Price Policy

Açık erişimi benimseyen Senex: Yaşlılık Çalışmaları Dergisi bir yıl boyunca elektronik ortamda (online olarak) yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Çift taraflı kör hakem değerlendirme süreci tamamlanan yazılar web sitesinde yayınlanır. Senex: Yaşlılık Çalışmaları Dergisi'ne makale gönderimi ve süreç işletimleri ücretsiz olarak sürdürülür.