Artuklu Kaime Uluslararası İktisadi ve İdari Araştırmalar Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
e-ISSN 2651-5296 | Period Biannually | Founded: 2018 | Publisher Mardin Artuklu University | http://www.artuklu.edu.tr/artuklu-kaime


Dergimizin TRDizin Başvurusu yapılmış olup, izleme süreci devam etmektedir.

Dergimize gönderilen çalışmalarınızda yazar ismi eklememeniz gerekmektedir. Çalışma sonuçlandığı takdirde nihai dosyada yazar ismi eklenecektir. Bu konuda sorumluluk yazarlara aittir.

Artuklu Kaime Uluslararası İktisadi ve İdari Araştırmalar Dergisi, Mardin Artuklu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından Güz ve Bahar (Mayıs ve Kasım) dönemlerinde olmak üzere yılda iki defa yayınlanan uluslararası hakemli bir elektronik dergidir. Türkçe, Arapça, İngilizce ve Kürtçe çalışmalar kabul edilmektedir. Bu diller dışında derginin yayın politikalarına uygun olmak şartıyla editör kurulunun kabul edeceği diğer dillerde de yayın yapılabilmektedir.

Artuklu Kaime Uluslararası İktisadi ve İdari Araştırmalar Dergisi

e-ISSN 2651-5296 | Period Biannually | Founded: 2018 | Publisher Mardin Artuklu University | http://www.artuklu.edu.tr/artuklu-kaime
Cover Image


Dergimizin TRDizin Başvurusu yapılmış olup, izleme süreci devam etmektedir.

Dergimize gönderilen çalışmalarınızda yazar ismi eklememeniz gerekmektedir. Çalışma sonuçlandığı takdirde nihai dosyada yazar ismi eklenecektir. Bu konuda sorumluluk yazarlara aittir.

Artuklu Kaime Uluslararası İktisadi ve İdari Araştırmalar Dergisi, Mardin Artuklu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından Güz ve Bahar (Mayıs ve Kasım) dönemlerinde olmak üzere yılda iki defa yayınlanan uluslararası hakemli bir elektronik dergidir. Türkçe, Arapça, İngilizce ve Kürtçe çalışmalar kabul edilmektedir. Bu diller dışında derginin yayın politikalarına uygun olmak şartıyla editör kurulunun kabul edeceği diğer dillerde de yayın yapılabilmektedir.