ACADEMIC ADVISORY BOARD


Prof. Dr. Hümeyra AKKURT BİROL (Dokuz Eylül University, İzmir)

Assoc. Prof. Dr. Sibel ALMELEK İŞMAN (Dokuz Eylül University, İzmir)

Prof. Dr. Leyla ALPAGUT (Abant İzzet Baysal University, Bolu)


Prof. Dr. Mehmet Erol ALTINSAPAN (Anadolu University, Eskişehir)


Prof. Dr. Ara ALTUN (İstanbul)

Prof. Dr. Ayşe AYDIN (Muğla Sıtkı Koçman University, Muğla)

Prof. Dr. Serpil BAĞCI (Hacettepe University, Ankara)

Prof. Dr. Ali BAŞ (Selçuk University, Konya)

Dr. Seyfi BAŞKAN (Gazi University, Ankara)


Exp. MA. Nil BAYDAR (Manuscripts Works Authority of Turkey, İstanbul)


Prof. Dr. Sedat BAYRAKAL (Uşak University)


Assoc. Prof. Dr. Mehmet Sami BAYRAKTAR (Ondokuz Mayıs University, Samsun)


Prof. Dr. Fahriye BAYRAM (Pamukkale University, Denizli)

Sadi BAYRAM (Vakıflar Genel Müdürlüğü) (retired) (Ankara)

Dr. Klaus BELKE (Austrian Academy of Sciences, Vienna)

Prof. Dr. Svitlana BILYAYEVA (National Academy of Sciences of Ukraine, Kiev)

Prof. Dr. Z. Kenan BİLİCİ (Ankara University, Ankara)

Dr. Rüstem BOZER (Ankara University, Ankara)

Assoc. Prof. Dr. Tolga BOZKURT (Ankara University, Ankara)

Assoc. Prof. Dr. Şakir ÇAKMAK (Ege University, İzmir)

Prof. Dr. Halit ÇAL (Gazi University, Ankara)

Assoc. Prof. Dr. Muharrem ÇEKEN (Ankara University, Ankara)

Prof. Dr. Nilay ÇORAĞAN (Erciyes University, Kayseri)

Prof. Dr. Yaşar ÇORUHLU (İstanbul) (Retired)

Dr. Ertan DAŞ (Ege University, İzmir)

Prof. Dr. Semra DAŞCI (Ege University, İzmir)

Prof. Dr. Zeliha DEMİREL GÖKALP (Anadolu University, Eskişehir)

Dr. V. Belgin DEMİRSAR ARLI (İstanbul University, İstanbul)

Prof. Dr. Mustafa DENKTAŞ (Akdeniz University, Antalya)

Assoc. Prof. Dr. Lale DOĞER (Ege University, İzmir)


Assoc. Prof. Dr. Gülnur DURAN (Marmara University, İstanbul)

Prof. Dr. Remzi DURAN (Selçuk University, Konya)


Dr. Şükrü DURSUN (Selçuk University, Konya)

Dr. Birsen ERAT (Adnan Menderes University, Aydın)

Assoc. Prof. Dr. Gül ERBAY ASLITÜRK (Adnan Menderes University, Aydın)

Assoc. Prof. Dr. Nina (ERGİN) MACARAIG (University of California, Riverside)

Prelector Ferhat ERÖZ (Atılım University, Ankara)

Prof. Dr. Bozkurt ERSOY (Ege University, İzmir)

Dr. Joachim GIERLICHS (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn)


Prof. Dr. Kıymet GİRAY (Ankara University, Ankara)

Assoc. Prof. Dr. Sevinç GÖK İPEKÇİOĞLU (Ege University, İzmir)

Prof. Dr. Hamza GÜNDOĞDU (İstanbul Aydın University)

Prof. Dr. Kasım İNCE (Pamukkale University, Denizli)

Prof. Dr. Gül İREPOĞLU (İstanbul University)


Dr. Başak KATRANCI KASALI (Celal Bayar University, Manisa)

Prof. Dr. Machiel KIEL (NIT)

Prof. Dr. Gülgün KÖROĞLU (Mimar Sinan Fine Arts University, İstanbul)


