Author Guidelines

SINIRSIZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERGİSİ

YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI

 

      Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi (SEAD), eğitim alanında özgün bilimsel makalelere yer veren uluslararası hakemli bir dergidir. 2016 yılından itibaren yayın hayatındadır. 2017 yılından itibaren yılda üç sayı (Mart-Temmuz-Kasım) yayımlanır.

      Yayın Kurulu, gönderilen yazılarda düzeltme yapmak, hakem süreci olumlu sonuçlanmış olsa bile yazıları yayımlamak ya da yayımlamamak hakkına sahiptir.

      Dergiye gönderilen makaleler nitelik bakımından çok zayıfsa veya biçim/yazım kuralları bakımından özensiz hazırlanmışsa hakem değerlendirmesine alınmadan yazarına iade edilir.

      Yayımlanan yazıların yazarına telif hakkı ödenmez.

      Değerlendirme sürecindeki yazısını yayımdan çekmek isteyen yazarın bu isteğini editor@sead.com.tr adresine e-posta ile bildirmesi gerekmektedir. Hakem süreci olumlu tamamlanmış ve yayım sırasına konulmuş makalenin yayımdan çekilmesi için doi numarası çalışmalarının başlamasından önce (Mart- Temmuz - Kasım) yine editor@sead.com.tr adresine e-posta ile bilgi verilmelidir.

•  Derginin yayım dili Türkçe ve İngilizcedir.

      Dergiye gönderilen yazıların daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya yayım için değerlendirmeye alınmamış olması gerekmektedir.

      Her sayıda bildirilerden ve tezlerden üretilen 2 makaleye yer verilmektedir, ancak bu çalışmalarda açıklama bilgisi yazılması zorunludur.

      Gönderilen yazılar, önce intihal ve derginin yazım kurallarına uygunluk açısından değerlendirilecektir. İntihal ve dergi yazım kurallarına uygun olarak yazıldığı tespit edilen çalışmalar, iki hakeme gönderilecektir. Hakemlerden biri olumsuz rapor verirse üçüncü bir hakeme gönderilecektir. Hakkında iki olumlu rapor verilen çalışmalar, işlemlerin bitiş sırasına göre yayımlanacaktır. Doi numarası çalışmasının başlamasından sonra (Mart- Temmuz - Kasım) hakem süreci biten makaleler bir sonraki sayıya bırakılır.

      Hakem süreci olumlu biten makalelerin yazarlarına derginin o sayıdaki makale şablonu gönderilir ve yazarlardan makalelerini bu şablona uyarlamaları istenir. Şablona uygun hazırlanmayan veya sayfa biçimi bozuk olan makaleler yayımlanmaz.

      Aynı yazarın bir sayıda en fazla iki çalışmasına yer verilebilir.

      Makalenin yazımında ve noktalamada (alana özgü yazımlar hariç) TDK Yazım Kılavuzu esas alınacaktır.

      Yazım kurallarına uymayan, geniş özet bulunmayan çalışmalar yayımlanmayacaktır.

      Dergiye gönderilecek makalelerin aşağıdaki yazım kurallarına göre yazılması gerekmektedir. Burada belirtilmeyen durumlar için "APA 6" kuralları geçerlidir.

Ayrıntılı yazım kurallarına ulaşmak için tıklayınız.