Journal of Art History
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1300-5707 | e-ISSN 2636-8064 | Period Biannually | Founded: 1982 | Publisher Ege University |


JOURNAL OF ART HISTORY

(SANAT TARİHİ DERGİSİ)

ISSN 1300-5707              e-ISSN 2636-8064


Journal of Art History is a peer-reviewed, scholarly, periodical journal

published biannually, in April and October.

Journal of Art History

ISSN 1300-5707 | e-ISSN 2636-8064 | Period Biannually | Founded: 1982 | Publisher Ege University |
Cover Image


JOURNAL OF ART HISTORY

(SANAT TARİHİ DERGİSİ)

ISSN 1300-5707              e-ISSN 2636-8064


Journal of Art History is a peer-reviewed, scholarly, periodical journal

published biannually, in April and October.

Volume 29 - Issue 1 - Apr 30, 2020
 1. Büyükada’da Sıradışı Üslupta Bir Yapı: Raimondo D’Aronco’nun Mizzi Köşkü Rekonstrüksiyonu
  Pages 1 - 31
  Hatice ADIGÜZEL
 2. Aigai Bizans Cam Bilezikleri (2004-2014)
  Pages 33 - 49
  Muhsine Eda ARMAĞAN , Lale DOĞER
 3. Galata Serpuş Han ve Tavan Resimleri
  Pages 51 - 79
  Veli BAÇARU
 4. Arşiv Belgeleri Işığında 19. Yüzyılın İkinci Yarısından 1894 Depremi Sonrasına Fethiye Camii Onarımları
  Pages 81 - 95
  Mine ESMER , Arzu ULAŞ
 5. Yerel Mimarlık Örneği Olarak Safranbolu Köy Çeşmeleri
  Pages 97 - 131
  Lütfiye GÖKTAŞ KAYA , Elif ÖZDEMİR
 6. Edirne Yeni Saray’ın Harem Bölümünde H 1171 (M 1757-58) Yılında Yapılan Onarımlar
  Pages 133 - 151
  Murat KOCAASLAN
 7. Batılılaşma Dönemi Osmanlı Mimarisinde Uygulanabilmiş Bir Hapishane Projesi: Siroz (Serez) Hapishane Binası
  Pages 153 - 171
  Emre KOLAY
 8. Berel’deki 11. Kurgan ve Pazırık Kültürü
  Pages 173 - 207
  Mehmet KUTLU , Leila KUTLU
 9. Yavaş Sanat: Ad Reinhardt’ın Siyah Resimleri Üzerine Bir Değerlendirme
  Pages 209 - 227
  İlkay Canan OKKALI CANİKLİ, Adil KÜÇÜKOSMAN
 10. Haydarpaşa İngiliz Mezarlığı’nda Mezar Taşı Heykeltıraşları ve Damgaları
  Pages 229 - 251
  Mustafa Kaan SAĞ , Mustafa Çağhan KESKİN
 11. Geç Orta Çağ’da Fransisken ve Dominiken Mimarisi
  Pages 253 - 273
  Duygu ŞAHİN
 12. Ornamented Stucco Fragments from Hosap Castle in 2017 Excavation Season
  Pages 275 - 299
  Mehmet TOP , Hale TELLİ
 13. Samsat Kazılarında Bulunan Cam Bilezikler
  Pages 301 - 317
  Zekiye UYSAL
 14. Bir Paradoks Sultanı: Sanatın Hâmisi Olarak Fatih Mehmed / Julian RABY (Çev. Semra Daşçı)
  Pages 319 - 331
  Julian RABY
USAGE AND SHARING POLICY OF THE CONTENT

9048

(CC BY-NC-ND 4.0)

All of the articles in "Sanat Tarihi Dergisi" (Journal of Art History) are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. (Click the icon for details.)

Readers are free to read, download, copy, distribute, share, print, search, quote (or link to) the full texts of the articles or some parts of the articles.

But, for commercial use and sharing, firstly, contact with the author and/or with the publisher is required. And, in the case of citations and inspirations through usage in academic-scientific-literary publications, users should be attentive in terms of ethical principles and copyright law.