Year 2019, Volume 4 , Issue 1, Pages 21 - 27 2019-06-27

Bu çalışmada Paeonia peregrina ve Paeonia mascula subsp. mascula ve Paeonia tenuifolia’nın antibakteriyal aktivitesinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Türkiye’de geniş yayılış alanlarına sahip Paeonia türleri Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü’nden temin edilmiştir. Kök ve yapraklarından metanol, etanol, aseton, hekzan çözücüleri kullanılarak ekstraktlar elde edilmiştir. Elde edilen ekstraktların Bacillus subtilis ATCC 6633, Escherichia coli ATCC 8739, Enterecoccus faecalis ATCC 29212, Staphylococcus aureus ATCC 29213, Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 ve Salmonella typhimurium ATCC 14028 suşları üzerine disk difüzyon yöntemi ile antibakteriyal etkileri incelenmiştir. Paeonia türlerinin yaprak ekstraktlarında en iyi çözücünün aseton olduğu ve Paeonia peregrina aseton ile hazırlanan ekstraktın S. aureus bakterisi üzerinde 17,3 mm inhibisyon zonu oluşturduğu belirlenmiştir. Paeonia türleri içerdiği etken maddelerin patojenlerin neden olduğu hastalıkların tedavisinde bazı sentetik antibiyotiklere alternatif olarak kullanılabileceğini göstermiştir

Antimikrobiyal aktivite, Paeonia, Disk difüzyon, , doğal ekstrakt
 • [1] Bayaz, M. 2014. Esansiyel Yağlar: Antimikrobiyal, Antioksidan ve Antimutajenik Aktiviteleri. Akademik Gıda, 12(3) 45-53.
 • [2] Dağçı, K. E. İzmirli, M., Dığrak, M. 2002. Kahramanmaraş İlinde Yetişen Bazı Ağaç Türlerinin Antimikrobiyel Aktivitelerinin Araştırılması, KSÜ Fen ve Mühendislik dergisi, 5(1).
 • [3] Aydın, B. 2008. Bazı Tıbbi Bitki ve Baharatların Gıda Patojenleri Üzerine Antibakteriyel Etkisinin Araştırılması, Kafkas Üniv Vet Fak Derg. 14 (1): 83 – 87.
 • [4] Gök, T.A. 2006. Kırda Bayırda Gezginin Cep Kitabı. Kaknüs Yayınları, İstanbul
 • [5] Çiçek, A. Koyuncu, O. Yaylacı, K. 2014. Seyitgazi Ovasının Çiçekleri. Anadolu Üniversitesi Yayınları; NO 3056. Çevre sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları ; NO. 4, 60- 66
 • [6] Melikoğlu, G. Kurtoğlu, S., Kültür, Ş. 2015.Türkiye´de Astım Tedavisinde Gelenekel Olarak Kullanılan Bitkiler. Marmara Pharmaceutical Journal. 19: 1-11
 • [7] Zhang, X., Shi, Q., Ji, D., Niu, X.L., Zhang, Y.L., (2017) Determination of the phenolic content, profile, and antioxidant activity of, seeds from nine tree peony (Paeonia section Moutan DC.) species native to China, Food Research International 97 s.141–148
 • [8] He, C., Peng,Y., Xiao, W., Liu, H. ,Xiao, P., (2012). Determination ofchemical variability of phenolic and monoterpeneglycocides in the seeds of paeonia species using HPLC and profiling analysis, Food Chemistry. 138(2013): 2108-2114.
 • [9] Leporattia, M., Ivancheva, S., (2003). Preliminary comparative analysis of medicinal plants used in the traditional medicine of Bulgaria and Italy, Journal of Ethnopharmacology 87 (2003): 123–142.
 • [10] Dindaroğlu, T., 2014. Şakayık Bitkisinin (Paeonia mascula) Bazı Ekstrem Yetişme Ortamı III. Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu 8-10 Mayıs 2014, Kahramanmaraş.
 • [11] National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS, 1997)
 • [12] Teles-Andrade, B.M.F., Lidiane, N.B. Silva Probst, I., Fernandes Júnior, A., 2014. Antimicrobial activity of essential oils, Journal of Essential Oil Research, 26:1, 34-40
 • [13] Wu, S.H., Wu D, Chen Y.W, (2010). Chemical Constituents and Bioactivities of Plants from the Genus Paeonia Chemıstry & Bıodıversıty – Vol. 7.
 • [14] Orhan, İ., Demirci, B., Omar, I., Siddiqui, H., Kaya, E., Choudhary, M., Ecevit-Genç, G., Özden, 2004. Farmasötik Kimya Pratikleri, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yayınları, Ankara.
 • [15] Ivanova, A., Delcheva, I., Tsvetkovab, I., Kujumgievb, A., and Kostova, I.,(2002). GC-MS Analysis and Anti-Microbial Activity of Acidic Fractions Obtained from Paeonia peregrina and Paeonia tenuifolia Roots. Naturforsch, 57s. 624-628.
 • [16] Kunduhoğlu, B., Platin, S., Çalışkan, F., (2011). Antimicrobial Screening Of Some Medicinal Plants Collected From Eskisehir, Turkey. Fresenius Environmental Bulletin (20):4 945-952.
 • [17] Soare, L.C., Ferde, M., Stefanov, S., Denkova, Z., Nıcolova, R., Denev, P., Ungureanu, C., 2012. Antioxidant and Antimicrobial Properties of some Plant Extracts. REV. CHIM. (Bucharest) 63 No.4 2012
Primary Language tr
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-9502-9321
Author: Alican Bahadır Semerci (Primary Author)
Institution: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-9888-1453
Author: Kenan TUNÇ
Institution: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

