Journal Contacts

Editor-in-Chief

Özgür Arun
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
arun@akdeniz.edu.tr

Editor

Jason K. Holdsworth
SENEX YAŞLILIK ÇALIŞMALARI DERGİSİ
jasonholds@gmail.com

Editor

Türkan Yılmaz
SENEX YAŞLILIK ÇALIŞMALARI DERGİSİ
tuerkan_y@gmx.de

Journal Contact

Veli Özkurt
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
senex@akdeniz.edu.tr
0530 2017 242

Author Support

Dergi Sekretaryası
SENEX YAŞLILIK ÇALIŞMALARI DERGİSİ
senex@akdeniz.edu.tr

Technical Contact

Rabia Akçoru
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, AKDENİZ UYGARLIKLARI ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ, AKDENİZ ORTAÇAĞ ARAŞTIRMALARI ANABİLİM DALI (DİSİPLİNLERARASI)
senex@akdeniz.edu.tr