Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Çağdaş Popülizm Literatürünün Değerlendirilmesine Eleştirel Bir Katkı

Year 2023, Volume: 31 Issue: 56, 389 - 410, 28.04.2023
https://doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2023.02.18

Abstract

Bu çalışma popülizm olgusu üzerindeki liberal ve ampirik özellikleri baskın olan çağdaş siyaset bilimi literatürünün pek de yeni olmadığını ve Soğuk Savaş dönemi Amerikan sosyal bilimleri tarafından üretilen popülizm anlayışını yeniden tahkim etmeye çalıştığını ileri sürmektedir. 1950’li yıllardaki Amerikan revizyonizm okulu tarafından başlatılan tartışmalarda popülizm kavramı tarihsel bağlamından kopartılarak ve olumsuz özellikler yüklenerek oldukça pejoratif bir içerik kazanmıştır. Çağdaş literatür Soğuk Savaş döneminin ikiz totaliterler düşüncesini, neoliberal iktisat politikalarının yaygınlaşmaya başlaması ve Sosyalizmin çöküşünden sonra, aşırılıklar teorisine dönüştürerek, merkez neoliberal politikalardan her sapmanın popülizm olarak etiketlenip, bir tehdit olarak anlaşılmasına yol açmıştır. Hegemonik olan bu normatif yönelim sebebi ile çağdaş siyaset bilimi literatürü popülizm olgusunun özneleri ve aktörleri ve artmakta olduğu düşünülen popülist iktidar ile ne yapılacağı konusunda önemli katkılar sunmakla birlikte, hiç de tesadüf olmayan bir şekilde, popülist iktidar ilişkilerinin toplumsal bağlamı hakkında ise büyük oranda sessiz kalmaktadır. Bu eksikliği giderme noktasında, diyalektik-materyalist yaklaşımın önerdiği bütüncül bir iktidar ilişkileri analizi yoluyla popülizm kavramı birlikte düşünülmelidir.

