Year 2019, Volume 27 , Issue 42, Pages 181 - 202 2019-10-31

An Overview on Window Model in Participation Insurance (Takaful) System
Katılım Sigortacılığında (Tekafülde) Pencere Sisteminin Değerlendirilmesi

Yasin LAÇİNBALA [1] , Hilmi ÜNSAL [2]


There are two essential systems for participation insurance, which is based on mutual assistance and voluntary contribution: “full-fledged takaful system” and “window takaful system”. The full-fledged takaful firms do not carry out non Shari’ah compliant insurance activities. In the window system, conventional insurance firms offer Shari’ah compliant products together with conventional products. In this study, the pros and cons of the window model together with some country practices and the legal structure for window model in Turkey are presented. Moreover, this study concludes that enabling the window model will be beneficial to Turkish insurance sector both in the short and the medium terms.
Karşılıklı yardımlaşma ile gönüllü katkı esaslarına dayalı katılım sigortacılığı iki temel sistem üzerinden yürütülmektedir: “tam (pür) katılım sigortacılığı sistemi” ve “pencere katılım sigortacılığı sistemi”. Tam katılım sigortacılığı sistemini benimseyen katılım sigorta şirketi, geleneksel sigorta faaliyetinde bulunmamakta, şirket sadece katılım sigortacılığı faaliyeti yürütmektedir. Pencere sisteminde ise, geleneksel sigorta faaliyetinde bulunan şirket, söz konusu faaliyetlerinin yanında, katılım sigorta ürünlerini de sunmaktadır. Çalışmada, katılım sigortacılığında pencere sisteminin uygulanmasındaki zorluklar ve sistemin avantajları, Türk mevzuatı açısından durumu ile ülke pratikleri sunulmaktadır. Ayrıca, dünya örnekleri dikkate alınarak, Türk sigortacılık piyasasında, pencere sisteminin kısa ve orta vadede serbest bırakılmasının faydalı olacağı sonucuna varılmıştır .
 • AAOIFI (2012), Faizsiz Bankacılık Standartları, (Çev: M. Odabaşı & İ.E. Aktepe), TKBB Yayınları, 26, Standart, İstanbul.
 • Acınan, H. (2006), Sigortanın Temel Prensipleri, Aviva Sigorta Baskısı, İstanbul.
 • Albaraka Türk Katılım Bankası (2018), Sigortacılık Hizmetleri, <https://www.albaraka.com.tr/sigortacilik-hizmetleri.aspx>, 12.12.2018.
 • Asia Insurance Review (2015), Pakistan: 5 insurers apply for approval for takaful window operations, <http://www.asiainsurancereview.com/News/View-NewsLetterArticle?id=30219&Type=eDaily#>, 18.09.2018.
 • Çürük, S.A. (2013), “İslâmi Finansın Türkiye’deki Gelişimi, Mevcut Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Selçuk Üniversitesi S.B.E. İşletme Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Konya.
 • Elmacı, M. (2017), “Sigorta Kooperatifçiliği, Tekafül ve Türkiye İçin Tekafül Kooperatifçiliği”, içinde: S. Kaya & F. Yardımcıoğlu & H. Aslan (ed.), Tekafül (İslâmi Sigorta) Teori ve Uygulama, Ensar Neşriyat Tic. A.Ş., İstanbul.
 • Ergeç, E.H. & B.G. Kaytancı & M. Toprak (2014), “Katılım Bankası Müşterilerinin Bankacılık Sistemi Kullanım Tercihleri: Mevduat Bankaları İçin İslâmi Bankacılık Penceresi”, Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, 6(2), 53-90.
 • Ernst & Young Global Limited (2016), Malaysian Takaful Dynamics, Central Compendium 2015, <http://www.malaysiantakaful.com.my/mta.optima.my/files/cc/ccb44801-1135-40088925-79cbe820252e.pdf>, 09.09.2018.
 • Frenz, T. & Y. Soualhi (2010), Takaful and Retakaful: Advanced Principles and Practises, Islamic Banking and Finance Institute, (IBFIM), Malezya.
 • Gürbüz, Y.E. (2017), “Tekafül (Katılım) Sigorta Sistemi ve Teorisi”, içinde: S. Kaya & F. Yardımcıoğlu & H. Aslan (ed.), Tekafül (İslâmi Sigorta) Teori ve Uygulama, Ensar Neşriyat Tic. A.Ş., İstanbul.
