tasarlandı. Araştırma evreni olarak ölçme/değerlendirme uygulamalarının birçok kez yapıldığı dönem 1, 2, 3 ve 4 öğrencileri tercih edildi (N:1168). Çalışmanın nicel tarafında araştırmacılar tarafında oluşturulmuş 6 sorudan oluşan bir anket kullanıldı. Bu ankette öğrencilerin sisteme erişim, sistemin kullanımı, ölçümün şeffaflığı, adilliği, öğrenmeye katkısı ve memnuniyet düzeyini değerlendirecek önermeler hazırlandı. Araştırmanın nitel tarafında öğrencilerin çevrimiçi uygulamaları ile ilgili görüşleri değerlendirildi. Bulgular: Çalışma için 591 öğrenci görüş bildirdi (n:591). Çalışmada sisteme erişim 7,25±1,95, sistemin kullanımı 7,22±1,79, ölçümün şeffaflığı 7,14±2,01, adilliği 6,64±2,42, öğrenmeye katkısı 6,76±2,24 ve memnuniyet düzeyi 7,10±2,07 olarak değerlendirildi. Tüm dönemlerin değerlendirmesinde yüksek memnuniyet sisteme erişim ve kullanım alanlarında iken düşük memnuniyet adalet ve öğrenmeye katkı alanında değerlendirildi. Tüm sorularda dönem 2 ve 3 öğrencilerinin değerlendirmelerinin dönem 1 ve 4 öğrencilerine göre daha olumlu değerlendirdiği görüldü. Nitel verilerin analizinde kodlar memnuniyet ifadeleri, öğrenci veya altyapı kaynaklı erişim sorunları ve ölçme/değerlendirme önerileri olarak 3 tema altında toplandı. Tartışma: Bu çalışma ile çevrim için çoktan seçmeli ölçüm aracının uygulanmasının öğrenciler tarafından memmuniyetle değerlendirildiği gösterilmiştir. Çevrim içi uygulamalar öğrencilerin hazırbulunuşluklarını geliştirmesi yönünden değerlidir. Bu hazırbulunuşluk ve yenilik etkisi ile tıp eğitiminde “süreci ve sonucu” öğrenen merkezli yaklaşımla ele alan adil, şeffaf, denetlenebilir ölçme/değerlendirme yöntemlerinin tercih edilebilmesine yol açabileceği kanaatindeyiz.

