Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Turgut Zaim’in Özgün Baskı Resimleri Üzerine Bir İnceleme

Year 2021, Volume 7, Issue 15, 213 - 238, 20.11.2021
https://doi.org/10.25306/skad.992340

Abstract

Anadolu insanını ve çevresini folklorik zenginliklerle birlikte tuval resimlerine aktardığı eserleriyle tanınan Turgut Zaim, Çağdaş Türk resminde önemli bir yere sahiptir. Türk üslubunu yağlıboya eserlerine başarıyla uygulamış bir sanatçı olan Zaim, sanatın her alanında aktif bir şekilde eserler vermeye gayret göstermiştir. Batı tekniklerini kullanmasına rağmen kendi kültürümüze ve sanatımıza ağırlık vermeye çalışan sanatçının, yağlıboya resimleri kadar özgün baskı resimleri de oldukça kıymetlidir. Turgut Zaim, Sivas şehrinde öğretmen olduğu yıllarda başladığı özgün baskı resim çalışmalarını, ilerleyen yıllarda da devam ettirmeye özen göstermiştir. Sanat hayatı boyunca sıkı bir şekilde çalışan sanatçının özgün baskı çalışmaları çeşitli konulara ayrılmıştır. Özgün baskı resimleri her ne kadar tuval resimlerinin bir devamı niteliğinde olsa da, sanatçı özgün baskı çalışmalarında tuval resimlerinden farklı konulara da yönelmiştir. Bu bağlamda, Turgut Zaim’in özgün baskı resimleri sanatçının üslubunu ve tekniklerini geniş bir bakış açısıyla görerek irdelememizde önemli ve ayrıcalıklı bir konuma sahip olmuştur.

References

 • Anonim. (1982). Turgut Zaim (1906-1974) Gravürler: Çinko ve Linol Kalıplar 12 Ocak-6 Şubat 1982. Ankara: Takı Sanatsal Ürünler Pazarlama Limited Şirketi.
 • Arslan, N. (1997). “Zaim Turgut”. Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi. C. 3. İstanbul: Yem Yayınları.1960.
 • Berk, N. ve Özsezgin, K. (1983). Cumhuriyet Dönemi Türk Resmi. Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Biçinciler, H. (2006). “Ulusal Resim Sanatının Ustası Turgut Zaim”. Anadolu Sanat Dergisi, 17, 181-187. Erişim adresi: http://libra.anadolu.edu.tr/makaleler/as2006_17/352347.pdf (Erişim Tarihi: 24.04.2021).
 • Ertürk, Y. (2012). Bursa ve Resim Sanatı Tarihi. Bursa: Nilüfer Akkılıç Kütüphanesi Yayınları.
 • Giray, K. (2000). Çallı ve Atölyesi. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Özsezgin, K. ve Aslıer, M. (1989). Başlangıcından Bugüne Çağdaş Türk Resim Sanatı Tarihi IV. İstanbul: Tiglat Yayınları.
 • Özsezgin, K. (1994). Türk Plastik Sanatçıları: Ansiklopedik Sözlük. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Sözen, M. ve Tanyeli, U. (2014). Sanat Kavram ve Terimleri Sözlüğü. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Tekcan, S. S. (1997). “Özgün Baskı”. Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi. C. 3. İstanbul: Yem Yayınları. 1413-1414.
 • Tansuğ, S. (1976). Beş Gerçekçi Türk Ressamı. İstanbul: Gelişim Yayınları.
 • Tansuğ, S. (1999). Çağdaş Türk Sanatı. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Yasa Yaman, Z. (2012). “Yeni Cumhuriyet ve Sanat”. Z. Yasa Yaman (Ed.), Ankara Resim ve Heykel Müzesi içinde (s.221-370). Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.
 • https://www.tarihnotlari.com/turgut-zaim/baga-dogruby-turgut-zaim/ (Erişim 27.04.2021).
 • https://sanattarihiplatformu.com/yoresel-turk-resminin-kurucusu-turgut-zaim444.html (Erişim Tarihi 27.04.2021).

An Analysis on Turgut Zaim's Original Authentic Print Paintings

Year 2021, Volume 7, Issue 15, 213 - 238, 20.11.2021
https://doi.org/10.25306/skad.992340

Abstract

Turgut Zaim, known for his works in which he transferred the Anatolian people and their environment to canvas paintings with folkloric richness, has an important place in Contemporary Turkish painting. An artist who has successfully applied the Turkish style to his oil paintings, Zaim has endeavored to produce works actively in various fields of art. Although he uses Western techniques, the artist tries to focus on our own culture and art as well. Original print paintings are as valuable as oil paintings. Turgut Zaim took care to continue his printmaking works, which he started when he was a teacher in Sivas, in the following years. The original print works of the artist, who worked hard throughout his art life, are divided into various subjects. Although original print paintings are a continuation of canvas paintings, the artist also focused on different subjects than canvas paintings in his print works. In this context, Turgut Zaim's original print paintings have had an important and privileged position in our analysis by seeing the artist's style and techniques from a broad perspective.