 • Güvel, E.A. & A.Ö. Güvel (2004), Sigortacılık, Seçkin Yayıncılık, Ankara. Hacak, H. (2017), “İslâmi Sigorta (Tekafül) Ticari Sigortadan Farklı mıdır?”, içinde: S. Kaya & F. Yardımcıoğlu & H. Aslan (ed.), Tekafül (İslâmi Sigorta) Teori ve Uygulama, Ensar Neşriyat Tic. A.Ş., İstanbul.
 • IFSB (2009), 8: Tekafül Operasyonlarında Yönetim İlkeleri, Malezya. IFSB (2018), Islamic Finance Services Industry Stability Report, Malezya.
 • Khairat, D. (2017), “Making (Re) tekaful Sustainable”, Middle East Insurance Review, 68-70.
 • Kuveyt Türk Katılım Bankası (2018), Sigorta & Emeklilik, <https://www.kuveytturk.com.tr/ticari/sigorta-ve-emeklilik>, 12.12.2018.
 • Maliye Bakanlığı (2018), Orta Vadeli Program (2019-2021), <http://www.bumko.gov.tr/TR,42/orta- vadeli-program.html>, 10.11.2018.
 • Meijer, E. (2014), Pakistan’s EFU insurance group to launch sharia-compliant products, <https://www.reuters.com/article/islamicfinance-pakistan-insurance/pakistans-efuinsurance-group-to-launch-sharia-compliant-products-idUSL6N0Q00PH20140725> 18.09.2018.
 • Odierno, H.S. (2006), MIR Technical & Shariah Issues, Takaful Windows: An Initial Stepping Stone to Bigger Islamic Insurance Market, <http://www.actuarialpartners.com/wpcontent/uploads/2011/12/2006-Takaful-MIIR-Takaful-Windows-An-Initial-SteppingStone-to-Bigger-Islamic-Insurance-Market-Hassan.pdf> 09.09.2018.
 • Odierno, H.S. (2006), Takaful Windows: An Initial Stepping Stone to Bigger Islamic Insurance Market, MIR Technical & Shariah Issues.
 • Odierno, H.S. (2013), “Investments in Takaful”, içinde: S. Gönülal (ed.), Takaful and Mutual Insurance Alternative Approaches to Managing Risks, The World Bank, Washington.
 • Reuters, H.A. & B. Vizcaino (2014), Pakistan insurance market set for takaful boost official, <https://www.reuters.com/article/islamicfinance-pakistan/pakistan-insurance-market-setfor-takaful-boost-official-idUSL5N0R502920140904>, 18.09.2018.
 • Swiss Reinsurance Company Ltd. (2008), Sigma, (2008/5) Insurance in the Emerging Markets: Overview for Islamic Insurance, Zurich. Swiss Reinsurance Company Ltd. (2015), World Insurance in 2014 Back to Life, Zurich.
 • The Banker (2011), Top 500 Islamic Finance Institutions, London.
 • Türkiye Finans Katılım Bankası (2018), Sigortacılık Hizmetleri, <https://www.turkiyefinans.com.tr/tr-tr/bireysel/sigortacilikhizmetleri/Sayfalar/default.aspx>, 12.12.2018.
 • Türkiye Katılım Bankaları Birliği (2019), Katılım Bankaları 2018, <http://www.tkbb.org.tr/Documents/Yonetmelikler/Katilim-Bankalari-2018-.pdf>, 03.09.2019.
 • Türkiye Katılım Bankaları Birliği TKBB (2015), Türkiye Katılım Bankacılığı Strateji Belgesi (20152025), İstanbul.
 • Umut, M. (2016), “AB Üyelik Süreci Çerçevesinde Merkez ve Doğu Avrupa Ülkelerine İlişkin Bir Değerlendirme ve Türk Sigorta Piyasasına İlişkin Çıkarımlar”, Sigorta Araştırmaları Dergisi, Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı, 12, 77-90.
 • Ünsal, H. & Y. Laçinbala. (2016), “Katılım Sigortacılığının (Tekafül) Vergisel Sorunları ve Çözüm Önerileri”, Vergi Raporu, 11.
 • Vakıf Katılım (2018), Sigortacılık Hizmetleri, <https://www.vakifkatilim.com.tr/tr/bireysel/sigortacilik-hizmetleri/ferdi-kaza-sigortasi>, 12.12.2018.
