Subjects

• History of Iran
• International Economics
• Medieval Studies
• International Security
• International Politics


Articles


M. KOÇ
Ortadoğu’ya Bakışta Alternatif Bir Perspektif Olarak Kimlik ve İdeolojiler: "Ortadoğu’yu Kuran İdeolojiler, (Ed.) Zekeriya Kurşun, İstanbul, 2019", Turkish Journal of Middle Eastern Studies, (2020)
M. KOÇ
The Shi'ite Movement in Iraq, International Journal of Kurdish Studies, (2020)
M. KOÇ
Russia in the Middle East: A New Perspective on the Corporatization of Foreign Policy, International Journal of Kurdish Studies, (2020)
M. KOÇ
Samad Behrangi: A Tabrizian Intellectual in XXth Century Iranian Literary and Cultural Life - His Life, Worldview, Fight and Works, The Journal of Iranian Studies, (2019)
M. KOÇ
Shi'ism: A Religion of Protest, by Hamid Dabashi (Harvard University Press, 2011), Turkish Journal of Shiite Studies, (2019)
M. KOÇ
Hey You! Irak’taki Amerikan Hapishanelerinden Hatıralar, The Journal of Iranian Studies, (2019)
M. KOÇ
Arap aydınlarının despotizm / istibdat meselesine bakışına dair bir örnek: Despotizmin Doğası / Köleliğin İflası – İsti’battan İstibdata, Abdurrahman El-Kevâkibî, Turkish Journal of Middle Eastern Studies, (2019)
M. KOÇ
MODERNLEŞME SÜRECİNDE "İRAN MİLLİYETÇİLİĞİ" YANLISI TEBRİZLİ BİR AYDIN: AHMED KESREVİ - HAYATI, ŞAHSİYETİ, DÜNYA GÖRÜŞÜ, MÜCADELESİ VE ESERLERİ, Kadim Akademi Sosyal Bilimler Dergisi, (2019)
M. KOÇ
Ren Xiaosi, Çin Rüyası – Çin ve Dünyanın Geri Kalanı İçin Ne Anlama Geliyor?, Journal of Regional Studies, (2019)
M. KOÇ
INTERPRETATION OF THE RISE OF THE CROWN PRINCE MUHAMMAD BIN SALMAN AND SAUDI FOREIGN POLICY ACCORDING TO THE BARAKAH CIRCLE THEORY, Journal of Islamicjerusalem Studies, (2019)
M. KOÇ
Where is the 'Middle East'? : West-centric knowledge-power perception towards the ‘East’, International Journal of Kurdish Studies, (2019)
M. KOÇ
İran Öykü ve Romanının Yüz Yılı, The Journal of Iranian Studies, (2019)
M. KOÇ
Iran-Saudi Arabia Rivalry in the Shade of Historical Disputes: Past and Present of the Shiite-Wahhabi Relations, The Journal of Iranian Studies, (2019)
M. KOÇ
Son Devrimci – Ayetullah Humeyni (Khomeini: Life of the Ayatollah - London: I.B. Tauris, 1999, 352 pp.), Turkish Journal of Shiite Studies, (2019)
M. KOÇ
Babek: Bir Direnişçi, Turkish Journal of Middle Eastern Studies, (2019)
M. KOÇ
Irak'ı Anlamak– Cengiz Han’ın Moğollarından Osmanlı Türklerine ve İngiliz Manda Yönetiminden Amerikan İşgaline Kadar Irak Tarihinin Bütün Gelişimi, International Journal of Kurdish Studies, (2019)