PDF EndNote BibTex RIS Cite

JAPON ATASÖZLERİNDE GEÇEN BAZI HAYVAN İMGELERİ ÜZERİNE TESPİTLER

Year 2014, Volume 0, Issue 31, 127 - 146, 12.02.2015
https://doi.org/10.21497/sefad.20342

Abstract

Atasözleri, geçmişten günümüze aktarılan, uzun tecrübe ve gözlemlere dayanılarak oluşturulmuş ve toplum tarafından benimsenmiş, özlü öğütler veren kalıplaşmış sözlerdir. Atasözleri, toplumun ortak tecrübe, duygu, düşünce, tutum, davranış, dünya görüşü, inanç ve kültür yapısını yansıtır.

Bu çalışma, Japon atasözlerinde hayvan imgelerinin nasıl geçtiğini ve bu imgelerin nasıl anlamlandırıldığını genel hatlarıyla ortaya koymayı amaçlamaktadır. Japon atasözlerinde, anlatıma canlılık ve güç kazandırmak için çeşitli metaforlara (benzetme ve aktarmalara) başvurulduğu görülmektedir. Atasözlerinde sıklıkla kullanılan metaforlardan bir kısmını ise zoonimler (hayvan imgelerine dayanan ifadeler) oluşturmaktadır. Bu makalede, Japon atasözleri taranmış; hayvan imgelerine ilişkin atasözleri derlenerek bu bağlamda değerlendirilmeye çalışılmıştır. 

References

 • AKSAN, Doğan (1993), Türkçenin Gücü, Ankara: Bilgi Yayınevi.
 • AKSAN, Doğan (1996), Türkçenin Söz Varlığı, Ankara: Engin Yayınları.
 • AKSAN, Doğan (1997), Anlambilim, Ankara: Engin Yayınları.
 • AKSOY, Ömer Asım (1998), Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, İstanbul: İnkılap Kitabevi.
 • CRYSTAL, David. (1994). An Encyclopedic Dictionary of Language & Languages, Oxford: Blackwell.
 • EKER, Süer. (2003). Çağdaş Türk Dili, Ankara: Grafiker Yayınları.
 • EŞKENOV, Döölötbek (2007), Türk ve Rus Atasözlerinde Kadın İmajının Dilbilimlik Karşılaştırması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi.
 • GAKKEN, Jiten Henshûbu (1998), Kotowaza Jiten, Tokyo: Gakken.
 • HATİPOĞLU, Vecihe (1972), Türkçenin Sözdizimi, TDK Yayınları, Ankara.
 • KALYUTA, Aleksandr (2011), “Rusça ve Türkçe’deki Hayvan ile İlgili Deyimler”, I. Uluslararası Asya Dilleri ve Edebiyatları Sempozyumu Bildiri Kitabı, Erciyes Üniversitesi, Kayseri.
 • Kôdansha International (2006), Keys to the Japanese Heart and Soul, Tokyo: Kôdansha.
 • MIYAGOSHI, Ken (1991), Koji Kotowaza Jiten, Tokyo: Ôbunsha.
 • ÖZEN, Rahşan (2006), “Kayseri Folklorunda Evcil Hayvanlarla İlgili Atasözleri”. Veteriner Fakültesi Dergisi, 3 (2), Erciyes Üniversitesi, Kayseri, s. 117-121.
 • PÜSKÜLLÜOĞLU, Ali (2002), Türk Atasözleri Sözlüğü, Ankara: Arkadaş Yayınevi.
 • RICHARDS, Jack (1993), Dictionary of Language Teaching & Applied Linguistics, London: Longman.
 • SAĞLAM, Musa Yaşar (2004), Atasözleri – Kaybolan Kültür Mirasımız, Ankara: Ürün Yayınları.

Year 2014, Volume 0, Issue 31, 127 - 146, 12.02.2015
https://doi.org/10.21497/sefad.20342

Abstract

References

 • AKSAN, Doğan (1993), Türkçenin Gücü, Ankara: Bilgi Yayınevi.
 • AKSAN, Doğan (1996), Türkçenin Söz Varlığı, Ankara: Engin Yayınları.
 • AKSAN, Doğan (1997), Anlambilim, Ankara: Engin Yayınları.
 • AKSOY, Ömer Asım (1998), Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, İstanbul: İnkılap Kitabevi.
 • CRYSTAL, David. (1994). An Encyclopedic Dictionary of Language & Languages, Oxford: Blackwell.
 • EKER, Süer. (2003). Çağdaş Türk Dili, Ankara: Grafiker Yayınları.
 • EŞKENOV, Döölötbek (2007), Türk ve Rus Atasözlerinde Kadın İmajının Dilbilimlik Karşılaştırması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi.
 • GAKKEN, Jiten Henshûbu (1998), Kotowaza Jiten, Tokyo: Gakken.
 • HATİPOĞLU, Vecihe (1972), Türkçenin Sözdizimi, TDK Yayınları, Ankara.
 • KALYUTA, Aleksandr (2011), “Rusça ve Türkçe’deki Hayvan ile İlgili Deyimler”, I. Uluslararası Asya Dilleri ve Edebiyatları Sempozyumu Bildiri Kitabı, Erciyes Üniversitesi, Kayseri.
 • Kôdansha International (2006), Keys to the Japanese Heart and Soul, Tokyo: Kôdansha.
 • MIYAGOSHI, Ken (1991), Koji Kotowaza Jiten, Tokyo: Ôbunsha.
 • ÖZEN, Rahşan (2006), “Kayseri Folklorunda Evcil Hayvanlarla İlgili Atasözleri”. Veteriner Fakültesi Dergisi, 3 (2), Erciyes Üniversitesi, Kayseri, s. 117-121.
 • PÜSKÜLLÜOĞLU, Ali (2002), Türk Atasözleri Sözlüğü, Ankara: Arkadaş Yayınevi.
 • RICHARDS, Jack (1993), Dictionary of Language Teaching & Applied Linguistics, London: Longman.
 • SAĞLAM, Musa Yaşar (2004), Atasözleri – Kaybolan Kültür Mirasımız, Ankara: Ürün Yayınları.

Details

Primary Language English
Journal Section Articles
Authors

Okan AKBAY>

Publication Date February 12, 2015
Published in Issue Year 2014, Volume 0, Issue 31

Cite

APA Akbay, O. (2015). JAPON ATASÖZLERİNDE GEÇEN BAZI HAYVAN İMGELERİ ÜZERİNE TESPİTLER . Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi , 0 (31) , 127-146 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/sefad/issue/16463/171774

Değerli Akademisyenler,

Dergimizin yazı gönderi süreçleri hâlen kullanmakta olduğumuz sistem (http://sefad.selcuk.edu.tr/sefad) üzerinden yürütülmektedir. Lütfen makalelerinizi belirtilen bu adrese gönderiniz. DergiPark UDS üzerinden makale gönderimi yapmayınız. DergiPark sistemimizde sadece arşiv hizmeti verilmektedir.