Year 2014, Volume 21 , Issue 3, Pages 84 - 87 2014-10-21

ALLERJİK ÇOCUK OLGULARDA ÖZGÜL İMMUNOGLOBULİN E DÜZEYLERİ İLE ALLERJENLERİN BELİRLENMESİ VE TOTAL IgE, IgA, IgM VE IgG DEĞERLERİ

Süleyman ÖNAL [1] , Esra ÇİFTÇİ [2] , Ayşe AYNALI [3] , Hasan Tola [4]


ÖZET Elazığ ve yöresinde alerjik reaksiyonlara neden olan allerjenlerin belirlenmesi amacıyla, Elazığ Devlet Hastanesi ve Fırat Üniversitesi Fırat Tıp Merkezi'nin çocuk polikliniklerine allerjik şikayetle başvuran ve alerji ön tanısı alan, yaşları 2-12 arasında değişen, İmmünoloji laboratuvarında total IgE, IgA, IgM, IgG ve özgül IgE düzeyleri belirlenen 77 (yaş: 5.92 ± 0.33) çocuk olgu çalışma kapsamına alındı. Olgulara, ayrıntılı bir anket uygulanmış ve fiziksel muayeneleri gerçekleştirilerek ön tanıları belirlenmiştir. 37 vakada sadece allerjik astım, 30 vakada ise sadece ürtiker tablosu gözlenirken, 6 olguda ürtiker + allerjik astım, 2 olguda allerjik rhinitis + allerjik konjonktivit, 1 olguda allerjik astım + allerjik dermatit ve 1 vakada da ürtiker + allerjik dermatit birlikte tespit edilmiştir. Allerjik olgular ve aynı yaş grubundaki sağlıklı bireyler (n=30 yaş: 5.53 ± 0.26) arasında IgG, IgA, IgM değerleri (mg/dL) nefelometrik tekniklerle ölçümlendiğinde istatistiki anlamlı bir farklılık gözlenmemiştir. Total IgE düzeyleri (kIU/L) ise allerjik olgularda (201.41 ± 19.55) , kontrol grubuna (39.835 ± 7.27) kıyasla yüksek bulunmuştur (p<0.05). Olguların multialerjen panellere vermiş olduğu IgE yanıtı ölçümlenmiş ve olguların pozitif yanıt verdiği panellere göre dağılımı sırasıyla gıda paneli (Fx4, n:27), akarlar ve evcil hayvan tüylerini içeren ev tozları paneli (HMx1, n:20), polen paneli (Bx5, n:14), hayvan deri ekleri (Ex1, n:10), fungus paneli (Mx6, n:10) olarak tespit edilmiştir. Alerjenlere spesifik IgE tespiti yapıldığında en sık rastlanan spesifik alerjenler yumurta beyazı (f1, n:35), kedi epiteli (e1, n:29), inek sütü (f2, n:25), köpek tüyü (e2, n:19) ve akarlar (d1 ve d4, n:29) olarak bulunmuştur (International Allergen Code:IAC). Sonuç olarak multialerjen panellere vermiş olduğu IgE yanıtı ölçümlenmiş ve olguların pozitif yanıt verdiği panellere göre en sık pozitif yanıt görülen panelin gıda paneli (Fx4), Alerjenlere spesifik IgE tespiti yapıldığında ise en sık rastlanan spesifik alerjenin yumurta beyazı (f1) olduğu görülmüştür. Total IgG, IgA, IgM seviyeleri Beckman Array®360 Systems cihazıyla, aynı firmanın ayıraçları kullanılarak (Beckman, Kaliforniya, U.S.A.), nefelometrik yöntemle mg/dL cinsinden ölçülmüştür. Total IgE ve özgül IgE düzeyleri ise serumda ELİSA yöntemi ile üretici firmaların tarifi üzerine ölçümlenmiştir (Total IgE; Int. Immuno-Diagnostics, USA, Özgül IgE; Dr. Fooke, Neuss, Germany).
alerjen, immünoglobulin, Total IgE, özgül IgE
 • Kanceljak-Macan B. Arh Hig Rada Toksikol. 2004 Jun;55(2-3):123-34.
 • Roitt IM, Brostoff J, Male D. Hypersensitivity-Type I. In: Roitt IM, Brostoff J, Male D. (eds), Immunology, Fifth edition. London: Mosby, 1998; 301-317.
 • Kuyucu S, Saraçlar Y. Alerjik Rinitte Klinik Bulgular, Tan ve Tedavi. Katk Pediatri Dergisi, 1997;18:680- 691.
 • Sampson HA. J Allergy Clin Immunol. 2004 May;113(5):805-19.
 • Bock SA. The natural history of adverse reaction to foods. N Engl Reg Allergy Proc 1986; 7: 504-10.
 • Foucard T. Developmental aspects of food sensitivity in childhood. Nutr Rev 1984; 42:98-104.
 • Önal S, Bulut V, Y lmaz E, Y lmaz M. Alerjik çocuklarda özgül immünoglobülin E düzeyleri ile alerjenlerin belirlenmesi. F rat T p Dergisi 1999; 1:8, 557-560.
 • Bulut V, Önal S, Ay S, Akbulut H, Aral M. Elaz # Yöresindeki alerjik olgularda özgül immünoglobulin E düzeyleri ile alerjenlerin belirlenmesi. F rat T p Dergisi 1999; 1:7, 455-458.
 • Klink M., Clin MG., Halonen M. (1990) Problems in defining normal limits for serum IgE. J Allergy Clin Immunol, 85: 440-444.
 • Homburger HA., Katzmann JA. (1993) Methods in laboratory immunology. Principles and interpretation of laboratory tests for allergy. In Middleton, EJr., Reed JE., Ellis EF. (eds). Allergy Principles and Practice. 4th ed. St. Louis, Mosby-Yearbook, S:554.
 • Bertnstein IL. (1998) The proceedings of the task force on guideliness for standardising old and new technologies used for the diagnosis and treatment of allergic diseases. J Allergy Clin Immunol, 82: 487-526.
Primary Language tr
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Author: Süleyman ÖNAL

Author: Esra ÇİFTÇİ

Author: Ayşe AYNALI

Author: Hasan Tola

Dates

Application Date : December 10, 2013
Acceptance Date : September 20, 2019
Publication Date : October 21, 2014

Bibtex @ { sdutfd226017, journal = {SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-7416}, eissn = {2602-2109}, address = {}, publisher = {Süleyman Demirel University}, year = {2014}, volume = {21}, pages = {84 - 87}, doi = {10.17343/sdutfd.56136}, title = {ALLERJİK ÇOCUK OLGULARDA ÖZGÜL İMMUNOGLOBULİN E DÜZEYLERİ İLE ALLERJENLERİN BELİRLENMESİ VE TOTAL IgE, IgA, IgM VE IgG DEĞERLERİ}, key = {cite}, author = {ÖNAL, Süleyman and ÇİFTÇİ, Esra and AYNALI, Ayşe and Tola, Hasan} }
APA ÖNAL, S , ÇİFTÇİ, E , AYNALI, A , Tola, H . (2014). ALLERJİK ÇOCUK OLGULARDA ÖZGÜL İMMUNOGLOBULİN E DÜZEYLERİ İLE ALLERJENLERİN BELİRLENMESİ VE TOTAL IgE, IgA, IgM VE IgG DEĞERLERİ. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi , 21 (3) , 84-87 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/sdutfd/issue/21018/226017
MLA ÖNAL, S , ÇİFTÇİ, E , AYNALI, A , Tola, H . "ALLERJİK ÇOCUK OLGULARDA ÖZGÜL İMMUNOGLOBULİN E DÜZEYLERİ İLE ALLERJENLERİN BELİRLENMESİ VE TOTAL IgE, IgA, IgM VE IgG DEĞERLERİ". SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 21 (2014 ): 84-87 <https://dergipark.org.tr/en/pub/sdutfd/issue/21018/226017>
Chicago ÖNAL, S , ÇİFTÇİ, E , AYNALI, A , Tola, H . "ALLERJİK ÇOCUK OLGULARDA ÖZGÜL İMMUNOGLOBULİN E DÜZEYLERİ İLE ALLERJENLERİN BELİRLENMESİ VE TOTAL IgE, IgA, IgM VE IgG DEĞERLERİ". SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 21 (2014 ): 84-87
RIS TY - JOUR T1 - ALLERJİK ÇOCUK OLGULARDA ÖZGÜL İMMUNOGLOBULİN E DÜZEYLERİ İLE ALLERJENLERİN BELİRLENMESİ VE TOTAL IgE, IgA, IgM VE IgG DEĞERLERİ AU - Süleyman ÖNAL , Esra ÇİFTÇİ , Ayşe AYNALI , Hasan Tola Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 84 EP - 87 VL - 21 IS - 3 SN - 1300-7416-2602-2109 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi ALLERJİK ÇOCUK OLGULARDA ÖZGÜL İMMUNOGLOBULİN E DÜZEYLERİ İLE ALLERJENLERİN BELİRLENMESİ VE TOTAL IgE, IgA, IgM VE IgG DEĞERLERİ %A Süleyman ÖNAL , Esra ÇİFTÇİ , Ayşe AYNALI , Hasan Tola %T ALLERJİK ÇOCUK OLGULARDA ÖZGÜL İMMUNOGLOBULİN E DÜZEYLERİ İLE ALLERJENLERİN BELİRLENMESİ VE TOTAL IgE, IgA, IgM VE IgG DEĞERLERİ %D 2014 %J SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi %P 1300-7416-2602-2109 %V 21 %N 3 %R %U
ISNAD ÖNAL, Süleyman , ÇİFTÇİ, Esra , AYNALI, Ayşe , Tola, Hasan . "ALLERJİK ÇOCUK OLGULARDA ÖZGÜL İMMUNOGLOBULİN E DÜZEYLERİ İLE ALLERJENLERİN BELİRLENMESİ VE TOTAL IgE, IgA, IgM VE IgG DEĞERLERİ". SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 21 / 3 (October 2014): 84-87 .
AMA ÖNAL S , ÇİFTÇİ E , AYNALI A , Tola H . ALLERJİK ÇOCUK OLGULARDA ÖZGÜL İMMUNOGLOBULİN E DÜZEYLERİ İLE ALLERJENLERİN BELİRLENMESİ VE TOTAL IgE, IgA, IgM VE IgG DEĞERLERİ. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi. 2014; 21(3): 84-87.
Vancouver ÖNAL S , ÇİFTÇİ E , AYNALI A , Tola H . ALLERJİK ÇOCUK OLGULARDA ÖZGÜL İMMUNOGLOBULİN E DÜZEYLERİ İLE ALLERJENLERİN BELİRLENMESİ VE TOTAL IgE, IgA, IgM VE IgG DEĞERLERİ. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi. 2014; 21(3): 87-84.