References

 • Akkerman, A. et al. (2014), “How Populists Are the People? Measuring Populist Attitudes in Voters”, Comparative Political Studies, 47(9), 1324-1353.
 • Appadurai, A. (2017), “Demokrasi Yorgunluğu”, içinde: H. Geiserberger (ed.), Büyük Gerileme: Zamanımızın Ruh Hali Üstüne Uluslararası Bir Tartışma (17-29), İstanbul: Metis.
 • Ateş, K. (2018), “Popülizm eleştirisinin eleştirisine giriş: Halkı savumak gerekir”, Birikim, 353, 54-65.
 • Baykan, T.S. (2018), “İdare-i maslahatçılıktan popülizme Türkiye’de duyarlı siyasal pratik: Popülizm yapıyorsun”, Birikim, 353, 15-36.
 • Baykan, T.S. (2019), “Türkiye’de ideolojik ve programatik olmayan parti-seçmen bağları üzerine kavramsal bir tartışma: Popülizm, personalizm, patronaj”, Toplum ve Bilim, 147, 10-45.
 • Baykan, T.S. (2021), “Deva, Gelecek Partisi ve Türkiye’nin sosyo-kültürel dönüşümü: Post-popülist muhafazakarlığın yükselişi”, Birikim, 384, 12-31.
 • Bekmen, A. & B.A. Özden (2021), “Bu Sayıda”, Toplum ve Bilim, 155, 3-8.
 • Bottomore, T. (1987), Siyaset Sosyolojisi, (Çev. Erol Mutlu), Ankara: Teori Yayınları.
 • Brown, K. & A. Mondon (2020), “Populism, the media, and the mainstreaming of the far right: The Guardian’s coverage of populism as a case study”, Politics, 41(3), 279-295.
 • Burtenshaw, R. & A. Jäger (2018), “The Guardian's Populism Panic”, Jacobin, <https://jacobinmag.com/2018/12/guardian-populism-europe-cas-mudde-hillary-clinton-immigration-tony-blair>, 23.04.2021.
 • De la Torre, C. (2019), “Global populism: histories, trajectories, problems, and challenges”, in: C. de la Torre (ed.), Routledge Handbook of Global Populism (1-27), London-New York: Routledge.
 • De Cleen, B. & J. Glynos (2021), “Beyond populism studies”, Journal of Language and Politics, 20(1), 178-195.
 • D’Eramo, M. (2013), “Populism and The New Oligarchy”, New Left Review, 82, <https://newleftreview.org/issues/ii82/articles/marco-d-eramo-populism-and-the-new-oligarchy>, 23.04.2021.
 • De Vreese, C.H. et al. (2017), “Populism as an Expression of Political Communication Content and Style: A New Perspective”. The International Journal of Press/Politics, 23(4), 423-438.
 • Finchelstein, F. (2019), Faşizmden Popülizme (Çev. Ali Karatay), İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Foster, J.B. (2017), “This Is Not Populism”, Monthly Review, <https://monthlyreview.org/2017/06/01/this-is-not-populism/>, 23.04.2021.
 • Frank, T. (2020), “We need to reclaim populism from right. It has a long, proud leftwing history”, Guardian, <https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/sep/12/we-need-to-reclaim-populism-from-the-right-it-has-a-long-proud-leftwing-history>, 30.04.2021.
 • Fuentes, J.F. (2020), “Populism: The Timeline of a Concept”, Contribution to the History of Concepts, 15(1), 47-68.
 • Geiselberger, H. (2017), “Önsöz”, in: H. Geiselberger (ed.), Büyük Gerileme: Zamanımızın Ruh Hali Üstüne Uluslararası Bir Tartışma (9-15), İstanbul: Metis.
 • Gerbaudo, P. (2018), Maske ve Bayrak: Popülizm, Yurttaşçılık ve Küresel Protesto, (Çev. Diyar Saraçoğlu), İstanbul: Kafka Kitap.
 • Hawkins, K.A. (2009), “Is Chávez Populist? Measuring Populist Discourse in Comparative Perspective”, Comparative Political Studies, 42(8), 1040-1067.
 • Hawkins, K.A. & C.R. Kaltwasser (2017), “What the (Ideational) Study of Populism Can Teach Us, and What It Can't”, Swiss Political Science Review, 24(4), 526-542.
 • Hawkins, K.A. et al. (2019), “Measuring Populist Discourse: The Global Populism Database”, Paper presented at the 2019 EPSA Annual Conference in Belfast, UK, June 20-22, <https://populism.byu.edu/App_Data/Publications/Global%20Populism%20Database%20Paper.pdf>, 24.04.2021.
 • Heinisch, R.C. et al. (2017), “Preface”, in: R.C. Heinisch et al. (eds.), Political Populism: A Handbook (5-8), Germany: Nomos Verlagsgesellschaft.
 • Houwen, T. (2011), “The non-European roots of the concept of populism”, Sussex European Institute Working Paper No 120, <https://www.sussex.ac.uk/webteam/gateway/file.php?name=sei-working-paper-no-120.pdf&site=266>, 23.04.2021.
 • Inglehart, R. & P. Norris (2016), “Trump, Brexit, and the Rise of Populism: Economic Have-Nots and Cultural Backlash”, HKS Faculty Research Working Paper Series RWP16-026, <https://www.hks.harvard.edu/publications/trump-brexit-and-rise-populism-economic-have-nots-and-cultural-backlash>, 23.04.2021.
 • Jäger, A. (2017), “The semantic drift: Images of populism in post-war American historiography and their relevance for (European) political science”, Constellations, 24, 310-323.
 • Jäger, A. (2018), “Popülizm Savaşların Ön Saflarında”, Birikim-Güncel (28 Haziran 2018).
 • Jäger, A. (2020), “Populists, Producers and the Politics of Rentiership”, The Political Quarterly, 91(2), 343-350.
 • Jäger, A. & A. Borriello (2020), “Making Sense of Populism”, Catalyst, 3(4), <https://catalyst-journal.com/vol3/no4/making-sense-of-populism>, 23.04.2021.
 • Jessop, B. (2004), “Developments in Marxist Theory”, in: K. Nash & A. Scott (eds.), The Blackwell Companion to Political Sociology (7-16), Oxford: Blackwell.
 • Kaltwasser, C.R. et al. (2017), “Populism: An Overview of the Concept and the State of the Art”, in: C.R. Kaltwasser et al. (eds.), The Oxford Handbook of Populism (1-24), UK: Oxford University Press.
 • Krastev, I. (2017), “Çoğunlukçu Gelecekler”, içinde: H. Geiselberger (ed.), Büyük Gerileme: Zamanımızın Ruh Hali Üstüne Uluslararası Bir Tartışma (87-100), İstanbul: Metis.
 • Laclau, E. (2005a), On populist reason, London: Verso.
 • Laclau, E. (2005b), “Populism: What’s in a Name?”, in: F. Panizza (ed.), Populism and the Mirror of Democracy (32-49), London-New York: Verso.
 • Lara, M.P. (2018), “A conceptual analysis of the term ‘populism’”, Thesis Eleven, 149(1), 31-47.
 • Lewis, P. et al. (2019), “Revealed: the rise and rise of populist rhetoric”, Guardian, <https://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2019/mar/06/revealed-the-rise-and-rise-of-populist-rhetoric>, 23.04.2021.
 • Löwy, M. (2019), “The far right: a global phenomenon”, International Viewpoint, <https://internationalviewpoint.org/spip.php?article5890>, 23.04.2021.
 • Meny, Y. & Y. Surel (2002), “The Constitutive Ambiguity of Populism”, in: Y. Meny & Y Surel (eds.), Democracies and the Populist Challenge (1-21), UK: Palgrave Macmillan.
 • Moffitt, B. (2020), Popülizmin Küresel Yükselişi: Performans, Siyasi Üslup ve Temsil, (Çev. Onur Özgür), İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Mudde, C. (2004), “The Populist Zeitgeist”, Government and Opposition, 39(4), 541-563.
 • Mudde, C. (2017), “Populism: An Ideational Approach”, in: C.R. Kaltwasser et al. (eds.), The Oxford Handbook of Populism (27-47), UK: Oxford University Press.
 • Mudde, C. & C.R. Kaltwasser (2019), Popülizm: Kısa Bir Giriş, (Çev. S. Erdem Türközü), Ankara: Nika Yayınevi.
 • Müller, J.W. (2017), Popülizm Nedir?, (Çev. Onur Yıldız), İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Müller, J.W. (2019), “Is This Really How It Ends? Democracy’s Midlife Crisis”, The Nation, <https://www.thenation.com/article/archive/how-democracies-dies-how-democracy-ends-book-review/>, 24.04.2021.
