BibTex RIS Cite

Bizans Ordusunda Ücretli Türk Askerler (XI-XII. Yüzyıllar)

Year 2009, Issue: 25, 53 - 69, 01.12.2009

Abstract

VII. yüzyılda thema sisteminin kurulmasından sonra XI. yüzyılın ilk çeyreğine kadar eyaletlerdengelen birlikler Bizans ordusunun asıl gücünü oluşturmaktaydı. Ancak bu tarihten sonrameydana gelen gelişmeler sonucunda thema kuvvetlerinin gücünün kırılmasının ardındanücretli askerlerin ön plana çıktığı görülmektedir. XI. Yüzyılın ikinci yarısında ise ücretli askerlerordunun aslî unsuru haline gelmiştir. Dönemin Bizans, Ermeni, Latin ve İslam kaynaklarındakibilgilere göre XI. yüzyılın ikinci yarısında Bizans ordusunda İngiliz, Frank,Norman, Alman, Venedikli, Rus, Bulgar, Alan, Sırp, Gürcü, Ermeni, Peçenek, Kıpçak, Uz,Türkopol ve Selçuklu Türkleri gibi çok çeşitli milletlerden ücretli askerler bulunmaktaydı Bumakalede, Bizans imparatorluğunun siyasal, sosyal ve ekonomik açıdan kapsamlı ve hızlı birdeğişim geçirdiği XI-XII. yüzyıllarda imparatorluk ordusunda ücretli asker olarak görev yapanTürk unsurların ne şekilde ve hangi şartlar altında Bizans hizmetine girdikleri, ordudakikonumları ve faaliyetleri ortaya konulmaya çalışılmıştır

Turkish Mercenaries in Byzantine Army (11th-12th Centuries)

Year 2009, Issue: 25, 53 - 69, 01.12.2009

Abstract

After the establishment of the theme system in 7th century, provincial forces became main corps of the Byzantine army. However as a result of some developments provincial forces lost their power in the imperial army hereafter mercenaries were distinguished. In the second half of the 11th century, mercenaries became principal unit in the army. According to the contemporary Byzantine, Armenian, Latin and Islam sources during this period there were a great number of mercenaries from various nations such as Frankish, Norman, Venetian, Russian, Bulgarian, Alan, Serbian, Georgian, Armenian, Pecheneg, Cuman, Uz, Turcopole and Selchukid in Byzantine army. In this article we attempted to set forth the Turkish mercenaries - their position and activities - in Byzantine army in 11th and 12th centuries in which political, social and economic aspect of the empire had changed rapidly and comprehensively

There are 0 citations in total.

Details

Other ID JA29SV99YF
Journal Section Articles
Authors

Yusuf Ayönü This is me

Publication Date December 1, 2009
Published in Issue Year 2009 Issue: 25

Cite

APA Ayönü, Y. (2009). Bizans Ordusunda Ücretli Türk Askerler (XI-XII. Yüzyıllar). Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi(25), 53-69.

Selçuk University Journal of Studies in Turcology is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC).