Year 2019, Volume 14 , Issue 2, Pages 201 - 211 2019-12-23

Seedless Raisins’ Export Potential of Turkey
Türkiye’nin Çekirdeksiz Kuru Üzüm İhracat Potansiyeli

Bahri KARLI [1] , Mevlüt GÜL [2] , Bektaş KADAKOĞLU [3]


Turkey is ranking the first in the world production of seedless raisins in the world with a 24.64 % share in the 2016/2017 production season. The subsequent producers are the USA, China, Iran, and Uzbekistan. Depending on the climate factors, there have been yearly fluctuations in the production of world seedless raisins. Despite the number of seedless raisins exported are highly year dependent, it is about 750 000 tons in the world, 34% of which belong to Turkey. At the same time, with the export rate of approximately 85% of the raisins produced; Turkey is a key country in the world seedless raisins market. In terms of the exported amount, Iran, the USA, Uzbekistan, and Chile follow Turkey. Seedless raisins are usually exported out from Izmir, Turkey. It is also traded on the Izmir Commodity Exchange, and the market is taking place there. Turkey's main problems in the production of seedless raisins; climate-dependent fluctuation in raisins production in differing years, excessive pesticide residues in the products, lacking efficiency and number of producer organizations. In this study; seedless raisins production of Turkey and the world were elucidated along with the structure of the international market and consequently, the required policies in order to increase Turkey’s raisins export were suggested.

Türkiye çekirdeksiz kuru üzüm üretiminde 2016/2017 üretim sezonunda %24.92’lik pay ile dünyada birinci sırada yer almaktadır. Türkiye’yi ABD, Çin, İran ve Özbekistan takip etmektedir. İklim faktörlerine bağlı olarak dünya çekirdeksiz kuru üzüm üretiminde dalgalanmalar yaşanmaktadır. Dünya çekirdeksiz kuru üzüm ihracat hacmi, yıllara göre değişmekle birlikte, yaklaşık 750 bin ton civarındadır. 2016/2017 ihracat döneminde, dünya ihracatı 774.714 ton olup Türkiye’nin payı %34’tür. Aynı zamanda, üretilen üzümün yaklaşık %85’ini ihraç etmesiyle; dünya çekirdeksiz kuru üzüm piyasasında da söz sahibi bir ülkedir. Dünya ihracatında, Türkiye’yi; İran, ABD, Özbekistan ve Şili izlemektedir. Türkiye’de çekirdeksiz kuru üzüm ihracatı genel olarak İzmir’den yapılmaktadır. Ayrıca İzmir Ticaret Borsası’nda işlem görmekte ve piyasa burada gerçekleşmektedir. Türkiye’nin çekirdeksiz kuru üzüm üretiminde temel problemler; iklim durumuna bağlı olarak üretimde yıllara göre oluşan önemli dalgalanmalar, ihracata giden ürünlerde kalıntı sorunu, üretici örgütlerinin yaygın ve etkin olmaması şeklinde sıralanabilir. Bu çalışmada; dünyada ve Türkiye’de çekirdeksiz kuru üzüm üretim durumu ortaya konulmuş, dış ticaret yapısı irdelenmiş, Türkiye’nin ihracatını artırılabilmesi için izlenmesi gereken politikalar üzerinde durulmuştur.