 • Ostiguy, P. (2017), “Populism: A Socio-Cultural Approach”, in: C.R. Kaltwasser et al. (eds.), The Oxford Handbook of Populism (73-97), UK: Oxford University Press.
 • Panizza, F. (2005), “Introduction: Populism and the Mirror of Democracy”, in: F. Panizza (ed.), Populism and the Mirror of Democracy (1-31), London-New York: Verso.
 • Pansardi, P. (2012), “Power to and power over: two distinct concepts of power?”, Journal of Political Power, 5(1), 73-89.
 • Pappas, T.S. (2016), “Modern Populism: Research Advances, Conceptual and Methodological Pitfalls, and the Minimal Definition”, Oxford Research Encyclopedia of Politics, <https://oxfordre.com/politics/display/10.1093/acrefore/9780190228637.001.0001/acrefore-9780190228637-e-17?print=pdf>, 10.03.2023.
 • Patnaik, P. (2017), “Differing Concepts of Populism”, International Development Economics Associates, <https://www.networkideas.org/themes/political-economy/2017/02/differing-concepts-of-populism/>, 23.04.2021.
 • Patnaik, P. (2020), The Uses of ‘Populism’, <https://peoplesdemocracy.in/2020/0301_pd/uses-%E2%80%9Cpopulism%E2%80%9D?fbclid=IwAR0lMbw9rGEg2w9FIJA5KP4Pvs9Pmyqhugcbrh3VFZinWpGgTcy4cR-FwGk>, 23.04.2021.
 • Roberts, K.M. (2015), “Populism, Social Movements and Popular Subjectivity”, in: D. Dela Porta & M. Diani (eds.), Oxford Handbook on Social Movements (681-695), Oxford: Oxford University Press.
 • Rooduijn, M. (2016), “Simply studying populism is no longer enough”, Nature, 540, 317.
 • Rooduijn, M. (2019), “State of the Field: How to Study Populism and Adjacent Topics? A Plea for both More and Less Focus”, European Journal of Political Research, 58(1), 362-372.
 • Russell, B. (2004[1938]), Power: A new social analysis, London: Routledge.
 • Stavrakis, Y. (2017), “Discourse theory in populism research: Three challenges and a dilemma”, Journal of Language and Politics, 16(4), 523-534.
 • Stavrakis, Y. & A. Jäger (2018), “Accomplishments and limitations of the ‘new’ mainstream in contemporary populism studies”, European Journal of Social Theory, 21(4), 547-565.
 • Spruyt, B. et al. (2016), “Who Supports Populism and What Attracts People to It?”, Political Research Quarterly, 69(2), 335-346.
 • Taggart, P. (2000), Populism, Buckingham: Open University Press.
 • Tarragoni, F. (2021), “Populism, an ideology without history? A new genetic approach”, Journal of Political Ideologies, 2021, 1-22.
 • Therborn, G. (1976), “What does the ruling class do when it rules? Some reflections on different approaches to the study of power in society”, Insurgent Sociologist, 6(3), 3-16.
 • Toprak, Z. (2013), Türkiye’de Popülizm: 1908-1923, İstanbul: Doğan Kitap.
 • Traverso, E. (2019), The New Faces of Fascism: Populism and the Far Right, London-New York: Verso.
 • Türk, H.B. (2019), “Kitle ve Lider İlişkisini Politik Teoloji Üzerinden Yeniden Düşünmek”, Amme İdaresi Dergisi, 52(2), 1-24.
 • Ünüvar, K. (2018), “Tek ülkede popülizm”, Birikim, 353, 6-14.
 • Wallerstein, I. (2016), Bildiğimiz Dünyanın Sonu: Yirmi Birinci Yüzyıl İçin Sosyal Bilim, İstanbul: Metis (5. Basım)
 • Waisbord, S. (2019), “Populism as media and communication phenomenon”, in: C. de la Torre (ed.), Routledge Handbook of Global Populism (221-234), New York: Routledge.
 • Weyland, K. (2001), “Clarifying a contested concept: Populism in the study of Latin American politics”, Comparative Politics, 34(1), 1-22.
 • Williams, R. (2018), Anahtar Sözcükler, (Çev. Savaş Kılıç), İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Yalman, G. (1985), “Popülizm, Bürokratik-Otoriter Devlet ve Türkiye”, Onbirinci Tez, 1, 16-69.

