BibTex RIS Cite

Tatar Halk Destanlarında Hediye Çeşitleri

Year 2009, Issue: 25, 183 - 193, 01.12.2009

Abstract

Karşı dairelerin bir birlerine hediye sunma geleneği en eski çağlardan beri dostluğun bir simgesiolmuştur. Tatar halk destanlarının en eski örneklerinden olan Alplar hakkındaki destanlardakürk, at, av kuşu, kılıç, beylik gibi hediyelere rastlıyoruz. At ve kürk, göçebe zihniyetindeön planda olan değerlerdir. Hediye olarak bir bahadıra at ve kürkün yanında kılıç, savaş giysileri,beylik ve köleler verilmesi de Türklerin hayat tarzı ile ilgilidir.Kıpçak Türklerinde at ve kürk gibi hediyeler verme geleneğinin kalıntıları olarak devlet düzeyindedüzenlenen bir bayram veya yıldönümü sırasında devletin başında duranlar birbirlerineen büyük saygı göstergesi olarak bugün de at ve kürk hediye ederler

Kinds Of Gifts In The Tatar Folk Epics

Year 2009, Issue: 25, 183 - 193, 01.12.2009

Abstract

The tradition of presenting gifts by opposite flates to each other has been a symbol of friendship from the oldest ages on. In the epics on the Alps ,the oldest sample of the Tatar folk epics,the fur,the horse,the game bird,the sword and the beylik (region ruled over by a ruler) are seen as a gift.The horse and the fur are primary values in the nomadic mentality.That a brave is gifted a sword,war clothes,beylik and slaves in addition to a horse and a fur is also related to the Turkic life style. Even today, during the celebration of any Bairam or Anniversary held at the State level , in the Kipchak Turks, high state officials gift a horse or a fur reciprocally as the traces of the oldest ways of the gifting tradition as a sign of highest respect.

There are 0 citations in total.

Details

Other ID JA29TP79AV
Journal Section Articles
Authors

Çulpan Zaripova Çetin This is me

Publication Date December 1, 2009
Published in Issue Year 2009 Issue: 25

Cite

APA Çetin, Ç. Z. (2009). Tatar Halk Destanlarında Hediye Çeşitleri. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi(25), 183-193.

Selçuk University Journal of Studies in Turcology is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC).