PDF EndNote BibTex RIS Cite

LİVÂYÎ’NİN MANZÛM TEBÂREKE (MÜLK SÛRESİ) TEFSÎRİ

Year 2014, Volume 0, Issue 31, 1 - 96, 12.02.2015

Abstract

Bu makalede 16. yüzyıl şairlerimizden Livâyî’nin, Berlin Königliche Kütüphanesi, Diez A. 80. 192 numarada kayıtlı (baş tarafı noksan) bir eserinde yer alan manzûm “Tebâreke” (Mülk Sûresi) tefsirinin metni verilmektedir. 1543’te tamamlanan ve Kanûnî Sultan Süleyman’a sunulan bu eserde “Yâsin” ve “Amme” sûrelerinin de manzûm tefsiri var. Sade bir üslûpla kaleme alınan söz konusu sûrelerin tefsirinde âyetlerin bazen meâlen çevrildiği bazen de değişik müfessirlerden nakiller yapılarak yahut konuyla ilgili hikâyeler anlatılarak ayrıntıya girildiği görülmektedir.

References

  • ÂŞIK ÇELEBİ, (2010), Meşâ‘iru'ş-şu‘arâ, İnceleme-Metin, C. II, hzl. Prof. Dr. Filiz Kılıç, İstanbul.
  • İPEKTEN, Haluk ve diğ., (1998), Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü, Ankara.
  • Künhü'l-ahbârınTezkire Kısmı, (1994), hzl. Dr. Mustafa İsen, Ankara.
  • Mısır Millî Kütüphânesi Türkçe Yazmalar Katalogu, (1992), C. IV, Kâhire.
  • TUMAN, Mehmet Nâil, (2001), Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri, C. II, Ankara.

Year 2014, Volume 0, Issue 31, 1 - 96, 12.02.2015

Abstract

References

  • ÂŞIK ÇELEBİ, (2010), Meşâ‘iru'ş-şu‘arâ, İnceleme-Metin, C. II, hzl. Prof. Dr. Filiz Kılıç, İstanbul.
  • İPEKTEN, Haluk ve diğ., (1998), Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü, Ankara.
  • Künhü'l-ahbârınTezkire Kısmı, (1994), hzl. Dr. Mustafa İsen, Ankara.
  • Mısır Millî Kütüphânesi Türkçe Yazmalar Katalogu, (1992), C. IV, Kâhire.
  • TUMAN, Mehmet Nâil, (2001), Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri, C. II, Ankara.

Details

Primary Language English
Journal Section Articles
Authors

Ahmet SEVGİ This is me

Publication Date February 12, 2015
Published in Issue Year 2014, Volume 0, Issue 31

Cite

APA Sevgi, A. (2015). LİVÂYÎ’NİN MANZÛM TEBÂREKE (MÜLK SÛRESİ) TEFSÎRİ . Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi , 0 (31) , 1-96 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/sefad/issue/16463/171770

Değerli Akademisyenler,

Dergimizin yazı gönderi süreçleri hâlen kullanmakta olduğumuz sistem (http://sefad.selcuk.edu.tr/sefad) üzerinden yürütülmektedir. Lütfen makalelerinizi belirtilen bu adrese gönderiniz. DergiPark UDS üzerinden makale gönderimi yapmayınız. DergiPark sistemimizde sadece arşiv hizmeti verilmektedir.