 • Van Greuning, H. & Z. Iqbal (2008), Risk Analysis for Islamic Banks, The International Bank for Reconstruction and Development, World Bank Publications, Washington.
 • Yılmaz, F.A. (2014), “Bir Sigortacılık Modeli Olarak Tekafül ve Türkiye’de Uygulanabilirliği”, Hazine Müsteşarlığı, Hazine Uzmanlığı Yayınlanmamış Yeterlik Tezi, Ankara.
 • Zerka, M.A. & A.M. Neccar (2011), İslam Düşüncesinde Ekonomi, Banka ve Sigorta, (Çeviren: H. Karaman), İz Yayıncılık, 3. Baskı, İstanbul.
 • Ziraat Katılım (2018), Sigorta, <https://www.ziraatkatilim.com.tr/bireysel/sigorta-ve-bireyselemeklilik/Sayfalar/sigorta.aspx>, 12.12.2018.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-5948-3519
Author: Yasin LAÇİNBALA (Primary Author)
Institution: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-6125-8318
Author: Hilmi ÜNSAL
Institution: ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : October 31, 2019

Bibtex @research article { sosyoekonomi492565, journal = {Sosyoekonomi}, issn = {1305-5577}, address = {}, publisher = {Sosyoekonomi Society}, year = {2019}, volume = {27}, pages = {181 - 202}, doi = {10.17233/sosyoekonomi.2019.04.10}, title = {Katılım Sigortacılığında (Tekafülde) Pencere Sisteminin Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {LAÇİNBALA, Yasin and ÜNSAL, Hilmi} }
APA LAÇİNBALA, Y , ÜNSAL, H . (2019). Katılım Sigortacılığında (Tekafülde) Pencere Sisteminin Değerlendirilmesi. Sosyoekonomi , 27 (42) , 181-202 . DOI: 10.17233/sosyoekonomi.2019.04.10
MLA LAÇİNBALA, Y , ÜNSAL, H . "Katılım Sigortacılığında (Tekafülde) Pencere Sisteminin Değerlendirilmesi". Sosyoekonomi 27 (2019 ): 181-202 <https://dergipark.org.tr/en/pub/sosyoekonomi/issue/49534/492565>
Chicago LAÇİNBALA, Y , ÜNSAL, H . "Katılım Sigortacılığında (Tekafülde) Pencere Sisteminin Değerlendirilmesi". Sosyoekonomi 27 (2019 ): 181-202
RIS TY - JOUR T1 - Katılım Sigortacılığında (Tekafülde) Pencere Sisteminin Değerlendirilmesi AU - Yasin LAÇİNBALA , Hilmi ÜNSAL Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17233/sosyoekonomi.2019.04.10 DO - 10.17233/sosyoekonomi.2019.04.10 T2 - Sosyoekonomi JF - Journal JO - JOR SP - 181 EP - 202 VL - 27 IS - 42 SN - 1305-5577- M3 - doi: 10.17233/sosyoekonomi.2019.04.10 UR - https://doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2019.04.10 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Sosyoekonomi Katılım Sigortacılığında (Tekafülde) Pencere Sisteminin Değerlendirilmesi %A Yasin LAÇİNBALA , Hilmi ÜNSAL %T Katılım Sigortacılığında (Tekafülde) Pencere Sisteminin Değerlendirilmesi %D 2019 %J Sosyoekonomi %P 1305-5577- %V 27 %N 42 %R doi: 10.17233/sosyoekonomi.2019.04.10 %U 10.17233/sosyoekonomi.2019.04.10
ISNAD LAÇİNBALA, Yasin , ÜNSAL, Hilmi . "Katılım Sigortacılığında (Tekafülde) Pencere Sisteminin Değerlendirilmesi". Sosyoekonomi 27 / 42 (October 2019): 181-202 . https://doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2019.04.10
AMA LAÇİNBALA Y , ÜNSAL H . Katılım Sigortacılığında (Tekafülde) Pencere Sisteminin Değerlendirilmesi. Sosyoekonomi. 2019; 27(42): 181-202.
Vancouver LAÇİNBALA Y , ÜNSAL H . Katılım Sigortacılığında (Tekafülde) Pencere Sisteminin Değerlendirilmesi. Sosyoekonomi. 2019; 27(42): 202-181.