Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

İstanbul’da Bulunan Özel Müzelerin Deneyim Kavramı Bağlamında Değerlendirilmesi

Year 2021, Volume 7, Issue 15, 263 - 282, 20.11.2021
https://doi.org/10.25306/skad.949125

Abstract

Bu çalışma, özel müzelerin yeni müzecilik anlayışı çerçevesinde ziyaretçilerine sunduğu çeşitli imkânları deneyim ve simülasyon deneyimi bağlamında ele almaktadır. Kendine has bir işletme yaklaşımı ile ziyaretçi/müşteri kitlesini artırmak isteyen özel müzelerin, tüketicilerin çağdaş ihtiyaçlarını gidermek ve dikkatlerini çekmek adına uyguladığı politikalar anlaşılmaya çalışılmıştır. Bu amaçla nitel araştırma yöntemine başvurulmuş ve İstanbul’da bulunan özel müzeleri ziyaret eden 16 kişi ile derinlemesine mülakat yapılmıştır. Saha araştırmasından elde edilen veriler bulgular kısmında ortaya konmuş, tartışma bölümünde ise değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda İstanbul’daki özel müzelerin son yıllarda deneyim ekonomisi yaklaşımına uyumlu bir şekilde ziyaretçilerin duyumlarına, duygu ve düşüncelerine hitap eden, aktif birer katılımcı olarak yer aldıkları etkinlikler ve gösteriler düzenledikleri tespit edilmiştir.

References

 • Altunbaş, A., & Özdemir, Ç. (2012). Çağdaş Müzecilik Anlayışı Ve Ülkemizdeki Müzeler. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı.
 • Aydın, H. (2019). Baudrillard’ın Simülasyon Kuramında Kitle İletişim Araçlarının Yeri. Sosyal ve Kültürel Araştırmalar Dergisi, 347-358.
 • Azizağaoğlu, A., & Altunışık, R. (2012). Postmodernizm, Sembolik Tüketim ve Marka. Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, 33-50.
 • Baudrillard, J. (2017). Tüketim Toplumu. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Baudrillard, J. (2018). Simülarklar ve Simülasyon. (O. Adanır, Çev.) Ankara: Doğu Batı Yayınları.
 • Bayraktaroğlu, D. A., Terli, A., & Cam, F. (2011). Baudrıllard’ın Sanat Anlayışı Üzerine Bir İnceleme. Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Hakemli Dergisi, 1-17.
 • Creswell, J. W. (2017). Araştırma Deseni Nitel,Nicel ve Karma Yöntem Yaklaşımları. (Y. D. Demir, Çev.) Ankara: Eğiten Kitap.
 • Çulha, O. (2020). Turizmde Deneyim Ekonomisi Uygulamaları. Alanya Akademik Bakış Dergisi, 495-519.
 • Kandermir, Ö., & Uçar, Ö. (2015). Değişen Müze Kavramı Ve Çağdaş Müze Mekanlarının Oluşturulmasına Yönelik Tasarım Girdileri. Sanat Ve Tasarım Dergisi, 17-47.
 • Karadeniz, F. (2015, Şubat 28). Artık Müzede Olduğunu Duyurmak Bir Trend. Ocak 13, 2020 tarihinde Milliyet: http://www.milliyet.com.tr/cumartesi/artik-muzede-oldugunu-duyurmak-bir-trend-2020578 adresinden alındı
 • Kurtdaş, M. (2018). Jean Baudrillard'ın Simülasyon Kuramında Kitle İletişim Araçları ve Toplumsalın Sonu. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2012-2023.
 • Lord, B. (2002). Cultural Tourism and Museums . LORD Cultural Resources Planning and Management Inc, 1-12.
 • Metin, O., & Karakaya, Ş. (2017). Jean Baudrillard Perspektifinden Sosyal Medya Analizi Denemesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(2), 109-121.
 • Önk, Ü. Y. (2009). Baudrıllard Perspektifinden Bir Kitle İletişim Ve Sanat Aracı Olarak Simülasyon Evreninde Televizyon. Selçuk İletişim, 5(4), 201-2018.
 • Pıne, J., & Gılmore, J. (2012). Deneyim Ekonomisi. (L. Cinemre, Çev.) İstanbul: Optimist Yayınları.
 • Ritzer, G. (2000). Büyüsü Bozulmuş Dünyayı Büyülemek. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Sassen, S. (2005). The Global City: Introducing a Concept. The Brown Journal Of World Affaırs, 27-43.
 • Taslaman, C., & Okuyan, H. (2018). Jean Baudrıllard’ın Simülasyon Kuramında Ayartma Kavramı. Uluslararası Din&Felsefe Araştırmaları Dergisi, 29-45.
 • Ümer, E. (2016). Adorno, Debord ve Baudrillard’da Kültür ve Sanat. Gazi Üniversitesi GSF Sanat ve Tasarım Dergisi, 171-187.
 • Yeşilot, F., & Dal, N. E. (2019). Müşteri Deneyimi Oluşturma ve Deneyimsel Pazarlama: Iyaşpark Alışveriş Merkezi Müşterileri ile Bir Araştırma. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Dergisi, 263-296.

