Volume: 12 - Issue: 1, 4/6/09

Year: 2005

Araştırma Makaleleri

11205. Mediastinal kitlelerde cerrahi yaklaşım: 142 olgunun değerlendirilmesi

11209. Göğüs hastalıkları konsültasyonu yapılan olguların değerlendirilmesi

11211. Fetal dönemde toraks ve abdomen arasındaki büyüme oranları

11213. İnsan fetuslarında tuba uterina morfolojisi: Morfometrik ışık mikroskobu çalışması

Olgu Sunumları

11205. Karın duvarındaki endometriozis odağının sintigrafi ile görüntülenmesi

11206. Kartagener sendromu: olgu sunumu

Derlemeler

11205. Gastrointestinal sistemde yara iyileşmesi

14791


Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi/ Medical Journal of Süleyman Demirel Universty Creative Commons Atıf-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.