A Critical Contribution to the Evaluation of Contemporary Populism Literature

Year 2023, Volume: 31 Issue: 56, 389 - 410, 28.04.2023
https://doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2023.02.18

Abstract

This article argues that the hegemony of liberal and empirical political science in contemporary populism literature is hardly new. It is the re-articulation of the dominant populism understanding directed by American social scientists within the context of the Cold War. The concept of populism in the 1950s American revisionism school debates has been freed from its historical contexts and gathered pejorative connotations. Contemporary literature transformed the Cold War idea of twin totalitarianism into the theory of extremes after the neoliberal restructuring of capitalism in the 1980s and the collapse of the USSR in 1991. In this way, any deviation from the centrist policies of neoliberal democracy is labelled as populism and thus is considered a threat. Due to this normative tendency, which is hegemonic, contemporary literature on populism has provided significant contributions to the analysis of the subjects of populism and what to do with the increasing power of populist actors. Still, no coincidence, it remains silent on the social context of populist power relations. Responding to this discrepancy, populism has to be integrated with an analysis of unified power relations proposed by the dialectical-materialist approaches.

References

 • Akkerman, A. et al. (2014), “How Populists Are the People? Measuring Populist Attitudes in Voters”, Comparative Political Studies, 47(9), 1324-1353.
 • Appadurai, A. (2017), “Demokrasi Yorgunluğu”, içinde: H. Geiserberger (ed.), Büyük Gerileme: Zamanımızın Ruh Hali Üstüne Uluslararası Bir Tartışma (17-29), İstanbul: Metis.
 • Ateş, K. (2018), “Popülizm eleştirisinin eleştirisine giriş: Halkı savumak gerekir”, Birikim, 353, 54-65.
 • Baykan, T.S. (2018), “İdare-i maslahatçılıktan popülizme Türkiye’de duyarlı siyasal pratik: Popülizm yapıyorsun”, Birikim, 353, 15-36.
 • Baykan, T.S. (2019), “Türkiye’de ideolojik ve programatik olmayan parti-seçmen bağları üzerine kavramsal bir tartışma: Popülizm, personalizm, patronaj”, Toplum ve Bilim, 147, 10-45.
 • Baykan, T.S. (2021), “Deva, Gelecek Partisi ve Türkiye’nin sosyo-kültürel dönüşümü: Post-popülist muhafazakarlığın yükselişi”, Birikim, 384, 12-31.
 • Bekmen, A. & B.A. Özden (2021), “Bu Sayıda”, Toplum ve Bilim, 155, 3-8.
 • Bottomore, T. (1987), Siyaset Sosyolojisi, (Çev. Erol Mutlu), Ankara: Teori Yayınları.
 • Brown, K. & A. Mondon (2020), “Populism, the media, and the mainstreaming of the far right: The Guardian’s coverage of populism as a case study”, Politics, 41(3), 279-295.
 • Burtenshaw, R. & A. Jäger (2018), “The Guardian's Populism Panic”, Jacobin, <https://jacobinmag.com/2018/12/guardian-populism-europe-cas-mudde-hillary-clinton-immigration-tony-blair>, 23.04.2021.
 • De la Torre, C. (2019), “Global populism: histories, trajectories, problems, and challenges”, in: C. de la Torre (ed.), Routledge Handbook of Global Populism (1-27), London-New York: Routledge.
 • De Cleen, B. & J. Glynos (2021), “Beyond populism studies”, Journal of Language and Politics, 20(1), 178-195.
 • D’Eramo, M. (2013), “Populism and The New Oligarchy”, New Left Review, 82, <https://newleftreview.org/issues/ii82/articles/marco-d-eramo-populism-and-the-new-oligarchy>, 23.04.2021.
 • De Vreese, C.H. et al. (2017), “Populism as an Expression of Political Communication Content and Style: A New Perspective”. The International Journal of Press/Politics, 23(4), 423-438.
 • Finchelstein, F. (2019), Faşizmden Popülizme (Çev. Ali Karatay), İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Foster, J.B. (2017), “This Is Not Populism”, Monthly Review, <https://monthlyreview.org/2017/06/01/this-is-not-populism/>, 23.04.2021.
 • Frank, T. (2020), “We need to reclaim populism from right. It has a long, proud leftwing history”, Guardian, <https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/sep/12/we-need-to-reclaim-populism-from-the-right-it-has-a-long-proud-leftwing-history>, 30.04.2021.