Orcid: 0000-0001-5153-1334
Author: Dilek İNCEÇAYIR

Orcid: 0000-0002-2469-8306
Author: Vusale MAMMADOVA

Dates

Application Date : November 15, 2018
Acceptance Date : January 18, 2019
Publication Date : June 27, 2019

Bibtex @research article { sinopfbd483093, journal = {Sinop Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi}, issn = {2536-4383}, eissn = {2564-7873}, address = {Sinop Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Osmaniye Köyü Nasuhbeyoğlu Mah. Fen-Edebiyat Fakültesi Yerleşkesi – Sinop}, publisher = {Sinop University}, year = {2019}, volume = {4}, pages = {21 - 27}, doi = {10.33484/sinopfbd.483093}, title = {Paeonia Türlerinin Antibakteriyal Aktivitesi}, key = {cite}, author = {Semerci, Alican Bahadır and Tunç, Kenan and İnceçayır, Dilek and Mammadova, Vusale} }
APA Semerci, A , Tunç, K , İnceçayır, D , Mammadova, V . (2019). Paeonia Türlerinin Antibakteriyal Aktivitesi . Sinop Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi , 4 (1) , 21-27 . DOI: 10.33484/sinopfbd.483093
MLA Semerci, A , Tunç, K , İnceçayır, D , Mammadova, V . "Paeonia Türlerinin Antibakteriyal Aktivitesi" . Sinop Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 4 (2019 ): 21-27 <https://dergipark.org.tr/en/pub/sinopfbd/issue/46395/483093>
Chicago Semerci, A , Tunç, K , İnceçayır, D , Mammadova, V . "Paeonia Türlerinin Antibakteriyal Aktivitesi". Sinop Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 4 (2019 ): 21-27
RIS TY - JOUR T1 - Paeonia Türlerinin Antibakteriyal Aktivitesi AU - Alican Bahadır Semerci , Kenan Tunç , Dilek İnceçayır , Vusale Mammadova Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33484/sinopfbd.483093 DO - 10.33484/sinopfbd.483093 T2 - Sinop Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 21 EP - 27 VL - 4 IS - 1 SN - 2536-4383-2564-7873 M3 - doi: 10.33484/sinopfbd.483093 UR - https://doi.org/10.33484/sinopfbd.483093 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Sinop Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Paeonia Türlerinin Antibakteriyal Aktivitesi %A Alican Bahadır Semerci , Kenan Tunç , Dilek İnceçayır , Vusale Mammadova %T Paeonia Türlerinin Antibakteriyal Aktivitesi %D 2019 %J Sinop Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi %P 2536-4383-2564-7873 %V 4 %N 1 %R doi: 10.33484/sinopfbd.483093 %U 10.33484/sinopfbd.483093
ISNAD Semerci, Alican Bahadır , Tunç, Kenan , İnceçayır, Dilek , Mammadova, Vusale . "Paeonia Türlerinin Antibakteriyal Aktivitesi". Sinop Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 4 / 1 (June 2019): 21-27 . https://doi.org/10.33484/sinopfbd.483093
AMA Semerci A , Tunç K , İnceçayır D , Mammadova V . Paeonia Türlerinin Antibakteriyal Aktivitesi. Sinopjns. 2019; 4(1): 21-27.
Vancouver Semerci A , Tunç K , İnceçayır D , Mammadova V . Paeonia Türlerinin Antibakteriyal Aktivitesi. Sinop Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2019; 4(1): 21-27.
IEEE A. Semerci , K. Tunç , D. İnceçayır and V. Mammadova , "Paeonia Türlerinin Antibakteriyal Aktivitesi", Sinop Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol. 4, no. 1, pp. 21-27, Jun. 2019, doi:10.33484/sinopfbd.483093