Subjects

• History of Iran
• International Politics
• International Security
• Medieval Studies
• International Economics


Articles

M. KOÇ
Samad Behrangi: A Tabrizian Intellectual in XXth Century Iranian Literary and Cultural Life - His Life, Worldview, Fight and Works, The Journal of Iranian Studies, (2019)
M. KOÇ
Hey You! Irak’taki Amerikan Hapishanelerinden Hatıralar, The Journal of Iranian Studies, (2019)
M. KOÇ
Shi'ism: A Religion of Protest, by Hamid Dabashi (Harvard University Press, 2011), Turkish Journal of Shiite Studies, (2019)
M. KOÇ
Arap aydınlarının despotizm / istibdat meselesine bakışına dair bir örnek: Despotizmin Doğası / Köleliğin İflası – İsti’battan İstibdata, Abdurrahman El-Kevâkibî, Turkish Journal of Middle Eastern Studies, (2019)
M. KOÇ
Ren Xiaosi, Çin Rüyası – Çin ve Dünyanın Geri Kalanı İçin Ne Anlama Geliyor?, Journal of Regional Studies, (2019)
M. KOÇ
MODERNLEŞME SÜRECİNDE "İRAN MİLLİYETÇİLİĞİ" YANLISI TEBRİZLİ BİR AYDIN: AHMED KESREVİ - HAYATI, ŞAHSİYETİ, DÜNYA GÖRÜŞÜ, MÜCADELESİ VE ESERLERİ, Kadim Akademi Sosyal Bilimler Dergisi, (2019)
M. KOÇ
INTERPRETATION OF THE RISE OF THE CROWN PRINCE MUHAMMAD BIN SALMAN AND SAUDI FOREIGN POLICY ACCORDING TO THE BARAKAH CIRCLE THEORY, Journal of Islamicjerusalem Studies, (2019)
M. KOÇ
Where is the 'Middle East'? : West-centric knowledge-power perception towards the ‘East’, International Journal of Kurdish Studies, (2019)
M. KOÇ
Iran-Saudi Arabia Rivalry in the Shade of Historical Disputes: Past and Present of the Shiite-Wahhabi Relations, The Journal of Iranian Studies, (2019)
M. KOÇ
Son Devrimci – Ayetullah Humeyni (Khomeini: Life of the Ayatollah - London: I.B. Tauris, 1999, 352 pp.), Turkish Journal of Shiite Studies, (2019)
M. KOÇ
İran Öykü ve Romanının Yüz Yılı, The Journal of Iranian Studies, (2019)
M. KOÇ
Babek: Bir Direnişçi, Turkish Journal of Middle Eastern Studies, (2019)