 • Fuentes, J.F. (2020), “Populism: The Timeline of a Concept”, Contribution to the History of Concepts, 15(1), 47-68.
 • Geiselberger, H. (2017), “Önsöz”, in: H. Geiselberger (ed.), Büyük Gerileme: Zamanımızın Ruh Hali Üstüne Uluslararası Bir Tartışma (9-15), İstanbul: Metis.
 • Gerbaudo, P. (2018), Maske ve Bayrak: Popülizm, Yurttaşçılık ve Küresel Protesto, (Çev. Diyar Saraçoğlu), İstanbul: Kafka Kitap.
 • Hawkins, K.A. (2009), “Is Chávez Populist? Measuring Populist Discourse in Comparative Perspective”, Comparative Political Studies, 42(8), 1040-1067.
 • Hawkins, K.A. & C.R. Kaltwasser (2017), “What the (Ideational) Study of Populism Can Teach Us, and What It Can't”, Swiss Political Science Review, 24(4), 526-542.
 • Hawkins, K.A. et al. (2019), “Measuring Populist Discourse: The Global Populism Database”, Paper presented at the 2019 EPSA Annual Conference in Belfast, UK, June 20-22, <https://populism.byu.edu/App_Data/Publications/Global%20Populism%20Database%20Paper.pdf>, 24.04.2021.
 • Heinisch, R.C. et al. (2017), “Preface”, in: R.C. Heinisch et al. (eds.), Political Populism: A Handbook (5-8), Germany: Nomos Verlagsgesellschaft.
 • Houwen, T. (2011), “The non-European roots of the concept of populism”, Sussex European Institute Working Paper No 120, <https://www.sussex.ac.uk/webteam/gateway/file.php?name=sei-working-paper-no-120.pdf&site=266>, 23.04.2021.
 • Inglehart, R. & P. Norris (2016), “Trump, Brexit, and the Rise of Populism: Economic Have-Nots and Cultural Backlash”, HKS Faculty Research Working Paper Series RWP16-026, <https://www.hks.harvard.edu/publications/trump-brexit-and-rise-populism-economic-have-nots-and-cultural-backlash>, 23.04.2021.
 • Jäger, A. (2017), “The semantic drift: Images of populism in post-war American historiography and their relevance for (European) political science”, Constellations, 24, 310-323.
 • Jäger, A. (2018), “Popülizm Savaşların Ön Saflarında”, Birikim-Güncel (28 Haziran 2018).
 • Jäger, A. (2020), “Populists, Producers and the Politics of Rentiership”, The Political Quarterly, 91(2), 343-350.
 • Jäger, A. & A. Borriello (2020), “Making Sense of Populism”, Catalyst, 3(4), <https://catalyst-journal.com/vol3/no4/making-sense-of-populism>, 23.04.2021.
 • Jessop, B. (2004), “Developments in Marxist Theory”, in: K. Nash & A. Scott (eds.), The Blackwell Companion to Political Sociology (7-16), Oxford: Blackwell.
 • Kaltwasser, C.R. et al. (2017), “Populism: An Overview of the Concept and the State of the Art”, in: C.R. Kaltwasser et al. (eds.), The Oxford Handbook of Populism (1-24), UK: Oxford University Press.
 • Krastev, I. (2017), “Çoğunlukçu Gelecekler”, içinde: H. Geiselberger (ed.), Büyük Gerileme: Zamanımızın Ruh Hali Üstüne Uluslararası Bir Tartışma (87-100), İstanbul: Metis.
 • Laclau, E. (2005a), On populist reason, London: Verso.
 • Laclau, E. (2005b), “Populism: What’s in a Name?”, in: F. Panizza (ed.), Populism and the Mirror of Democracy (32-49), London-New York: Verso.
 • Lara, M.P. (2018), “A conceptual analysis of the term ‘populism’”, Thesis Eleven, 149(1), 31-47.
 • Lewis, P. et al. (2019), “Revealed: the rise and rise of populist rhetoric”, Guardian, <https://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2019/mar/06/revealed-the-rise-and-rise-of-populist-rhetoric>, 23.04.2021.
 • Löwy, M. (2019), “The far right: a global phenomenon”, International Viewpoint, <https://internationalviewpoint.org/spip.php?article5890>, 23.04.2021.
 • Meny, Y. & Y. Surel (2002), “The Constitutive Ambiguity of Populism”, in: Y. Meny & Y Surel (eds.), Democracies and the Populist Challenge (1-21), UK: Palgrave Macmillan.
 • Moffitt, B. (2020), Popülizmin Küresel Yükselişi: Performans, Siyasi Üslup ve Temsil, (Çev. Onur Özgür), İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Mudde, C. (2004), “The Populist Zeitgeist”, Government and Opposition, 39(4), 541-563.
 • Mudde, C. (2017), “Populism: An Ideational Approach”, in: C.R. Kaltwasser et al. (eds.), The Oxford Handbook of Populism (27-47), UK: Oxford University Press.
