Year 2019, Volume 6 , Issue 2, Pages 225 - 230 2019-12-30

Arap aydınlarının despotizm / istibdat meselesine bakışına dair bir örnek: Despotizmin Doğası / Köleliğin İflası – İsti’battan İstibdata, Abdurrahman El-Kevâkibî

Mehmet Akif KOÇ [1]


Osmanlı Devleti’nin yıkılışının artık mukadder hale geldiği son yarım yüzyıllık devresinde, dört ana cereyanın yıkımdan kurtuluş reçetesi olarak toplumun ve elitlerin önüne konulduğu genellikle bilinen ve kabul gören bir husustur. Bu çözüm yolları kabaca, Türkleşme, İslamlaşma, Osmanlıcılık ve Batıcılık olarak tasnif edilir. Dönemin İslami hassasiyeti yüksek aydınları, çoğunlukla İslamlaşma ve Osmanlıcılık üst şemsiyesi altında değerlendirilebilecek görüşler ileri sürmüş, bilhassa Arap aydınlarda ise İslamcılık eğilimi daha gözle görünür bir çizgi takip etmiştir. Topluma kurtuluş reçetesi sunduğu diğer kitaplarındaki çizgisine paralel şekilde, öncelikle ve önemle despotizm / istibdat düşüncesiyle mücadeleyi ön plana çıkaran Abdurrahman el-Kevâkibî de bu buhranlı dönemde yaşamış ve eserlerini vermiş bir Arap entelektüelidir. 

Kevâkibî’nin yaklaşık bir asır önce despotizme dair ortaya koyduğu fikirler ve devrimci yaklaşım, insan ve toplum dinamiklerinin derin dönüşümlere uğradığı günümüzde de önemini halen muhafaza etmektedir. Çağdaş Arap düşüncesinde artık klasik kaynaklar arasında kabul edilen Tabâiü’l-İstibdâd ve Mesâirü’l-İsti’bâd, Osmanlı’nın son döneminde Arap aydınlarının İstanbul’a bakışına dair tarihsel bir vesika olmanın ötesinde; Arap Baharı sürecindeki halk hareketlerinin sosyolojik dinamiklerini anlamak ve Arap toplumlarının sosyo-politik hususiyetlerini yakından görebilmek açısından da ışık tutucu bir perspektif sunmaktadır.

middle east, ortadoğu
  • Despotizmin Doğası / Köleliğin İflası – İsti’battan İstibdata, Abdurrahman El-Kevâkibî, İstanbul: Mana Yayınları, 2018.
  • Daron Acemoğlu & James A. Robinson, Why Nations Fail – The Origins of Power, Prosperity, and Poverty, (New York: Crown Business Publication, 2012).
  • Mehmet Akif Koç, “Tarihi İhtilafların Gölgesinde İran-Suudi Arabistan Rekabeti: Şii-Vahhabi İlişkilerinin Dünü ve Bugünü”, İran Çalışmaları Dergı̇si Cilt: 3 (2019), Sayı: 1; 91–120.
  • Ş. Tufan Bozpınar, “Kevâkibî, Abdurrahman b. Ahmed”, TDV İslam Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/Kevâkibî-abdurrahman-b-ahmed
  • Fahri Yetim, “Modern Bir Aydın Hareketi Olarak Yeni Osmanlılar ve İslam Dünyası”, SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi Nisan 2015, Sayı: 34, 1–18.
  • Fatih Tiryaki, “Modern Mısır Düşüncesinde Hilafet Tartışmaları”, International Journal of Political Studies, 2015, Year:1, Vol:1, 13–25.
  • H. Bayram Soy, “Arap Milliyetçiliği: Ortaya Çıkışından 1918’e kadar”, bilig, Yaz / 2004 Ê sayı 30: 173–202.
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date 2019/2
Journal Section Book Review
Authors

Orcid: 0000-0001-5179-6027
Author: Mehmet Akif KOÇ (Primary Author)
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 30, 2019

Bibtex @book review { tocd616574, journal = {Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi}, issn = {2147-7523}, eissn = {2630-5631}, address = {}, publisher = {Sakarya University}, year = {2019}, volume = {6}, pages = {225 - 230}, doi = {10.26513/tocd.616574}, title = {Arap aydınlarının despotizm / istibdat meselesine bakışına dair bir örnek: Despotizmin Doğası / Köleliğin İflası – İsti’battan İstibdata, Abdurrahman El-Kevâkibî}, key = {cite}, author = {Koç, Mehmet Akif} }
APA Koç, M . (2019). Arap aydınlarının despotizm / istibdat meselesine bakışına dair bir örnek: Despotizmin Doğası / Köleliğin İflası – İsti’battan İstibdata, Abdurrahman El-Kevâkibî . Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi , 6 (2) , 225-230 . DOI: 10.26513/tocd.616574
MLA Koç, M . "Arap aydınlarının despotizm / istibdat meselesine bakışına dair bir örnek: Despotizmin Doğası / Köleliğin İflası – İsti’battan İstibdata, Abdurrahman El-Kevâkibî" . Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi 6 (2019 ): 225-230 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tocd/issue/48810/616574>
Chicago Koç, M . "Arap aydınlarının despotizm / istibdat meselesine bakışına dair bir örnek: Despotizmin Doğası / Köleliğin İflası – İsti’battan İstibdata, Abdurrahman El-Kevâkibî". Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi 6 (2019 ): 225-230
RIS TY - JOUR T1 - Arap aydınlarının despotizm / istibdat meselesine bakışına dair bir örnek: Despotizmin Doğası / Köleliğin İflası – İsti’battan İstibdata, Abdurrahman El-Kevâkibî AU - Mehmet Akif Koç Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.26513/tocd.616574 DO - 10.26513/tocd.616574 T2 - Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 225 EP - 230 VL - 6 IS - 2 SN - 2147-7523-2630-5631 M3 - doi: 10.26513/tocd.616574 UR - https://doi.org/10.26513/tocd.616574 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi Arap aydınlarının despotizm / istibdat meselesine bakışına dair bir örnek: Despotizmin Doğası / Köleliğin İflası – İsti’battan İstibdata, Abdurrahman El-Kevâkibî %A Mehmet Akif Koç %T Arap aydınlarının despotizm / istibdat meselesine bakışına dair bir örnek: Despotizmin Doğası / Köleliğin İflası – İsti’battan İstibdata, Abdurrahman El-Kevâkibî %D 2019 %J Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi %P 2147-7523-2630-5631 %V 6 %N 2 %R doi: 10.26513/tocd.616574 %U 10.26513/tocd.616574
ISNAD Koç, Mehmet Akif . "Arap aydınlarının despotizm / istibdat meselesine bakışına dair bir örnek: Despotizmin Doğası / Köleliğin İflası – İsti’battan İstibdata, Abdurrahman El-Kevâkibî". Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi 6 / 2 (December 2020): 225-230 . https://doi.org/10.26513/tocd.616574
AMA Koç M . Arap aydınlarının despotizm / istibdat meselesine bakışına dair bir örnek: Despotizmin Doğası / Köleliğin İflası – İsti’battan İstibdata, Abdurrahman El-Kevâkibî. Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi. 2019; 6(2): 225-230.
Vancouver Koç M . Arap aydınlarının despotizm / istibdat meselesine bakışına dair bir örnek: Despotizmin Doğası / Köleliğin İflası – İsti’battan İstibdata, Abdurrahman El-Kevâkibî. Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi. 2019; 6(2): 225-230.