Year 2017, Volume , Issue 42, Pages 147 - 160 2017-12-29

KÜLTÜR SOSYOLOJİSİNDE METODOLOJİ TARTIŞMALARI: İDEOLOJİ OLARAK KÜLTÜR VE EYLEM OLARAK KÜLTÜR

Barış Çağırkan [1]


Kültürel çalışmalar ve kültür sosyolojisi içinde yöntem tartışmaları makro ve mikro teoriler çerçevesinde şekillenmiştir. Kültür tanımının klasikleşen tanımında, toplumun maddi ve manevi ögelere yapılan vurgu aynı zamanda kültürün eylem ve ideoloji olarak ortaya çıkışıdır. Kültür sosyolojisi içinde yapılan çalışmalarında bu ayrımlar üzerinden farklı metodoloji tartışmalarına  yapılmıştır. Kültürel bir ögenin eylem olarak mı yoksa ideoloji olarak mı ortaya çıktığı sorusu yöntem tartışmalarının iki yönünü belirlemiştir. Kültür kavramının ilk kullanımı insanoğlunun doğada yaptığı değişime gönderme yaparak ekme, biçme faaliyeti olarak algılanmıştır. Bu ekme-biçme eylemsel bir olaydır. Fakat ekme-biçme biranda kendiliğinden ortaya çıkan bir olay değildir, bu eylemin arkasında düşünsel bir geçmiş yatmaktadır. Toplumların kültürlerine baktığımızda sadece günümüzde yaşayan bireyler değil ilk atalarından itibaren her bireyin o toplumun kültürünün yaratılmasında etkisi vardır. Düşünsel bir birikimin yaratılması bu bütünlüğün bir sonucudur. Kültür sosyoloji gündelik yaşam pratikleri içinde sadece somut olayları değil bireylerin değer yüklü eylemlerinin sonuçlarını da kendine inceleme konusu yapar.

Kültür Sosyolojisi, Metodoloji, İdeoloji, Eylemsellik
 • Alexander, J. C. (2003) Kültürel Sosyolojinin Vaadi: Teknolojik Söylem ve Kutsal ve Laik Bilgi Makinesi. In: Münch, R ve Smelser, N. J. (Edt) Kültür Kuramı Çev. Cumhur
 • Atay, (s. 345-376). İstanbul: Pales Yayınları.
 • Aydın, M. (2013) Kültür Sosyolojisinin Temel kavramları. In Alver, K. Ve Doğan, N. (Edt.), Kültür Sosyolojisi, (s. 47-68). Ankara: Hece.
 • Blumer, H. (1969) Symbolic Interactionism. Berkeley: University of California Press.
 • Dikeçligil, B. (2013) Kültür Kavramının Analizi veya Sosyo-Kültürel Gerçekliğin Yapısı Üzerine Bir İnceleme. In Alver, K. Ve Doğan, N. (Edt.), Kültür Sosyolojisi, (s. 133-152). Ankara: Hece.
 • Doğan, N. (2013) Kültür Sosyolojisinde Yöntem Arayışları. In Alver, K. Ve Doğan, N. (Edt.), Kültür Sosyolojisi, (s. 83-107). Ankara: Hece.
 • Edles, L. D. (2006) Uygulamalı Kültürel Sosyoloji. Çev. Cumhur Atay. İstanbul: Babil.
 • Erkilet, A. (2015) Toplumsal Yapı ve Değişme Kuramları. İstanbul: Büyüyen Ay.
 • Geertz, C. (1973) The Interpretation of Cultures. New York: Basic Books.
 • Grisvold, W. (1994) Cultures and Societies in Changing World. Pine Forge: Thousand Oaks.
 • Grisvold, W. (2013) Kültür Sosyolojisinde Yeni Gelişmeler. In Alver, K. Ve Doğan, N. (Edt.), Kültür Sosyolojisi, (s. 107-120). Ankara: Hece.
 • Göktürk, I. (2016) Kültür Sosyolojisi. İstanbul: Doğu Kitapevi.
 • Jourdain, A. ve Naulin, S. (2011) Pierre Bourdieu’nun Kuramı ve Sosyolojik Kullanımları. Çev. Öykü Elitez. İstanbul: İletişim.
 • Köktürk, M. (2013) Kültür Sosyolojisinin Temel Meseleleri. In Alver, K. Ve Doğan, N. (Edt.), Kültür Sosyolojisi, (s. 13-46). Ankara: Hece.
 • Kroeber, A. L. ve Kluckhohn, C. (1952) Culture: A Critical Review of Concept and Definitions. Cambridge: MA.
 • Ritzer, G. (2013) Modern Sosyoloji Kuramları. Çev. Himmet Hülür. Ankara: Deki.
 • Seidman, S. (1994) Contested Knowledge: Social Theory in the Postmodern Era. MA: Blackwell.
 • Smith, P. (2005) Kültürel Kuram. Çev. Selim Güzelsarı ve İbrahim Gündoğdu. İstanbul: Babil yayınları.
 • Simmel, G. (2003) Modern Kültürde Çatışma. Çev. Tanıl Bora ve Diğerleri. İstanbul: İletişim Yayınevi.
 • Zijderveld, A. (2013) Kültür Sosyolojisi. Çev. Kadir Canatan. İstanbul: Açılım Kitap.
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Barış Çağırkan
Institution: BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 29, 2017