 • Mudde, C. & C.R. Kaltwasser (2019), Popülizm: Kısa Bir Giriş, (Çev. S. Erdem Türközü), Ankara: Nika Yayınevi.
 • Müller, J.W. (2017), Popülizm Nedir?, (Çev. Onur Yıldız), İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Müller, J.W. (2019), “Is This Really How It Ends? Democracy’s Midlife Crisis”, The Nation, <https://www.thenation.com/article/archive/how-democracies-dies-how-democracy-ends-book-review/>, 24.04.2021.
 • Ostiguy, P. (2017), “Populism: A Socio-Cultural Approach”, in: C.R. Kaltwasser et al. (eds.), The Oxford Handbook of Populism (73-97), UK: Oxford University Press.
 • Panizza, F. (2005), “Introduction: Populism and the Mirror of Democracy”, in: F. Panizza (ed.), Populism and the Mirror of Democracy (1-31), London-New York: Verso.
 • Pansardi, P. (2012), “Power to and power over: two distinct concepts of power?”, Journal of Political Power, 5(1), 73-89.
 • Pappas, T.S. (2016), “Modern Populism: Research Advances, Conceptual and Methodological Pitfalls, and the Minimal Definition”, Oxford Research Encyclopedia of Politics, <https://oxfordre.com/politics/display/10.1093/acrefore/9780190228637.001.0001/acrefore-9780190228637-e-17?print=pdf>, 10.03.2023.
 • Patnaik, P. (2017), “Differing Concepts of Populism”, International Development Economics Associates, <https://www.networkideas.org/themes/political-economy/2017/02/differing-concepts-of-populism/>, 23.04.2021.
 • Patnaik, P. (2020), The Uses of ‘Populism’, <https://peoplesdemocracy.in/2020/0301_pd/uses-%E2%80%9Cpopulism%E2%80%9D?fbclid=IwAR0lMbw9rGEg2w9FIJA5KP4Pvs9Pmyqhugcbrh3VFZinWpGgTcy4cR-FwGk>, 23.04.2021.
 • Roberts, K.M. (2015), “Populism, Social Movements and Popular Subjectivity”, in: D. Dela Porta & M. Diani (eds.), Oxford Handbook on Social Movements (681-695), Oxford: Oxford University Press.
 • Rooduijn, M. (2016), “Simply studying populism is no longer enough”, Nature, 540, 317.
 • Rooduijn, M. (2019), “State of the Field: How to Study Populism and Adjacent Topics? A Plea for both More and Less Focus”, European Journal of Political Research, 58(1), 362-372.
 • Russell, B. (2004[1938]), Power: A new social analysis, London: Routledge.
 • Stavrakis, Y. (2017), “Discourse theory in populism research: Three challenges and a dilemma”, Journal of Language and Politics, 16(4), 523-534.
 • Stavrakis, Y. & A. Jäger (2018), “Accomplishments and limitations of the ‘new’ mainstream in contemporary populism studies”, European Journal of Social Theory, 21(4), 547-565.
 • Spruyt, B. et al. (2016), “Who Supports Populism and What Attracts People to It?”, Political Research Quarterly, 69(2), 335-346.
 • Taggart, P. (2000), Populism, Buckingham: Open University Press.
 • Tarragoni, F. (2021), “Populism, an ideology without history? A new genetic approach”, Journal of Political Ideologies, 2021, 1-22.
 • Therborn, G. (1976), “What does the ruling class do when it rules? Some reflections on different approaches to the study of power in society”, Insurgent Sociologist, 6(3), 3-16.
 • Toprak, Z. (2013), Türkiye’de Popülizm: 1908-1923, İstanbul: Doğan Kitap.
 • Traverso, E. (2019), The New Faces of Fascism: Populism and the Far Right, London-New York: Verso.
 • Türk, H.B. (2019), “Kitle ve Lider İlişkisini Politik Teoloji Üzerinden Yeniden Düşünmek”, Amme İdaresi Dergisi, 52(2), 1-24.
 • Ünüvar, K. (2018), “Tek ülkede popülizm”, Birikim, 353, 6-14.
 • Wallerstein, I. (2016), Bildiğimiz Dünyanın Sonu: Yirmi Birinci Yüzyıl İçin Sosyal Bilim, İstanbul: Metis (5. Basım)
 • Waisbord, S. (2019), “Populism as media and communication phenomenon”, in: C. de la Torre (ed.), Routledge Handbook of Global Populism (221-234), New York: Routledge.
 • Weyland, K. (2001), “Clarifying a contested concept: Populism in the study of Latin American politics”, Comparative Politics, 34(1), 1-22.
 • Williams, R. (2018), Anahtar Sözcükler, (Çev. Savaş Kılıç), İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Yalman, G. (1985), “Popülizm, Bürokratik-Otoriter Devlet ve Türkiye”, Onbirinci Tez, 1, 16-69.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Economics
Journal Section Articles
Authors

