PDF EndNote BibTex RIS Cite

İnsan fetuslarında tuba uterina morfolojisi: Morfometrik ışık mikroskobu çalışması

Year 2005, Volume 12, Issue 1, 47 - 51, 03.04.2009

Abstract

SüleymanDemirel Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2005 Mart; 12(1) İnsan fetuslarında tuba uterina morfolojisi: Morfometrik ışık mikroskobu çalışması Osman Sulak, Mehmet Ali Malas, Kadriye Esen, Esra Çetin, H. Meltem Özgüner, Neslihan Cankara Özet Çalışmamızda, fetal dönem boyunca tuba uterina'nın gelişiminin ışık mikroskopu düzeyinde incelenmesi amaçlandı. Bu araştırmada yaşları 10-40 hafta arasında değişen 80 adet insan fetusundan elde edilen 160 tuba uterina kullanıldı. Elde edilen materyaller rutin histolojik takip yöntemlerinden sonra Hemotoksilen-Eosin (H&E) ile boyanarak ışık mikroskobunda değerlendirildi. Elde edilen kesitlerde lümen çapı, total dış çap, tunika mukoza kalınlığı, tunika muskularis kalınlığı, tunika seroza kalınlıkları ölçüldü. Tuba uterinanın mikroskopik ölçümlerinden lümen çapı, total dış çap, tunika muskularis ve tunika seroza kalınlığı ile gebelik yaşı arasında anlamlı ilişki olduğu tespit edildi (p<0.001). Ancak gestasyonel yaş ile tunika mukoza kalınlığında artış olmakla birlikte bu artışın istatistiksel açıdan anlamlı olmadığı belirlendi (p>0.05). Fetal dönem boyunca tunika mukosa hariç elde edilen diğer parametrelerin gestasyonel yaş ile birlikte arttığı tespit edildi. Buna göre tuba uterina katmanlarının gebeliğin farklı trimesterlerinde geliştiği ve doğumdan sonra da gelişmeye devam ettiği söylenebilir. Anahtar kelimeler: Tuba uterina, fetus, mikroskopi Abstract Morphology of uterine tubes in human fetuses: Morphometric light microscopic study We aimed to evaluate the development of uterine tubes during fetal period with light microscopy method. 160 uterine tubes taken from 80 human fetuses gestational aged between 10 and 40 weeks have been included in this study. Samples taken from the uterine tubes were prepared with routine histological method, stained with hematoxylin-eosin and they were evaluated under the light microscope. Total diameter, lumen diameter and thickness values of tunica mucosa, tunica muscularis and tunica serosa were measured. The correlation between the gestational age and data obtained from the measurements of total diameter, lumen diameter and thickness of tunica muscularis and tunica serosa have been determined. However, there was no statistically significant difference in tunica mucosa thickness measurement values by means of gestational age (p > 0.05). It has been observed that all parameters except the tunica mucosa thickness have increased by gestational age. According to this, we can conclude that the layers of uterine tube develop in different periods along the gestation and this development continues after birth. Key words: Uterine tube, fetus, microscobe.

References

 • Arýncý K, Elhan A. Anatomi. Ankara, Güneþ Kitabevi. 2001; 3. Baský. 1. cilt: 339
 • Moore KL, Persaud TVN. Systema Skeletale ve Ekstremiteler. The Developing Human Clinically Oriented Embryology. Çev. Editörü; Yýldýrým M, Okan Ý, Dalcý H. Ýstanbul Nobel Týp Kitabevleri. 2002; 6. Baský: 329-30, 109-10.
 • Sadler TW. Langman’s Medical Embriyology. (6th Ed) USA: Williams & Wilkins Baltimore Maryland. 1990;
 • Lin PC, Bhatnagar KP, Nettleton GS, Nakajima ST. Female genital anomalies affecting reproduction. Fertility and Sterility 2002; 78 (5): 899 – 912.
 • Dueck A, Poenaru D, Jamieson MA, Kamal IK. Unilateral ovarian agenesis and fallopian tube maldescent. Pediatr Surg 2001; 17: 228 – 29.
 • Schiebler TH. Histologie, Springer Berlin Heidelberg 1996, 4. Auflage.s:594 -7.
 • Schiebler TH, SchmidtW, Karl Zilles (Hrsg). Anatomie.Springer Berlin Heidelberg 1999, 8. Auflage, 661- 2.
 • Mastroianni L. The Fallopian Tube and Reproductive Health. J.Pediatr Adolesc
 • Gynecol 1999; 12: 121- 6.
 • Taþkýnalp O. Sistematik Anatomi, Editor: Gökmen Gövsa F, Ýzmir, Güven Kitabevi 2003; 569-71

Year 2005, Volume 12, Issue 1, 47 - 51, 03.04.2009

Abstract

References

 • Arýncý K, Elhan A. Anatomi. Ankara, Güneþ Kitabevi. 2001; 3. Baský. 1. cilt: 339
 • Moore KL, Persaud TVN. Systema Skeletale ve Ekstremiteler. The Developing Human Clinically Oriented Embryology. Çev. Editörü; Yýldýrým M, Okan Ý, Dalcý H. Ýstanbul Nobel Týp Kitabevleri. 2002; 6. Baský: 329-30, 109-10.
 • Sadler TW. Langman’s Medical Embriyology. (6th Ed) USA: Williams & Wilkins Baltimore Maryland. 1990;
 • Lin PC, Bhatnagar KP, Nettleton GS, Nakajima ST. Female genital anomalies affecting reproduction. Fertility and Sterility 2002; 78 (5): 899 – 912.
 • Dueck A, Poenaru D, Jamieson MA, Kamal IK. Unilateral ovarian agenesis and fallopian tube maldescent. Pediatr Surg 2001; 17: 228 – 29.
 • Schiebler TH. Histologie, Springer Berlin Heidelberg 1996, 4. Auflage.s:594 -7.
 • Schiebler TH, SchmidtW, Karl Zilles (Hrsg). Anatomie.Springer Berlin Heidelberg 1999, 8. Auflage, 661- 2.
 • Mastroianni L. The Fallopian Tube and Reproductive Health. J.Pediatr Adolesc
 • Gynecol 1999; 12: 121- 6.
 • Taþkýnalp O. Sistematik Anatomi, Editor: Gökmen Gövsa F, Ýzmir, Güven Kitabevi 2003; 569-71

Details

Primary Language English
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Osman Sulak This is me


Mehmet Malas This is me


Kadriye Esen This is me


Esra Çetin This is me


H.meltem Özgüner This is me


Neslihan Cankara This is me

Publication Date April 3, 2009
Submission Date April 3, 2009
Acceptance Date
Published in Issue Year 2005, Volume 12, Issue 1

Cite

Vancouver Sulak O. , Malas M. , Esen K. , Çetin E. , Özgüner H. , Cankara N. İnsan fetuslarında tuba uterina morfolojisi: Morfometrik ışık mikroskobu çalışması. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi. 2009; 12(1): 47-51.

14791


Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi/ Medical Journal of Süleyman Demirel Universty Creative Commons Atıf-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.