References

 • 1. Harden RM, Crosby JR, Davis MH, Fuller T. AMEE Guide No . 14 : Outcome-based education : Part 1Ð An introduction to outcome-based education. 1999;21(1).
 • 2. Harden RM. Developments in outcome-based education. Med Teach. 2002;24(2):117–20.
 • 3. BEN-DAVID MF. AMEE Guide No. 14: Outcome-based education: Part 3-Assessment in outcome-based education. Med Teach [Internet]. 1999 Jan 1;21(1):23–5. Available from: https://doi.org/10.1080/01421599979987
 • 4. Tabish SA, editor. Assessment methods in medical education. Int J Health Sci (Qassim) [Internet]. 2008 Jul;2(2):3–7. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21475483
 • 5. Hays R. Assessment in medical education: Roles for clinical teachers. Clin Teach. 2008;5(1):23–7.
 • 6. van der Vleuten CPM, Schuwirth LWT. Assessing professional competence: from methods to programmes. Med Educ. 2005 Mar;39(3):309–17.
 • 7. Yalabik HA, Musal B, Ad TE. Derleme Tıp eğitiminde klinik dönemde kullanılabilecek değerlendirme yöntemlerinden örnekler IN MEDICAL EDUCATION. DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ. 2017;31(3):153–67.
 • 8. Tengiz Fİ, Şahin H. Kli̇ni̇kte Eğiti̇mde Yeni̇ Bi̇r Ölçme Yöntemi̇ : Mi̇ni̇ Kli̇ni̇k Değerlendi̇rme. Tıp Eğitimi Dünyası. 2014;Ocak(39):13–8.
 • 9. Törün SE. Tıp Eğitiminde Gelişim Sınavları. Türkiye Klin. 2018;p.34-43.
 • 10. Kürşat Volkan Özcan, Yunus Aydoğan İB. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Uygulanan Çoktan Seçmeli Sınavların Betimsel Analizi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Derg. 2015;6(4):281–94.
 • 11. Baysal Z, Cengiz M, Mordeniz C. Bir Tıp Fakültesi Birinci Sınıfında Uygulanan Temel Yaşam Desteği Eğitiminin Değerlendirilmesi. STED. 2007;16(2):17–20.
 • 12. Yüksek Öğretim Kurulu. YÖK Koronavirüs (Covid-19) Bilgilendirme Notu-1 [Internet]. 2020 [cited 2020 May 5]. Available from: https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/coronavirus_bilgilendirme_1.aspx
 • 13. Yüksek Öğretim Kurulu. YÖK YÖK’ten Sınavlara İlişkin Karar [Internet]. [cited 2020 May 19]. Available from: https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/yok-ten-sinavlara-iliskin-karar.aspx
 • 14. Yüksek Öğretim Kurulu. YÖK YÖK’ten Üniversitelerdeki Uzaktan Eğitime Yönelik Değerlendirme [Internet]. [cited 2020 May 8]. Available from: https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/uzaktan-egitime-yonelik-degerlendirme.aspx
 • 15. İbrahim Turan, Ümit Şimşek HA. The Use and Analysis of Likert Scales and Likert - Type Items in Educational Giriş. Sak Univ J Educ. 2015;(30):186–203.
 • 16. Ellaway R, Masters K. AMEE Guide 32: e-Learning in medical education Part 1: Learning, teaching and assessment. Med Teach [Internet]. 2008 Jan 1;30(5):455–73. Available from: https://doi.org/10.1080/01421590802108331
 • 17. Tıp Fakültesi Dekanlığı. Uzaktan Eğitim İle İlgili Duyurular - Tıp Fakültesi Dekanlığı - Süleyman Demirel Üniversitesi [Internet]. [cited 2020 Jun 10]. Available from: http://tip.sdu.edu.tr/tr/sayfalar/uzaktan-egitim-ile-ilgili-duyurular-11163s.html
 • 18. Stufflebeam D. Evaluation models. New Dir Eval. 2001;2001(89):7–98.
 • 19. Vassar M, Wheeler DL, Davison M, Franklin J. Program Evaluation in Medical Education: An Overview of the Utilization-focused Approach Journal of Educational Evaluation for Health Professions. J Educ Eval Heal Prof [Internet]. 2010 [cited 2019 Jan 4];7:1. Available from: http://jeehp.org/
 • 20. Onan A, Abay E, Odabaşı O. Öğrenci Geribildirimlerinin Mesleksel Beceri Eğitimi Programı Değerlendirmesinde Kullanılması. Kocaeli Tıp Derg. 2016;5(1):25–32.
 • 21. Nishigori H, Saiki T. Curriculum Program Evaluation in Medical Education. Igaku kyōiku Igaku kyōiku ni okeru karikyuramu/ puroguramu hyōka. 2014;2(45):79–86.
 • 22. Norman G. Likert scales, levels of measurement and the “laws” of statistics. Adv Heal Sci Educ. 2010;15(5):625–32.
 • 23. Carifio J, Perla R. Resolving the 50-year debate around using and misusing Likert scales. Med Educ [Internet]. 2008 Dec 1;42(12):1150–2. Available from: https://doi.org/10.1111/j.1365-2923.2008.03172.x
 • 24. Gibson KA, Boyle P, Black DA, Cunningham M, Grimm MC, McNeil HP. Enhancing evaluation in an undergraduate medical education program. Acad Med. 2008;83(8):787–93.
 • 25. Musick DW. A conceptual model for program evaluation in graduate medical education. Acad Med. 2006;81(8):759–65.
 • 26. Ullah R, Amin S. The psychological impact of COVID-19 on medical students [Letter]. Psychiatry Res [Internet]. 2020;288(April):113020. Available from: https://doi.org/10.1016/j.psychres.2020.113020
 • 27. Cao W, Fang Z, Hou G, Han M, Xu X, Dong J, et al. The psychological impact of the COVID-19 epidemic on college students in China. Psychiatry Res [Internet]. 2020;287:112934. Available from: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178120305400