References

 • Anonim. (1982). Turgut Zaim (1906-1974) Gravürler: Çinko ve Linol Kalıplar 12 Ocak-6 Şubat 1982. Ankara: Takı Sanatsal Ürünler Pazarlama Limited Şirketi.
 • Arslan, N. (1997). “Zaim Turgut”. Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi. C. 3. İstanbul: Yem Yayınları.1960.
 • Berk, N. ve Özsezgin, K. (1983). Cumhuriyet Dönemi Türk Resmi. Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Biçinciler, H. (2006). “Ulusal Resim Sanatının Ustası Turgut Zaim”. Anadolu Sanat Dergisi, 17, 181-187. Erişim adresi: http://libra.anadolu.edu.tr/makaleler/as2006_17/352347.pdf (Erişim Tarihi: 24.04.2021).
 • Ertürk, Y. (2012). Bursa ve Resim Sanatı Tarihi. Bursa: Nilüfer Akkılıç Kütüphanesi Yayınları.
 • Giray, K. (2000). Çallı ve Atölyesi. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Özsezgin, K. ve Aslıer, M. (1989). Başlangıcından Bugüne Çağdaş Türk Resim Sanatı Tarihi IV. İstanbul: Tiglat Yayınları.
 • Özsezgin, K. (1994). Türk Plastik Sanatçıları: Ansiklopedik Sözlük. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Sözen, M. ve Tanyeli, U. (2014). Sanat Kavram ve Terimleri Sözlüğü. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Tekcan, S. S. (1997). “Özgün Baskı”. Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi. C. 3. İstanbul: Yem Yayınları. 1413-1414.
 • Tansuğ, S. (1976). Beş Gerçekçi Türk Ressamı. İstanbul: Gelişim Yayınları.
 • Tansuğ, S. (1999). Çağdaş Türk Sanatı. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Yasa Yaman, Z. (2012). “Yeni Cumhuriyet ve Sanat”. Z. Yasa Yaman (Ed.), Ankara Resim ve Heykel Müzesi içinde (s.221-370). Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.
 • https://www.tarihnotlari.com/turgut-zaim/baga-dogruby-turgut-zaim/ (Erişim 27.04.2021).
 • https://sanattarihiplatformu.com/yoresel-turk-resminin-kurucusu-turgut-zaim444.html (Erişim Tarihi 27.04.2021).

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Gizem Nur KAYMAKÇI (Primary Author)
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, SANAT TARİHİ (YL) (TEZLİ)
0000-0001-5582-2229
Türkiye

Publication Date November 20, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 7, Issue 15

Cite

Bibtex @research article { skad992340, journal = {Sosyal ve Kültürel Araştırmalar Dergisi (SKAD)}, issn = {2149-2778}, eissn = {2667-4718}, address = {}, publisher = {Sakarya University}, year = {2021}, volume = {7}, pages = {213 - 238}, doi = {10.25306/skad.992340}, title = {Turgut Zaim’in Özgün Baskı Resimleri Üzerine Bir İnceleme}, key = {cite}, author = {Kaymakçı, Gizem Nur} }
APA Kaymakçı, G. N. (2021). Turgut Zaim’in Özgün Baskı Resimleri Üzerine Bir İnceleme . Sosyal ve Kültürel Araştırmalar Dergisi (SKAD) , 7 (15) , 213-238 . DOI: 10.25306/skad.992340
MLA Kaymakçı, G. N. "Turgut Zaim’in Özgün Baskı Resimleri Üzerine Bir İnceleme" . Sosyal ve Kültürel Araştırmalar Dergisi (SKAD) 7 (2021 ): 213-238 <https://dergipark.org.tr/en/pub/skad/issue/65831/992340>
Chicago Kaymakçı, G. N. "Turgut Zaim’in Özgün Baskı Resimleri Üzerine Bir İnceleme". Sosyal ve Kültürel Araştırmalar Dergisi (SKAD) 7 (2021 ): 213-238
RIS TY - JOUR T1 - Turgut Zaim’in Özgün Baskı Resimleri Üzerine Bir İnceleme AU - Gizem Nur Kaymakçı Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.25306/skad.992340 DO - 10.25306/skad.992340 T2 - Sosyal ve Kültürel Araştırmalar Dergisi (SKAD) JF - Journal JO - JOR SP - 213 EP - 238 VL - 7 IS - 15 SN - 2149-2778-2667-4718 M3 - doi: 10.25306/skad.992340 UR - https://doi.org/10.25306/skad.992340 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Sosyal ve Kültürel Araştırmalar Dergisi (SKAD) Turgut Zaim’in Özgün Baskı Resimleri Üzerine Bir İnceleme %A Gizem Nur Kaymakçı %T Turgut Zaim’in Özgün Baskı Resimleri Üzerine Bir İnceleme %D 2021 %J Sosyal ve Kültürel Araştırmalar Dergisi (SKAD) %P 2149-2778-2667-4718 %V 7 %N 15 %R doi: 10.25306/skad.992340 %U 10.25306/skad.992340
ISNAD Kaymakçı, Gizem Nur . "Turgut Zaim’in Özgün Baskı Resimleri Üzerine Bir İnceleme". Sosyal ve Kültürel Araştırmalar Dergisi (SKAD) 7 / 15 (November 2021): 213-238 . https://doi.org/10.25306/skad.992340
AMA Kaymakçı G. N. Turgut Zaim’in Özgün Baskı Resimleri Üzerine Bir İnceleme. (SKAD). 2021; 7(15): 213-238.
Vancouver Kaymakçı G. N. Turgut Zaim’in Özgün Baskı Resimleri Üzerine Bir İnceleme. Sosyal ve Kültürel Araştırmalar Dergisi (SKAD). 2021; 7(15): 213-238.
IEEE G. N. Kaymakçı , "Turgut Zaim’in Özgün Baskı Resimleri Üzerine Bir İnceleme", Sosyal ve Kültürel Araştırmalar Dergisi (SKAD), vol. 7, no. 15, pp. 213-238, Nov. 2021, doi:10.25306/skad.992340