Bibtex @research article { sufesosbil314743, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1300-9435}, eissn = {2667-6206}, address = {}, publisher = {Süleyman Demirel University}, year = {2017}, volume = {}, pages = {147 - 160}, doi = {}, title = {KÜLTÜR SOSYOLOJİSİNDE METODOLOJİ TARTIŞMALARI: İDEOLOJİ OLARAK KÜLTÜR VE EYLEM OLARAK KÜLTÜR}, key = {cite}, author = {Çağırkan, Barış} }
APA Çağırkan, B . (2017). KÜLTÜR SOSYOLOJİSİNDE METODOLOJİ TARTIŞMALARI: İDEOLOJİ OLARAK KÜLTÜR VE EYLEM OLARAK KÜLTÜR. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi , (42) , 147-160 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/sufesosbil/issue/33853/314743
MLA Çağırkan, B . "KÜLTÜR SOSYOLOJİSİNDE METODOLOJİ TARTIŞMALARI: İDEOLOJİ OLARAK KÜLTÜR VE EYLEM OLARAK KÜLTÜR". Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi (2017 ): 147-160 <https://dergipark.org.tr/en/pub/sufesosbil/issue/33853/314743>
Chicago Çağırkan, B . "KÜLTÜR SOSYOLOJİSİNDE METODOLOJİ TARTIŞMALARI: İDEOLOJİ OLARAK KÜLTÜR VE EYLEM OLARAK KÜLTÜR". Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi (2017 ): 147-160
RIS TY - JOUR T1 - KÜLTÜR SOSYOLOJİSİNDE METODOLOJİ TARTIŞMALARI: İDEOLOJİ OLARAK KÜLTÜR VE EYLEM OLARAK KÜLTÜR AU - Barış Çağırkan Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 147 EP - 160 VL - IS - 42 SN - 1300-9435-2667-6206 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi KÜLTÜR SOSYOLOJİSİNDE METODOLOJİ TARTIŞMALARI: İDEOLOJİ OLARAK KÜLTÜR VE EYLEM OLARAK KÜLTÜR %A Barış Çağırkan %T KÜLTÜR SOSYOLOJİSİNDE METODOLOJİ TARTIŞMALARI: İDEOLOJİ OLARAK KÜLTÜR VE EYLEM OLARAK KÜLTÜR %D 2017 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1300-9435-2667-6206 %V %N 42 %R %U
ISNAD Çağırkan, Barış . "KÜLTÜR SOSYOLOJİSİNDE METODOLOJİ TARTIŞMALARI: İDEOLOJİ OLARAK KÜLTÜR VE EYLEM OLARAK KÜLTÜR". Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi / 42 (December 2017): 147-160 .
AMA Çağırkan B . KÜLTÜR SOSYOLOJİSİNDE METODOLOJİ TARTIŞMALARI: İDEOLOJİ OLARAK KÜLTÜR VE EYLEM OLARAK KÜLTÜR. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; (42): 147-160.
Vancouver Çağırkan B . KÜLTÜR SOSYOLOJİSİNDE METODOLOJİ TARTIŞMALARI: İDEOLOJİ OLARAK KÜLTÜR VE EYLEM OLARAK KÜLTÜR. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; (42): 160-147.