Year 2020, Volume 11, Issue 3, 330 - 333, 21.09.2020

Abstract

References

 • 1. Harden RM, Crosby JR, Davis MH, Fuller T. AMEE Guide No . 14 : Outcome-based education : Part 1Ð An introduction to outcome-based education. 1999;21(1).
 • 2. Harden RM. Developments in outcome-based education. Med Teach. 2002;24(2):117–20.
 • 3. BEN-DAVID MF. AMEE Guide No. 14: Outcome-based education: Part 3-Assessment in outcome-based education. Med Teach [Internet]. 1999 Jan 1;21(1):23–5. Available from: https://doi.org/10.1080/01421599979987
 • 4. Tabish SA, editor. Assessment methods in medical education. Int J Health Sci (Qassim) [Internet]. 2008 Jul;2(2):3–7. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21475483
 • 5. Hays R. Assessment in medical education: Roles for clinical teachers. Clin Teach. 2008;5(1):23–7.
 • 6. van der Vleuten CPM, Schuwirth LWT. Assessing professional competence: from methods to programmes. Med Educ. 2005 Mar;39(3):309–17.
 • 7. Yalabik HA, Musal B, Ad TE. Derleme Tıp eğitiminde klinik dönemde kullanılabilecek değerlendirme yöntemlerinden örnekler IN MEDICAL EDUCATION. DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ. 2017;31(3):153–67.
 • 8. Tengiz Fİ, Şahin H. Kli̇ni̇kte Eğiti̇mde Yeni̇ Bi̇r Ölçme Yöntemi̇ : Mi̇ni̇ Kli̇ni̇k Değerlendi̇rme. Tıp Eğitimi Dünyası. 2014;Ocak(39):13–8.
 • 9. Törün SE. Tıp Eğitiminde Gelişim Sınavları. Türkiye Klin. 2018;p.34-43.
 • 10. Kürşat Volkan Özcan, Yunus Aydoğan İB. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Uygulanan Çoktan Seçmeli Sınavların Betimsel Analizi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Derg. 2015;6(4):281–94.
 • 11. Baysal Z, Cengiz M, Mordeniz C. Bir Tıp Fakültesi Birinci Sınıfında Uygulanan Temel Yaşam Desteği Eğitiminin Değerlendirilmesi. STED. 2007;16(2):17–20.
 • 12. Yüksek Öğretim Kurulu. YÖK Koronavirüs (Covid-19) Bilgilendirme Notu-1 [Internet]. 2020 [cited 2020 May 5]. Available from: https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/coronavirus_bilgilendirme_1.aspx
 • 13. Yüksek Öğretim Kurulu. YÖK YÖK’ten Sınavlara İlişkin Karar [Internet]. [cited 2020 May 19]. Available from: https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/yok-ten-sinavlara-iliskin-karar.aspx
 • 14. Yüksek Öğretim Kurulu. YÖK YÖK’ten Üniversitelerdeki Uzaktan Eğitime Yönelik Değerlendirme [Internet]. [cited 2020 May 8]. Available from: https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/uzaktan-egitime-yonelik-degerlendirme.aspx
 • 15. İbrahim Turan, Ümit Şimşek HA. The Use and Analysis of Likert Scales and Likert - Type Items in Educational Giriş. Sak Univ J Educ. 2015;(30):186–203.
 • 16. Ellaway R, Masters K. AMEE Guide 32: e-Learning in medical education Part 1: Learning, teaching and assessment. Med Teach [Internet]. 2008 Jan 1;30(5):455–73. Available from: https://doi.org/10.1080/01421590802108331
 • 17. Tıp Fakültesi Dekanlığı. Uzaktan Eğitim İle İlgili Duyurular - Tıp Fakültesi Dekanlığı - Süleyman Demirel Üniversitesi [Internet]. [cited 2020 Jun 10]. Available from: http://tip.sdu.edu.tr/tr/sayfalar/uzaktan-egitim-ile-ilgili-duyurular-11163s.html
 • 18. Stufflebeam D. Evaluation models. New Dir Eval. 2001;2001(89):7–98.
 • 19. Vassar M, Wheeler DL, Davison M, Franklin J. Program Evaluation in Medical Education: An Overview of the Utilization-focused Approach Journal of Educational Evaluation for Health Professions. J Educ Eval Heal Prof [Internet]. 2010 [cited 2019 Jan 4];7:1. Available from: http://jeehp.org/
 • 20. Onan A, Abay E, Odabaşı O. Öğrenci Geribildirimlerinin Mesleksel Beceri Eğitimi Programı Değerlendirmesinde Kullanılması. Kocaeli Tıp Derg. 2016;5(1):25–32.
 • 21. Nishigori H, Saiki T. Curriculum Program Evaluation in Medical Education. Igaku kyōiku Igaku kyōiku ni okeru karikyuramu/ puroguramu hyōka. 2014;2(45):79–86.
 • 22. Norman G. Likert scales, levels of measurement and the “laws” of statistics. Adv Heal Sci Educ. 2010;15(5):625–32.
 • 23. Carifio J, Perla R. Resolving the 50-year debate around using and misusing Likert scales. Med Educ [Internet]. 2008 Dec 1;42(12):1150–2. Available from: https://doi.org/10.1111/j.1365-2923.2008.03172.x
 • 24. Gibson KA, Boyle P, Black DA, Cunningham M, Grimm MC, McNeil HP. Enhancing evaluation in an undergraduate medical education program. Acad Med. 2008;83(8):787–93.
 • 25. Musick DW. A conceptual model for program evaluation in graduate medical education. Acad Med. 2006;81(8):759–65.
 • 26. Ullah R, Amin S. The psychological impact of COVID-19 on medical students [Letter]. Psychiatry Res [Internet]. 2020;288(April):113020. Available from: https://doi.org/10.1016/j.psychres.2020.113020
 • 27. Cao W, Fang Z, Hou G, Han M, Xu X, Dong J, et al. The psychological impact of the COVID-19 epidemic on college students in China. Psychiatry Res [Internet]. 2020;287:112934. Available from: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178120305400

Details

Primary Language Turkish
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Original Article
Authors

Giray KOLCU> (Primary Author)
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
0000-0001-8406-5941
Türkiye


Sadettin DEMİR This is me
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
0000-0002-5805-5974
Türkiye


Mukadder İnci BAŞER KOLCU>
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
0000-0002-2996-5941
Türkiye

Publication Date September 21, 2020
Application Date August 14, 2020
Acceptance Date September 12, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume 11, Issue 3

Cite

Vancouver Kolcu G. , Demir S. , Başer Kolcu M. İ. Çevrimiçi Ölçme Değerlendirme Uygulamalarının Değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2020; 11(3): 330-333.

SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, makalenin gönderilmesi ve yayınlanması dahil olmak üzere hiçbir aşamada herhangi bir ücret talep etmemektedir. Dergimiz, bilimsel araştırmaları okuyucuya ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır.