Year 2019, Volume 1 , Issue 1, Pages 164 - 175 2019-06-30

Son Devrimci – Ayetullah Humeyni (Khomeini: Life of the Ayatollah - London: I.B. Tauris, 1999, 352 pp.)

Mehmet Akif KOÇ [1]


Tarihi süreç içerisinde çoğunlukla pasifist ve edilgen bir tutum takınan geniş Şii kitlelerin, siyasette görünür bir şekilde söz sahibi olması ve modern dönemde kudretli bir siyasi aktör olarak sivrilmesi, büyük oranda Ayetullah Humeyni’nin yeniden formüle ettiği velayet-i fakih doktrini temelinde şekillendi. Bu geniş çerçeve içerisinde, gerek İran Devrimi’ni gerek Şii kimliğinin siyasallaşmasını ve gerekse İran’dan başlayıp bölgede geniş bir nüfuz alanı bulan ‘devrimci Şiiliğin’ arkaplanını daha iyi anlayabilmek açısından, 20.yüzyılın tartışmasız en önemli fikir ve aksiyon adamları arasında yer alan Ayetullah Humeyni’nin eleştirel ve analitik bir bakış açısıyla yeniden ele alınıp incelenmesi büyük önem taşımaktadır. Baqer Moin’in Son Devrimci – Ayetullah Humeyni başlıklı kitabı bu açıdan önemli bir referans kaynağı olarak göze çarpmaktadır.
Humeyni, İran, Şiilik, Devrim
  • Baqer Moin. Son Devrimci – Ayetullah Humeyni (Khomeini: Life of the Ayatollah - London: I.B. Tauris, 1999)
Primary Language tr
Subjects Religion
Journal Section Book Review
Authors

Orcid: 0000-0001-5179-6027
Author: Mehmet Akif KOÇ (Primary Author)
Country: Turkey


Dates

Application Date : March 13, 2019
Acceptance Date : March 17, 2019
Publication Date : June 30, 2019

ISNAD Koç, Mehmet Akif . "Son Devrimci – Ayetullah Humeyni (Khomeini: Life of the Ayatollah - London: I.B. Tauris, 1999, 352 pp.)". Turkish Journal of Shiite Studies 1 / 1 (June 2019): 164-175 .