502 Bad Gateway


nginx
502 Bad Gateway

502 Bad Gateway


nginx
Artuklu Kaime Uluslararası İktisadi ve İdari Araştırmalar Dergisi
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
e-ISSN 2651-5296 | Period Biannually | Founded: 2018 | Publisher Mardin Artuklu University | http://www.artuklu.edu.tr/artuklu-kaime


Yılda iki kez (Mayıs ve Kasım) yayımlanan Artuklu KAİME Dergisi, Mardin Artuklu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından 2018 yılında yayım hayatına başlayan uluslararası hakemli bir dergidir. 

Dergi'de Türkçe, İngilizce ve Arapça yayınlara yer verilecek olup, bunların dışındaki dillerden yayın gelmesi halinde Editör kurulu değerlendirmesine tabi tutulacaktır. Editör kurulu değerlendirmesi sonucu yayına uygun bulunan çalışmaların yayınlanması önünde bir engel bulunmamaktadır.Artuklu Kaime Uluslararası İktisadi ve İdari Araştırmalar Dergisi

e-ISSN 2651-5296 | Period Biannually | Founded: 2018 | Publisher Mardin Artuklu University | http://www.artuklu.edu.tr/artuklu-kaime
Cover Image


Yılda iki kez (Mayıs ve Kasım) yayımlanan Artuklu KAİME Dergisi, Mardin Artuklu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından 2018 yılında yayım hayatına başlayan uluslararası hakemli bir dergidir. 

Dergi'de Türkçe, İngilizce ve Arapça yayınlara yer verilecek olup, bunların dışındaki dillerden yayın gelmesi halinde Editör kurulu değerlendirmesine tabi tutulacaktır. Editör kurulu değerlendirmesi sonucu yayına uygun bulunan çalışmaların yayınlanması önünde bir engel bulunmamaktadır.Yayın Kurulu