Dr. Zerrin KÖŞKLÜ (Atatürk Üniversitesi)

Prof. Dr. İnci KUYULU ERSOY (Ege University, İzmir)

Prof. Dr. Andreas KÜLZER (Austrian Academy of Sciences, Vienna)


Prof. Dr. Fatma Banu MAHİR (Mimar Sinan Fine Arts University, Istanbul)

Prof. Dr. Zeynep MERCANGÖZ (Ege University, İzmir)

Prof. Dr. Selçuk MÜLAYİM (İstanbul) (Retired)

Prof. Dr. A. Tarkan OKÇUOĞLU (İstanbul University, İstanbul)


Dr. İlkay Canan OKKALI (Trabzon University)

Prof. Dr. B. Yelda OLCAY UÇKAN (Anadolu University, Eskişehir)

Prof. Dr. Nilüfer ÖNDİN (Mimar Sinan Fine Arts University, İstanbul)

Prof. Dr. Gönül ÖNEY (İzmir) (Retired)

Prof. Dr. Yıldıray ÖZBEK (Akdeniz University, Antalya)

Prof. Dr. Mustafa ÖZER (Medeniyet University, İstanbul)

Doç. Dr. Şenay ÖZGÜR YILDIZ (Dokuz Eylül University, İzmir)

Prof. Dr. Nurşen ÖZKUL FINDIK (Gazi University, Ankara)


Assoc. Prof. Dr. Kemal ÖZKURT (On Dokuz Mayıs University, Samsun)


Dr. Adil ÖZME (Turkish Republic, Ministry of Tourism & Culture; Ankara)

Dr. Muradiye ÖZTAŞKIN (Pamukkale University, Denizli)

Dr. Şebnem PARLADIR (İzmir Kâtip Çelebi University, İzmir)

Prof. Dr. M. Sacit PEKAK (Hacettepe University, Ankara)


Prof. Dr. Burcu PELVANOĞLU (MSGS University, İstanbul)


Assoc. Prof. Dr. Alessandra RICCI (Koç University, İstanbul)


Prof. Dr. Yaşar Selçuk ŞENER (Ankara Hacı Bayram Veli, University, Ankara)

Assoc. Prof. Dr. Şerife TALİ (Ordu University)


Prof. Dr. Zeren TANINDI (Uludağ University, Bursa)

Prof. Dr. Oğuz TEKİN (Koç University & AKMED)

Dr. Hans THEUNISSEN (Leiden University, Leiden)

Assoc. Prof. Dr. Emine TOK (Ege University, İzmir)

Prof. Dr. Gül TUNÇEL (Gazi University, Ankara)

Prof. Dr. Mehmet TUNÇEL (Ankara) (Retired)

Prof. Dr. Uşun TÜKEL (İstanbul University, İstanbul)

Dr. Aygül UÇAR (Institute of Turkish World Studies / Ege University, İzmir)

Dr. Hasan UÇAR (Ege University, İzmir)

Dr. Çilem UYGUN (Mustafa Kemal University, Hatay)

Prof. Dr. Ali Osman UYSAL (Çanakkale Onsekiz Mart University, Çanakkale)

Assoc. Prof. Dr. Zekiye UYSAL (Çanakkale Onsekiz Mart University, Çanakkale)

Assoc. Prof. Dr. Ceren ÜNAL (Celal Bayar University, Manisa)

Prof. Dr. Rahmi Hüseyin ÜNAL (İzmir) (Retired)

Assoc. Prof. Dr. H. Sibel ÜNALAN ÖZDEMİR (Adnan Menderes University, Aydın)

Prof. Dr. Harun ÜRER (Katip Çelebi University, İzmir)

Assoc. Prof. Dr. Zeynep YASA YAMAN (Hacettepe University, Ankara)

Prof. Dr. Nurcan YAZICI METİN (Mimar Sinan Fine Arts University, İstanbul)

Prof. Dr. Gülgün YILMAZ (Trakya University, Edirne)


Prof. Dr. Hüseyin YURTTAŞ (Atatürk University, Erzurum)