Selcuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 2025 sayıları için makale kabulüne Dergipark üzerinden 15 Eylül 2024 tarihi itibariyle başlayacaktır.