e-ISSN: 2458-908X
Founded: 1981
Period: Biannually
Publisher: Selcuk University

2022 - Issue: 47

Research Article

10. Deniz Müzesi Komutanlığı’ndaki Mezar Taşları

Research Article

11. Karamanoğlu Medreselerinde Taç Kapı Yan Nişleri

Research Article

15. Pythagorasçı Öğretide Din ve Bilim

Book Review

19. The Courage to be Disliked

Book Review

20. Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcript

Değerli Akademisyenler,

Dergimizin yazı gönderi süreçleri hâlen kullanmakta olduğumuz sistem (http://sefad.selcuk.edu.tr/sefad) üzerinden yürütülmektedir. Lütfen makalelerinizi belirtilen bu adrese gönderiniz. DergiPark UDS üzerinden makale gönderimi yapmayınız. DergiPark sistemimizde sadece arşiv hizmeti verilmektedir.