Sanat Tarihi Dergisi (Journal of Art History)
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1300-5707 | e-ISSN 2636-8064 | Period Biannually | Founded: 1982 | Publisher Ege University |


JOURNAL OF ART HISTORY

(SANAT TARİHİ DERGİSİ)

ISSN 1300-5707              e-ISSN 2636-8064


Journal of Art History is a peer-reviewed, scholarly, periodical journal

published biannually, in April and October.

Sanat Tarihi Dergisi (Journal of Art History)

ISSN 1300-5707 | e-ISSN 2636-8064 | Period Biannually | Founded: 1982 | Publisher Ege University |
Cover Image


JOURNAL OF ART HISTORY

(SANAT TARİHİ DERGİSİ)

ISSN 1300-5707              e-ISSN 2636-8064


Journal of Art History is a peer-reviewed, scholarly, periodical journal

published biannually, in April and October.

Volume 28 - Issue 2 - Nov 6, 2019
 1. Türk Döneminde Revan Kent Dokusu Ve Mekansal Yapıdaki Değişimin Mimari Mirasa Yansımaları
  Pages 243 - 281
  Anar AZİZSOY
 2. Oryantalist Resmin Öncülerinden Martinus Rørbye’nin Tablosu: “Tophane Kılıç Ali Paşa Camii Önünde Evlilik Sözleşmesini Yazan Türk Arzuhalci”
  Pages 283 - 311
  Elif BARAN , Elvan TOPALLI
 3. An Unfamiliar Early Byzantine Ceramic Object From Olympos: Bird-Feeder
  Pages 313 - 323
  Muradiye ÖZTAŞKIN
 4. Ankara-Çamlıdere Peçenek Camisi
  Pages 325 - 355
  Murat ÇERKEZ
 5. Sultan I. Alaeddin Keykubad’ın İnşa Ettirdiği Kervansaraylardaki Figürlü Süslemeler
  Pages 357 - 385
  Şükrü DURSUN
 6. Keykubadiye Sarayı Figürlü Çinileri (2014-2017)
  Pages 387 - 405
  Ali BAŞ , Remzi DURAN , Şükrü DURSUN
 7. Tarihî Konut Yapılarında İşlevsel Sistemler; Konya - Ilgın’da Tarihi Bir Konut Örneği
  Pages 407 - 435
  Gülşen DİŞLİ , Ş. Büşra ORHAN , Aynur DUYSAK
 8. Rodos’ta 1455 Tarihli Bir Mushafın Tezhipleri ve Bulut Motifi
  Pages 437 - 453
  Naciye DETSELİ , Ali Fuat BAYSAL
 9. Osmanlı’da Art Nouveau Üslubu ve Mobilya Örnekleri ile Emile Gallé
  Pages 455 - 471
  Ilona BAYTAR
 10. Ankara Karacabey İmareti Mimarı Dımaşklı Ebu Bekir Oğlu Ahmed Üzerine Bir Deneme
  Pages 473 - 481
  Mustafa Çağhan KESKİN
 11. Fetihten 19. Yüzyılın Sonuna Kadar Yol-Köprü Hizmeti Veren Doğu Karadeniz Zaviye ve Derbendleri İle Günümüze Ulaşan Tek Açıklıklı Kemer Köprüler
  Pages 483 - 519
  Seyfi BAŞKAN
 12. Dağlık Kilikia’daki Geç Antik Dönem Kırsal Yerleşimlerinde Kiliselerin Rolü: Seyranlık-Bağlıalan Örneği
  Pages 521 - 547
  Ayşe AYDIN
 13. Özel Bir Koleksiyonun Düşündürdükleri: Koray Selçik Koleksiyonu Cam Eserlerinden Örnekler
  Pages 549 - 569
  Tümay HAZİNEDAR COŞKUN
 14. A Group of İznik Ceramics from the Excavation at Edirne Palace (Sarây-ı Cedîd-i Âmire)
  Pages 571 - 593
  Hasan UÇAR
 15. Sinirli Köyü Camii Duvar Resimleri
  Pages 595 - 615
  Başak KATRANCI KASALI
 16. Silifke Müzesi’ndeki Kanuni Sultan Süleyman Dönemi Sikkeleri
  Pages 617 - 629
  Hacer Sibel ÜNALAN ÖZDEMİR
 17. Mudanya’nın 19. Yüzyıl Rum Kiliseleri
  Pages 631 - 673
  Ersin AYDIN , Ayşın ÖZÜGÜL
 18. Divriği Yapı Topluluğu: Bir 13. Yüzyıl Anadolu Aşk Hikâyesi / Erdal Eser
  Pages 675 - 681
  Mehmet KUTLU
USAGE AND SHARING POLICY OF THE CONTENT

9048

(CC BY-NC-ND 4.0)

All of the articles in "Sanat Tarihi Dergisi" (Journal of Art History) are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. (Click the icon for details.)

Readers are free to read, download, copy, distribute, share, print, search, quote (or link to) the full texts of the articles or some parts of the articles.

But, for commercial use and sharing, firstly, contact with the author and/or with the publisher is required. And, in the case of citations and inspirations through usage in academic-scientific-literary publications, users should be attentive in terms of ethical principles and copyright law.