Hasan Faruk USLU
Atatürk Üniversitesi
0000-0002-7130-3020
Türkiye

Supporting Institution -
Project Number -
Thanks Sosyoekonomi dergisi editörüne ve hakemlerine katkılarından dolayı teşekkür ederim.
Publication Date April 28, 2023
Submission Date May 12, 2022
Acceptance Date April 1, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 31 Issue: 56

Cite

Bibtex @research article { sosyoekonomi1115884, journal = {Sosyoekonomi}, issn = {1305-5577}, address = {}, publisher = {Sosyoekonomi Society}, year = {2023}, volume = {31}, number = {56}, pages = {389 - 410}, doi = {10.17233/sosyoekonomi.2023.02.18}, title = {Çağdaş Popülizm Literatürünün Değerlendirilmesine Eleştirel Bir Katkı}, key = {cite}, author = {Uslu, Hasan Faruk} }
APA Uslu, H. F. (2023). Çağdaş Popülizm Literatürünün Değerlendirilmesine Eleştirel Bir Katkı . Sosyoekonomi , 31 (56) , 389-410 . DOI: 10.17233/sosyoekonomi.2023.02.18
MLA Uslu, H. F. "Çağdaş Popülizm Literatürünün Değerlendirilmesine Eleştirel Bir Katkı" . Sosyoekonomi 31 (2023 ): 389-410 <https://dergipark.org.tr/en/pub/sosyoekonomi/issue/76947/1115884>
Chicago Uslu, H. F. "Çağdaş Popülizm Literatürünün Değerlendirilmesine Eleştirel Bir Katkı". Sosyoekonomi 31 (2023 ): 389-410
RIS TY - JOUR T1 - A Critical Contribution to the Evaluation of Contemporary Populism Literature AU - Hasan FarukUslu Y1 - 2023 PY - 2023 N1 - doi: 10.17233/sosyoekonomi.2023.02.18 DO - 10.17233/sosyoekonomi.2023.02.18 T2 - Sosyoekonomi JF - Journal JO - JOR SP - 389 EP - 410 VL - 31 IS - 56 SN - 1305-5577- M3 - doi: 10.17233/sosyoekonomi.2023.02.18 UR - https://doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2023.02.18 Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Sosyoekonomi Çağdaş Popülizm Literatürünün Değerlendirilmesine Eleştirel Bir Katkı %A Hasan Faruk Uslu %T Çağdaş Popülizm Literatürünün Değerlendirilmesine Eleştirel Bir Katkı %D 2023 %J Sosyoekonomi %P 1305-5577- %V 31 %N 56 %R doi: 10.17233/sosyoekonomi.2023.02.18 %U 10.17233/sosyoekonomi.2023.02.18
ISNAD Uslu, Hasan Faruk . "Çağdaş Popülizm Literatürünün Değerlendirilmesine Eleştirel Bir Katkı". Sosyoekonomi 31 / 56 (April 2023): 389-410 . https://doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2023.02.18
AMA Uslu H. F. Çağdaş Popülizm Literatürünün Değerlendirilmesine Eleştirel Bir Katkı. Sosyoekonomi. 2023; 31(56): 389-410.
Vancouver Uslu H. F. Çağdaş Popülizm Literatürünün Değerlendirilmesine Eleştirel Bir Katkı. Sosyoekonomi. 2023; 31(56): 389-410.
IEEE H. F. Uslu , "Çağdaş Popülizm Literatürünün Değerlendirilmesine Eleştirel Bir Katkı", Sosyoekonomi, vol. 31, no. 56, pp. 389-410, Apr. 2023, doi:10.17233/sosyoekonomi.2023.02.18