Year 2018, Volume 8 , Issue 3, Pages 25 - 36 2018-12-15

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Örüntülere İlişkin Problem Tasarlama Durumları
Prospective Elementary Mathematics Teachers’ Problem Designing Situations about Pattern

Emine Nur ÜNVEREN BİLGİÇ [1] , Büşra ÇAYLAN [2]


Araştırmanın amacı öğretmen adaylarının örüntüler konusunu diziler ve seriler ile ilişkilendirmelerinde Analiz III dersinin etkisini incelemektir. Nitel paradigma takip edilerek tasarlanan araştırma bir içsel durum çalışmasıdır. Araştırmanın katılımcılarını 39 matematik öğretmen adayı oluşturmaktadır. 12 hafta boyunca devam eden Analiz III dersi kapsamında diziler ve serilerin örüntüler ile bağlantısının kurulmasına yönelik problem tasarlamaya ilişkin bir eğitim verilmiştir. Öğretmen adaylarından Analiz III dersi öncesinde ve sonrasında bu doğrultuda bir problem tasarlamaları istenmiştir. Öğretmen adaylarının yedinci sınıf kapsamında ele alınan örüntüler konusuna ilişkin tasarladıkları problem durumlarında eğitim öncesi ilişkilendirmekte zorlandıkları ancak eğitim sonrasında ilişkilendirebildikleri ortaya çıkmıştır. Eğitim sonrasında genel kural yazmada ciddi bir başarı elde etmişlerdir. Öğretmen adaylarının problem tasarlama eksenli ilerleyen bir öğretimin Analiz III dersinde teorik ve soyut kalan noktaların aydınlanmasında yardımcı olduğunu belirttikleri görülmüştür.

The aim of the research is to examine the effect of -Calculus III course on prospective elementary mathematics teachers’ associating pattern -with sequences/series. The research, designed by following the qualitative paradigm, is an internal case study. The participants of the study consisted of 39 prospective elementary mathematics teachers -. Training that lasted for 12 weeks on designing the problem of establishing the connection between series /sequences andthe pattern was given in -Calculus III Course. -Prospective teachers were asked to design a problem in this direction before and after the training. It was revealed that the -prospective teachers have difficulty in associating pre-training problems in the problem situations they designed for the topic which is covered in the seventh grade, but they couldassociate them after the training. After the training, they achieved a serious success in writing the general rule. -Prospective teachers have indicated that –progressive teaching based on problem design helps themenlighten the theoretical and abstract points in the -Calculus III course.

 • Akar, G.K. (2010). Bir matematik öğretmeni ne bilmeli? Alan bilgisi ve alan eğitimi bilgisi arasındaki fark. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(2), 33-47.
 • Akay, H., Soybaş, D. & Argün, Z. (2006). Problem Kurma Deneyimleri ve Matematik Öğretiminde Açık-Uçlu Soruların Kullanımı. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14 (1), 129-146.
 • Akbayır, K. (2004). Üniversite 2. sınıf öğrencilerin serilerin tayininde bazı yakınsaklık kriterlerindeki hataları ve kavram yanılgıları. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(2), 442–450.
 • Akgün, L., & Duru, A. (2007). Misunderstanding and difficulties in learning sequence and series: A case study. Journal of The Korea Society of Mathematical Education Series D:Research in Mathematical Education, 11(2),75–85.
 • Alcock, L., & Simpson, A. (2005). Convergence of sequences and series 2: Interactions between visual reasoning and the learner’s beliefs about their own role. Educational Studies in Mathematics, 58 (1), 77–100.
 • Bernard, H. R. (2000). Social Research Methods. Londra, Sage.
 • Burns, M. (2000). About teaching mathematics. A-K 8 research. California: Math Solutions.
 • Conference Board of the Mathematical Sciences (2001). The mathematical education of teachers. Providence, R.I. and Washington, D.C.: American Mathematical Society and Mathematical Association of America.
 • Conference Board of the Mathematical Sciences (2012). The mathematical education of teachers II. Providence, R.I. and Washington, D.C.: American Mathematical Society and Mathematical Association of America. Retrieved from https://www.cbmsweb.org/archive/MET2/met2.pdf.
 • Çakmak, Z., Bekdemir, M., & Baş, F. (2014). İlköğretim Matematik Öğretmenliği Öğrencilerinin Örüntüler Konusundaki Matematiksel Dil Becerileri. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(1), 204-223.
 • Durmuş, S. (2004). Matematikte öğrenme güçlüklerinin saptanması üzerine bir çalışma. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 125–128.
 • Friedrichsen, P. J., Abell, S. K., Pareja, E. M., Brown, P. L., Lankford, D. M., & Volkmann, M. J. (2009). Does teaching experience matter? Examining biology teachers’ prior knowledge for teaching in an alternative certification program. Journal of Research in Science Teaching, 46(4), 357–383.
 • Johnson, B., & Christensen, L. (2014). Educational Research Quantitative, Qualitative and Mixed Approach. (Çev. S. B. Demir) Ankara, Eğiten Kitap.
 • Mandeville G. K., & Qiduan, L. (1997). The effect of teacher certification and task level on mathematics achievement. Teaching and Teacher Education, 13(4), 397–407.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2017). Matematik Dersi Öğretim Programı, Ankara. file:///C:/Users/Sau/Downloads/2017717175055350-02MATEMATIK%201-8.pdf adresinden alınmıştır.
 • Papick, I. J. (2011). Strengthening the mathematical content knowledge of middle and secondary mathematics teachers. Notices of the AMS, 58(3), 389-392.
 • Patton, M. Q. (2014). Qualitative research & evaluation methods: ıntegrating theory and practice. California, CA: Sage Publications.
 • Radford, L. (1996). Some reflections on teaching algebra through generalization. In N. Bednarz, C. Kieran & L. Lee (Eds.), Approaches to algebra (pp. 107–111). Dordrecht, The Netherlands: Kluwer.
 • Reys, R. E., Suydam, M. N., Lindquist, M. M., & Smith, N. L. (1998). Helping children learn mathematics. Boston, Allyn and Bacon.
 • Schoenfeld, Alan H. (1989). Teaching mathematical thinking and problem solving. In Lauren B. Resnick and Leopold E. Klopfer (Eds.), Toward the thinking curriculum: Current cognitive research (pp. 83-103). Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.
 • Shulman, L. S. (1986). Those who understand: Knowledge growth in teaching. Educational Researcher, 15(2), 4–14.
 • Tatar, E., Okur, M., & Tuna, A. (2008). Ortaöğretim matematiğinde öğrenme güçlüklerinin saptanması üzerine bir çalışma. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(2), 507–516.
 • Waters, J. (2004). Mathematical patterning in early childhood settings. In I. Putt, R. Faragher, & M. Mclean (Eds.), Mathematics education for the third millennium: Towards 2010 (pp. 565-572). Sydney, Merga.
 • Wu, H. H. (1999). On the education of mathematics majors. In E. Gavosto, S. G. Krantz, & W. G. McCallum (Eds.), Contemporary issues in mathematics education (pp. 9–23). New York, Cambridge University.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2006). Nitel araştırma yöntemleri. Ankara, Seçkin.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Emine Nur ÜNVEREN BİLGİÇ (Primary Author)
Institution: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Büşra ÇAYLAN
Institution: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 15, 2018

