Year 2018, Volume 2 , Issue 2, Pages 210 - 221 2018-12-30

Modernite Kültürü ve Türk Modernleşmesi

Özlem Aydoğmuş Ördem [1]


Modernite özellikle 20 yüzyılın ikinci yarısından itibaren en çok tartışılan konular arasında yer almıştır çünkü modernite birçok disiplin tarafından ele alınmış ve aynı disiplin içerisinde bile çok farklı tanımları yapılmıştır. Modernitenin ne olduğu ve nasıl tanımlanacağı sorunsalı modernitenin hangi bakış açısına göre yapılacağı ile ilişkilidir. Bu açıdan modernite çok katmanlı ve içinde birçok elementi bulunduran bir kategori ve süreçtir. Modernitede birçok element olmasına karşın bu çalışmada sadece iki element üzerinde odaklanılmıştır. Bu makale,  modernite içinde yer alan Bauman’ın belirttiği müphemlik ve Giddens’ın vurguladığı bireysel kimlik elementlerini ele alarak Türk modernleşmesindeki elementleri, yorumbilimsel yöntemle karşılaştırmaktadır. Çalışma, modernitede vurgulanan bireyin tersine,  Türk modernleşmesinde özcü, toplum ve devlet temelli elementlerin ön plana çıktığını göstermektedir. Türk modernleşmesi merkez-çevre etrafında oluşturulduğu için bireyin önemi ikinci planda kalmış ve devlet-toplum düalizmi bu süreçte ortaya çıkmıştır. 

Modernite, Türk modernleşmesi, Müphemlik, Bireysel Kimlik
  • Bauman, Z. (2003). Modernlik ve Müphemlik. Ayrıntı yayınevi: İstanbul.Bell, D. (1990). Resolving the contradictions of modernity and modernism. Society, 27(3), 43-50.Berkes N. (2002), Batıcılık, Ulusçuluk ve Toplumsal Devrimler, Kaynak Yayınları: İstanbul. Berkes N. (2004), Türkiye’de Çağdaşlaşma, Yapı Kredi Yayınları: İstanbul. Bulduker, G. (2011), Servet-i Fünun Dönemi Romanlarında Aile, Basılmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.Ecevit, Y. (2011). Türk romanında postmodernist açılımlar. İstanbul: İletişim Yayınları.Featherstone, M. (2005). Postmodernizm ve Tüketim Kültürü. Ayrıntı Yayınevi : İstanbul.Findley, C.V. (2011). Modern Türkiye Tarihi, (Çev.: Güneş Ayas), Timaş Yayınları : İstanbul.Gencer, M. (2008). Osmanlı-Türk Modernleşme Sürecinde Kültür, Din Ve Siyaset İlişkiler. Turkish Studies -International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 3/2 Spring, s.354-369.Giddens, A.(1998). Modernliğin Sonuçları. Ayrıntı Yayınevi : İstanbul.Giddens, A. (2010). Modernite ve Bireysel Kimlik. Say Yayınları: İstanbul.Mardin, Ş. (2009). Tanzimat’tan sonra aşırı batılılaşma. (Der. M. Türköne ve T. Önder.), Türk Modernleşmesi, İletişim Yayınları : İstanbul.Meriç, C. (1981). Bir Facianın Hikâyesi. Umran Yayınları: İstanbul. Meriç, C. (1983). Batıda ve Bizde Aydının Serüveni: Cumhuriyet dönemi türkiye ansiklopedisi C.1., İletişim Yayınları: İstanbul.McGowan, J. (2000). Modernity and culture, the Victorians and cultural studies. Nineteenth Century Contexts, 22(1), 21-49.Ortaylı, İ. (2015). Batılılaşma yolunda. İnkılap Yayınları: İstanbul.Paterson, M., & Higgs, J. (2005). Using hermeneutics as a qualitative research approach in professional practice. The Qualitative Report, 10(2), 339-357.Şaylan, G. (2006). Postmodernizm. İmge Kitabevi : Ankara.Wagner, P. (2005). Modernliğin Sosyolojisi. Ayrıntı Yayınevi: İstanbul.Weber, M. (2013). From Max Weber: essays in sociology. Routledge : London
Primary Language tr
Subjects Sociology
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Özlem Aydoğmuş Ördem
Institution: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 30, 2018

Bibtex @research article { sosnot474572, journal = {Sosyoloji Notları}, issn = {}, eissn = {2618-5903}, address = {}, publisher = {Cihad ÖZSÖZ}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {210 - 221}, doi = {}, title = {Modernite Kültürü ve Türk Modernleşmesi}, key = {cite}, author = {Aydoğmuş Ördem, Özlem} }
APA Aydoğmuş Ördem, Ö . (2018). Modernite Kültürü ve Türk Modernleşmesi. Sosyoloji Notları , 2 (2) , 210-221 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/sosnot/issue/42083/474572
MLA Aydoğmuş Ördem, Ö . "Modernite Kültürü ve Türk Modernleşmesi". Sosyoloji Notları 2 (2018 ): 210-221 <https://dergipark.org.tr/en/pub/sosnot/issue/42083/474572>
Chicago Aydoğmuş Ördem, Ö . "Modernite Kültürü ve Türk Modernleşmesi". Sosyoloji Notları 2 (2018 ): 210-221
RIS TY - JOUR T1 - Modernite Kültürü ve Türk Modernleşmesi AU - Özlem Aydoğmuş Ördem Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Sosyoloji Notları JF - Journal JO - JOR SP - 210 EP - 221 VL - 2 IS - 2 SN - -2618-5903 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Sosyoloji Notları Modernite Kültürü ve Türk Modernleşmesi %A Özlem Aydoğmuş Ördem %T Modernite Kültürü ve Türk Modernleşmesi %D 2018 %J Sosyoloji Notları %P -2618-5903 %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD Aydoğmuş Ördem, Özlem . "Modernite Kültürü ve Türk Modernleşmesi". Sosyoloji Notları 2 / 2 (December 2019): 210-221 .
AMA Aydoğmuş Ördem Ö . Modernite Kültürü ve Türk Modernleşmesi. sosnot. 2018; 2(2): 210-221.
Vancouver Aydoğmuş Ördem Ö . Modernite Kültürü ve Türk Modernleşmesi. Sosyoloji Notları. 2018; 2(2): 221-210.