Çekirdeksiz Kuru Üzüm, Üretim, İhracat, Türkiye
 • Anonim, 2018. Tariş Üzüm Birliği Kayıtları, http://www.tarisuzum.com.tr/ (Erişim tarihi: 03.09.2018).
 • Bashimov, G. 2017. Türkiye’de Üzüm Üretimi ve İhracat Performansı. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2017, 31 (2): 57-68.
 • Erkan, B. 2012. Türkiye’nin Geleneksel İhraç Tarım Ürünlerinde Uzmanlaşma Düzeyi. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 4 (1): 75-83.
 • FAO, 2016. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) http://www.fao.org/faostat/en/#data (Erişim tarihi: 20.09.2018).
 • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (GTB) 2018. Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü, 2017 Yılı Çekirdeksiz Kuru Üzüm Raporu. http://koop.gtb.gov.tr/data/5ad06e70ddee7dd8b423eb2c/2017%20Kuru%20%C3%9Cz%C3%BCm%20Raporu.pdf (Erişim tarihi: 04.09.2018).
 • ITC, 2017. International Trade Centre, Trade Map, https://www.trademap.org/Index.aspx (Erişim tarihi: 10.09.2018).
 • Karlı, B., Gül, M., Kadakoğlu, B., ve Karadağ Gürsoy, A. 2018. Türkiye’de Tarımda Üretici Örgütlenmesinin Önemi ve Gelişimi. Akademia Sosyal Bilimler Dergisi, Özel Sayı (1): 318-329.
 • Miran, B., Atış, E., Kenanoğlu Bektaş, Z., Cankurt, M., Bayaner, A., ve Karabat, S. 2015. Uluslararası Kuru Üzüm Piyasasında Rekabet Edebilirlik Üzerine Bir Araştırma. Tarım Ekonomisi Araştırmaları Dergisi, 2015, 1 (1): 40-47.
 • Semerci, A., Kızıltuğ, T., Çelik, A., ve Kiracı, M. 2015. Türkiye Bağcılığının Genel Durumu. Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2015, 20 (2): 42-51. Tosun, 2005. Şarap Sektör Araştırması, Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Araştırma Müdürlüğü. http://www.kalkinma.com.tr/data/file/raporlar/ESA/SA/2005-SA/SA-05-04-15_Sarap_Sektoru.pdf (Erişim tarihi: 10.12.2018).
 • TÜİK, 2018. Türkiye İstatistik Kurumu, Dış Ticaret İstatistikleri. Uluslararası Standart Ticaret Sınıflamasına (SITC, Rev.3) Göre Dış Ticaret. http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1046 (Erişim tarihi: 20.09.2018).
 • USDA, 2018. United States Department of Agriculture Foreign Agricultural Service. https://www.fas.usda.gov/data/raisins-world-markets-and-trade (Erişim tarihi: 04.09.2018)
Primary Language tr
Subjects Agricultural, Engineering
Journal Section Research
Authors

Orcid: 0000-0001-9734-1781
Author: Bahri KARLI (Primary Author)
Institution: ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ, TARIM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-0147-7228
Author: Mevlüt GÜL
Institution: ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ, TARIM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-3810-1718
Author: Bektaş KADAKOĞLU
Institution: ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ, TARIM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 23, 2019

Bibtex @review { sduzfd501099, journal = {Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1304-9984}, eissn = {2687-3419}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Çünür Isparta}, publisher = {Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {14}, pages = {201 - 211}, doi = {}, title = {Türkiye’nin Çekirdeksiz Kuru Üzüm İhracat Potansiyeli}, key = {cite}, author = {KARLI, Bahri and GÜL, Mevlüt and KADAKOĞLU, Bektaş} }
APA KARLI, B , GÜL, M , KADAKOĞLU, B . (2019). Türkiye’nin Çekirdeksiz Kuru Üzüm İhracat Potansiyeli. Ziraat Fakültesi Dergisi , 14 (2) , 201-211 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/sduzfd/issue/50576/501099
MLA KARLI, B , GÜL, M , KADAKOĞLU, B . "Türkiye’nin Çekirdeksiz Kuru Üzüm İhracat Potansiyeli". Ziraat Fakültesi Dergisi 14 (2019 ): 201-211 <https://dergipark.org.tr/en/pub/sduzfd/issue/50576/501099>
Chicago KARLI, B , GÜL, M , KADAKOĞLU, B . "Türkiye’nin Çekirdeksiz Kuru Üzüm İhracat Potansiyeli". Ziraat Fakültesi Dergisi 14 (2019 ): 201-211
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’nin Çekirdeksiz Kuru Üzüm İhracat Potansiyeli AU - Bahri KARLI , Mevlüt GÜL , Bektaş KADAKOĞLU Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 201 EP - 211 VL - 14 IS - 2 SN - 1304-9984-2687-3419 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ziraat Fakültesi Dergisi Türkiye’nin Çekirdeksiz Kuru Üzüm İhracat Potansiyeli %A Bahri KARLI , Mevlüt GÜL , Bektaş KADAKOĞLU %T Türkiye’nin Çekirdeksiz Kuru Üzüm İhracat Potansiyeli %D 2019 %J Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1304-9984-2687-3419 %V 14 %N 2 %R %U
ISNAD KARLI, Bahri , GÜL, Mevlüt , KADAKOĞLU, Bektaş . "Türkiye’nin Çekirdeksiz Kuru Üzüm İhracat Potansiyeli". Ziraat Fakültesi Dergisi 14 / 2 (December 2019): 201-211 .
AMA KARLI B , GÜL M , KADAKOĞLU B . Türkiye’nin Çekirdeksiz Kuru Üzüm İhracat Potansiyeli. ZFD. 2019; 14(2): 201-211.
Vancouver KARLI B , GÜL M , KADAKOĞLU B . Türkiye’nin Çekirdeksiz Kuru Üzüm İhracat Potansiyeli. Ziraat Fakültesi Dergisi. 2019; 14(2): 211-201.