Year 2021, Volume 7, Issue 15, 263 - 282, 20.11.2021
https://doi.org/10.25306/skad.949125

Abstract

References

 • Altunbaş, A., & Özdemir, Ç. (2012). Çağdaş Müzecilik Anlayışı Ve Ülkemizdeki Müzeler. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı.
 • Aydın, H. (2019). Baudrillard’ın Simülasyon Kuramında Kitle İletişim Araçlarının Yeri. Sosyal ve Kültürel Araştırmalar Dergisi, 347-358.
 • Azizağaoğlu, A., & Altunışık, R. (2012). Postmodernizm, Sembolik Tüketim ve Marka. Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, 33-50.
 • Baudrillard, J. (2017). Tüketim Toplumu. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Baudrillard, J. (2018). Simülarklar ve Simülasyon. (O. Adanır, Çev.) Ankara: Doğu Batı Yayınları.
 • Bayraktaroğlu, D. A., Terli, A., & Cam, F. (2011). Baudrıllard’ın Sanat Anlayışı Üzerine Bir İnceleme. Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Hakemli Dergisi, 1-17.
 • Creswell, J. W. (2017). Araştırma Deseni Nitel,Nicel ve Karma Yöntem Yaklaşımları. (Y. D. Demir, Çev.) Ankara: Eğiten Kitap.
 • Çulha, O. (2020). Turizmde Deneyim Ekonomisi Uygulamaları. Alanya Akademik Bakış Dergisi, 495-519.
 • Kandermir, Ö., & Uçar, Ö. (2015). Değişen Müze Kavramı Ve Çağdaş Müze Mekanlarının Oluşturulmasına Yönelik Tasarım Girdileri. Sanat Ve Tasarım Dergisi, 17-47.
 • Karadeniz, F. (2015, Şubat 28). Artık Müzede Olduğunu Duyurmak Bir Trend. Ocak 13, 2020 tarihinde Milliyet: http://www.milliyet.com.tr/cumartesi/artik-muzede-oldugunu-duyurmak-bir-trend-2020578 adresinden alındı
 • Kurtdaş, M. (2018). Jean Baudrillard'ın Simülasyon Kuramında Kitle İletişim Araçları ve Toplumsalın Sonu. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2012-2023.
 • Lord, B. (2002). Cultural Tourism and Museums . LORD Cultural Resources Planning and Management Inc, 1-12.
 • Metin, O., & Karakaya, Ş. (2017). Jean Baudrillard Perspektifinden Sosyal Medya Analizi Denemesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(2), 109-121.
 • Önk, Ü. Y. (2009). Baudrıllard Perspektifinden Bir Kitle İletişim Ve Sanat Aracı Olarak Simülasyon Evreninde Televizyon. Selçuk İletişim, 5(4), 201-2018.
 • Pıne, J., & Gılmore, J. (2012). Deneyim Ekonomisi. (L. Cinemre, Çev.) İstanbul: Optimist Yayınları.
 • Ritzer, G. (2000). Büyüsü Bozulmuş Dünyayı Büyülemek. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Sassen, S. (2005). The Global City: Introducing a Concept. The Brown Journal Of World Affaırs, 27-43.
 • Taslaman, C., & Okuyan, H. (2018). Jean Baudrıllard’ın Simülasyon Kuramında Ayartma Kavramı. Uluslararası Din&Felsefe Araştırmaları Dergisi, 29-45.
 • Ümer, E. (2016). Adorno, Debord ve Baudrillard’da Kültür ve Sanat. Gazi Üniversitesi GSF Sanat ve Tasarım Dergisi, 171-187.
 • Yeşilot, F., & Dal, N. E. (2019). Müşteri Deneyimi Oluşturma ve Deneyimsel Pazarlama: Iyaşpark Alışveriş Merkezi Müşterileri ile Bir Araştırma. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Dergisi, 263-296.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Gülfem ÖZTÜRK (Primary Author)
0000-0001-8683-5508
Türkiye

