Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Paeonia Türlerinin Antibakteriyal Aktivitesi

Year 2019, Volume 4, Issue 1, 21 - 27, 27.06.2019
https://doi.org/10.33484/sinopfbd.483093

Abstract

Bu çalışmada Paeonia peregrina ve Paeonia mascula subsp. mascula ve Paeonia tenuifolia’nın antibakteriyal aktivitesinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Türkiye’de geniş yayılış alanlarına sahip Paeonia türleri Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü’nden temin edilmiştir. Kök ve yapraklarından metanol, etanol, aseton, hekzan çözücüleri kullanılarak ekstraktlar elde edilmiştir. Elde edilen ekstraktların Bacillus subtilis ATCC 6633, Escherichia coli ATCC 8739, Enterecoccus faecalis ATCC 29212, Staphylococcus aureus ATCC 29213, Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 ve Salmonella typhimurium ATCC 14028 suşları üzerine disk difüzyon yöntemi ile antibakteriyal etkileri incelenmiştir. Paeonia türlerinin yaprak ekstraktlarında en iyi çözücünün aseton olduğu ve Paeonia peregrina aseton ile hazırlanan ekstraktın S. aureus bakterisi üzerinde 17,3 mm inhibisyon zonu oluşturduğu belirlenmiştir. Paeonia türleri içerdiği etken maddelerin patojenlerin neden olduğu hastalıkların tedavisinde bazı sentetik antibiyotiklere alternatif olarak kullanılabileceğini göstermiştir

References

 • [1] Bayaz, M. 2014. Esansiyel Yağlar: Antimikrobiyal, Antioksidan ve Antimutajenik Aktiviteleri. Akademik Gıda, 12(3) 45-53.
 • [2] Dağçı, K. E. İzmirli, M., Dığrak, M. 2002. Kahramanmaraş İlinde Yetişen Bazı Ağaç Türlerinin Antimikrobiyel Aktivitelerinin Araştırılması, KSÜ Fen ve Mühendislik dergisi, 5(1).
 • [3] Aydın, B. 2008. Bazı Tıbbi Bitki ve Baharatların Gıda Patojenleri Üzerine Antibakteriyel Etkisinin Araştırılması, Kafkas Üniv Vet Fak Derg. 14 (1): 83 – 87.
 • [4] Gök, T.A. 2006. Kırda Bayırda Gezginin Cep Kitabı. Kaknüs Yayınları, İstanbul
 • [5] Çiçek, A. Koyuncu, O. Yaylacı, K. 2014. Seyitgazi Ovasının Çiçekleri. Anadolu Üniversitesi Yayınları; NO 3056. Çevre sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları ; NO. 4, 60- 66
 • [6] Melikoğlu, G. Kurtoğlu, S., Kültür, Ş. 2015.Türkiye´de Astım Tedavisinde Gelenekel Olarak Kullanılan Bitkiler. Marmara Pharmaceutical Journal. 19: 1-11
 • [7] Zhang, X., Shi, Q., Ji, D., Niu, X.L., Zhang, Y.L., (2017) Determination of the phenolic content, profile, and antioxidant activity of, seeds from nine tree peony (Paeonia section Moutan DC.) species native to China, Food Research International 97 s.141–148
 • [8] He, C., Peng,Y., Xiao, W., Liu, H. ,Xiao, P., (2012). Determination ofchemical variability of phenolic and monoterpeneglycocides in the seeds of paeonia species using HPLC and profiling analysis, Food Chemistry. 138(2013): 2108-2114.
 • [9] Leporattia, M., Ivancheva, S., (2003). Preliminary comparative analysis of medicinal plants used in the traditional medicine of Bulgaria and Italy, Journal of Ethnopharmacology 87 (2003): 123–142.
 • [10] Dindaroğlu, T., 2014. Şakayık Bitkisinin (Paeonia mascula) Bazı Ekstrem Yetişme Ortamı III. Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu 8-10 Mayıs 2014, Kahramanmaraş.
 • [11] National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS, 1997)
 • [12] Teles-Andrade, B.M.F., Lidiane, N.B. Silva Probst, I., Fernandes Júnior, A., 2014. Antimicrobial activity of essential oils, Journal of Essential Oil Research, 26:1, 34-40
 • [13] Wu, S.H., Wu D, Chen Y.W, (2010). Chemical Constituents and Bioactivities of Plants from the Genus Paeonia Chemıstry & Bıodıversıty – Vol. 7.
 • [14] Orhan, İ., Demirci, B., Omar, I., Siddiqui, H., Kaya, E., Choudhary, M., Ecevit-Genç, G., Özden, 2004. Farmasötik Kimya Pratikleri, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yayınları, Ankara.
 • [15] Ivanova, A., Delcheva, I., Tsvetkovab, I., Kujumgievb, A., and Kostova, I.,(2002). GC-MS Analysis and Anti-Microbial Activity of Acidic Fractions Obtained from Paeonia peregrina and Paeonia tenuifolia Roots. Naturforsch, 57s. 624-628.
 • [16] Kunduhoğlu, B., Platin, S., Çalışkan, F., (2011). Antimicrobial Screening Of Some Medicinal Plants Collected From Eskisehir, Turkey. Fresenius Environmental Bulletin (20):4 945-952.
 • [17] Soare, L.C., Ferde, M., Stefanov, S., Denkova, Z., Nıcolova, R., Denev, P., Ungureanu, C., 2012. Antioxidant and Antimicrobial Properties of some Plant Extracts. REV. CHIM. (Bucharest) 63 No.4 2012