Bibtex @research article { suje377320, journal = {Sakarya University Journal of Education}, issn = {2146-7455}, eissn = {2146-7455}, address = {}, publisher = {Sakarya University}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {25 - 36}, doi = {10.19126/suje.377320}, title = {İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Örüntülere İlişkin Problem Tasarlama Durumları}, key = {cite}, author = {ÜNVEREN BİLGİÇ, Emine Nur and ÇAYLAN, Büşra} }
APA ÜNVEREN BİLGİÇ, E , ÇAYLAN, B . (2018). İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Örüntülere İlişkin Problem Tasarlama Durumları. Sakarya University Journal of Education , 8 (3) , 25-36 . DOI: 10.19126/suje.377320
MLA ÜNVEREN BİLGİÇ, E , ÇAYLAN, B . "İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Örüntülere İlişkin Problem Tasarlama Durumları". Sakarya University Journal of Education 8 (2018 ): 25-36 <https://dergipark.org.tr/en/pub/suje/issue/38210/377320>
Chicago ÜNVEREN BİLGİÇ, E , ÇAYLAN, B . "İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Örüntülere İlişkin Problem Tasarlama Durumları". Sakarya University Journal of Education 8 (2018 ): 25-36
RIS TY - JOUR T1 - İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Örüntülere İlişkin Problem Tasarlama Durumları AU - Emine Nur ÜNVEREN BİLGİÇ , Büşra ÇAYLAN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.19126/suje.377320 DO - 10.19126/suje.377320 T2 - Sakarya University Journal of Education JF - Journal JO - JOR SP - 25 EP - 36 VL - 8 IS - 3 SN - 2146-7455-2146-7455 M3 - doi: 10.19126/suje.377320 UR - https://doi.org/10.19126/suje.377320 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Sakarya University Journal of Education İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Örüntülere İlişkin Problem Tasarlama Durumları %A Emine Nur ÜNVEREN BİLGİÇ , Büşra ÇAYLAN %T İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Örüntülere İlişkin Problem Tasarlama Durumları %D 2018 %J Sakarya University Journal of Education %P 2146-7455-2146-7455 %V 8 %N 3 %R doi: 10.19126/suje.377320 %U 10.19126/suje.377320
ISNAD ÜNVEREN BİLGİÇ, Emine Nur , ÇAYLAN, Büşra . "İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Örüntülere İlişkin Problem Tasarlama Durumları". Sakarya University Journal of Education 8 / 3 (December 2018): 25-36 . https://doi.org/10.19126/suje.377320
AMA ÜNVEREN BİLGİÇ E , ÇAYLAN B . İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Örüntülere İlişkin Problem Tasarlama Durumları. Sakarya University Journal of Education. 2018; 8(3): 25-36.
Vancouver ÜNVEREN BİLGİÇ E , ÇAYLAN B . İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Örüntülere İlişkin Problem Tasarlama Durumları. Sakarya University Journal of Education. 2018; 8(3): 36-25.