Publication Date November 20, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 7, Issue 15

Cite

Bibtex @research article { skad949125, journal = {Sosyal ve Kültürel Araştırmalar Dergisi (SKAD)}, issn = {2149-2778}, eissn = {2667-4718}, address = {}, publisher = {Sakarya University}, year = {2021}, volume = {7}, pages = {263 - 282}, doi = {10.25306/skad.949125}, title = {İstanbul’da Bulunan Özel Müzelerin Deneyim Kavramı Bağlamında Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Öztürk, Gülfem} }
APA Öztürk, G. (2021). İstanbul’da Bulunan Özel Müzelerin Deneyim Kavramı Bağlamında Değerlendirilmesi . Sosyal ve Kültürel Araştırmalar Dergisi (SKAD) , 7 (15) , 263-282 . DOI: 10.25306/skad.949125
MLA Öztürk, G. "İstanbul’da Bulunan Özel Müzelerin Deneyim Kavramı Bağlamında Değerlendirilmesi" . Sosyal ve Kültürel Araştırmalar Dergisi (SKAD) 7 (2021 ): 263-282 <https://dergipark.org.tr/en/pub/skad/issue/65831/949125>
Chicago Öztürk, G. "İstanbul’da Bulunan Özel Müzelerin Deneyim Kavramı Bağlamında Değerlendirilmesi". Sosyal ve Kültürel Araştırmalar Dergisi (SKAD) 7 (2021 ): 263-282
RIS TY - JOUR T1 - İstanbul’da Bulunan Özel Müzelerin Deneyim Kavramı Bağlamında Değerlendirilmesi AU - Gülfem Öztürk Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.25306/skad.949125 DO - 10.25306/skad.949125 T2 - Sosyal ve Kültürel Araştırmalar Dergisi (SKAD) JF - Journal JO - JOR SP - 263 EP - 282 VL - 7 IS - 15 SN - 2149-2778-2667-4718 M3 - doi: 10.25306/skad.949125 UR - https://doi.org/10.25306/skad.949125 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Sosyal ve Kültürel Araştırmalar Dergisi (SKAD) İstanbul’da Bulunan Özel Müzelerin Deneyim Kavramı Bağlamında Değerlendirilmesi %A Gülfem Öztürk %T İstanbul’da Bulunan Özel Müzelerin Deneyim Kavramı Bağlamında Değerlendirilmesi %D 2021 %J Sosyal ve Kültürel Araştırmalar Dergisi (SKAD) %P 2149-2778-2667-4718 %V 7 %N 15 %R doi: 10.25306/skad.949125 %U 10.25306/skad.949125
ISNAD Öztürk, Gülfem . "İstanbul’da Bulunan Özel Müzelerin Deneyim Kavramı Bağlamında Değerlendirilmesi". Sosyal ve Kültürel Araştırmalar Dergisi (SKAD) 7 / 15 (November 2021): 263-282 . https://doi.org/10.25306/skad.949125
AMA Öztürk G. İstanbul’da Bulunan Özel Müzelerin Deneyim Kavramı Bağlamında Değerlendirilmesi. (SKAD). 2021; 7(15): 263-282.
Vancouver Öztürk G. İstanbul’da Bulunan Özel Müzelerin Deneyim Kavramı Bağlamında Değerlendirilmesi. Sosyal ve Kültürel Araştırmalar Dergisi (SKAD). 2021; 7(15): 263-282.
IEEE G. Öztürk , "İstanbul’da Bulunan Özel Müzelerin Deneyim Kavramı Bağlamında Değerlendirilmesi", Sosyal ve Kültürel Araştırmalar Dergisi (SKAD), vol. 7, no. 15, pp. 263-282, Nov. 2021, doi:10.25306/skad.949125