Year 2019, Volume 4, Issue 1, 21 - 27, 27.06.2019
https://doi.org/10.33484/sinopfbd.483093

Abstract

References

 • [1] Bayaz, M. 2014. Esansiyel Yağlar: Antimikrobiyal, Antioksidan ve Antimutajenik Aktiviteleri. Akademik Gıda, 12(3) 45-53.
 • [2] Dağçı, K. E. İzmirli, M., Dığrak, M. 2002. Kahramanmaraş İlinde Yetişen Bazı Ağaç Türlerinin Antimikrobiyel Aktivitelerinin Araştırılması, KSÜ Fen ve Mühendislik dergisi, 5(1).
 • [3] Aydın, B. 2008. Bazı Tıbbi Bitki ve Baharatların Gıda Patojenleri Üzerine Antibakteriyel Etkisinin Araştırılması, Kafkas Üniv Vet Fak Derg. 14 (1): 83 – 87.
 • [4] Gök, T.A. 2006. Kırda Bayırda Gezginin Cep Kitabı. Kaknüs Yayınları, İstanbul
 • [5] Çiçek, A. Koyuncu, O. Yaylacı, K. 2014. Seyitgazi Ovasının Çiçekleri. Anadolu Üniversitesi Yayınları; NO 3056. Çevre sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları ; NO. 4, 60- 66
 • [6] Melikoğlu, G. Kurtoğlu, S., Kültür, Ş. 2015.Türkiye´de Astım Tedavisinde Gelenekel Olarak Kullanılan Bitkiler. Marmara Pharmaceutical Journal. 19: 1-11
 • [7] Zhang, X., Shi, Q., Ji, D., Niu, X.L., Zhang, Y.L., (2017) Determination of the phenolic content, profile, and antioxidant activity of, seeds from nine tree peony (Paeonia section Moutan DC.) species native to China, Food Research International 97 s.141–148
 • [8] He, C., Peng,Y., Xiao, W., Liu, H. ,Xiao, P., (2012). Determination ofchemical variability of phenolic and monoterpeneglycocides in the seeds of paeonia species using HPLC and profiling analysis, Food Chemistry. 138(2013): 2108-2114.
 • [9] Leporattia, M., Ivancheva, S., (2003). Preliminary comparative analysis of medicinal plants used in the traditional medicine of Bulgaria and Italy, Journal of Ethnopharmacology 87 (2003): 123–142.
 • [10] Dindaroğlu, T., 2014. Şakayık Bitkisinin (Paeonia mascula) Bazı Ekstrem Yetişme Ortamı III. Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu 8-10 Mayıs 2014, Kahramanmaraş.
 • [11] National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS, 1997)
 • [12] Teles-Andrade, B.M.F., Lidiane, N.B. Silva Probst, I., Fernandes Júnior, A., 2014. Antimicrobial activity of essential oils, Journal of Essential Oil Research, 26:1, 34-40
 • [13] Wu, S.H., Wu D, Chen Y.W, (2010). Chemical Constituents and Bioactivities of Plants from the Genus Paeonia Chemıstry & Bıodıversıty – Vol. 7.
 • [14] Orhan, İ., Demirci, B., Omar, I., Siddiqui, H., Kaya, E., Choudhary, M., Ecevit-Genç, G., Özden, 2004. Farmasötik Kimya Pratikleri, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yayınları, Ankara.
 • [15] Ivanova, A., Delcheva, I., Tsvetkovab, I., Kujumgievb, A., and Kostova, I.,(2002). GC-MS Analysis and Anti-Microbial Activity of Acidic Fractions Obtained from Paeonia peregrina and Paeonia tenuifolia Roots. Naturforsch, 57s. 624-628.
 • [16] Kunduhoğlu, B., Platin, S., Çalışkan, F., (2011). Antimicrobial Screening Of Some Medicinal Plants Collected From Eskisehir, Turkey. Fresenius Environmental Bulletin (20):4 945-952.
 • [17] Soare, L.C., Ferde, M., Stefanov, S., Denkova, Z., Nıcolova, R., Denev, P., Ungureanu, C., 2012. Antioxidant and Antimicrobial Properties of some Plant Extracts. REV. CHIM. (Bucharest) 63 No.4 2012

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Articles
Authors

Alican Bahadır Semerci (Primary Author)
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-9502-9321
Türkiye


Kenan TUNÇ
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-9888-1453


Dilek İNCEÇAYIR This is me
0000-0001-5153-1334


Vusale MAMMADOVA
0000-0002-2469-8306

Publication Date June 27, 2019
Application Date November 15, 2018
Acceptance Date January 18, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 4, Issue 1

Cite

APA Semerci, A. B. , Tunç, K. , İnceçayır, D. & Mammadova, V. (2019). Paeonia Türlerinin Antibakteriyal Aktivitesi . Sinop Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi , 4 (1) , 21-27 . DOI: 10.33484/sinopfbd.483093