PDF EndNote BibTex RIS Cite

Kitâbü'l-Müntahâb Fi't-Tıbb'daki Türkçe Organ Adları

Year 2008, Issue 23, 111 - 135, 01.12.2008

Abstract

Eski Anadolu Türkçesinin önemli tıp eserlerinden Kitâbu’l Müntahab fi’t-Tıbb, Türkçe organadları bakımından oldukça zengin içeriğe sahiptir. Eserde, eski dönemlerde kullanılan Türkçeorgan adlarının yanı sıra, bilgin- hekim Abdulvehhâb bin Yusuf tarafından türetilen ya daonun vasıtasıyla dile kazandırılan çok sayıda Türkçe organ adına da rastlanır. Bir çoğu benzetmeve aktarma yoluyla meydana getirilen bu adlar, kendi dönemindeki eserlerin terminolojisiüzerinde olduğu kadar kendisinden sonraki dönem eserlerinin terminolojisi üzerinde deetkili olmuş özellikle günümüz Türk tıp dilinin biçimlenmesinde, gelişmesinde ve zenginleşmesindeönemli katkılar sağlamıştır.

Turkish Organ Names In Kitâbu’l Müntahab Fi’t-Tıbb

Year 2008, Issue 23, 111 - 135, 01.12.2008

Abstract

One of the most important medical books that was written in olden Anatolian Turkish, Kitâbu’l Müntahab fi’t-Tıbb contains a very rich body of organ names in Turkish. The book contains organ names in Turkish used by common people in olden Anatolia. The book also contains the organ names in Turkish created by scientist-medical doctor Abdulvehhâb bin Yusuf. Many of these organ names were created with simile and metaphor . These organ names influenced the terminology of the work in the same era and the era there after as well. The organ names, included in Kitâbu’l Müntahab fi’t-Tıbb specialy played a crucial role in shaping, developing, and enriching the modern Turkish medical language

Details

Other ID JA29VV94VH
Journal Section Articles
Authors

Meriç GÜVEN This is me

Publication Date December 1, 2008
Published in Issue Year 2008, Issue 23

Cite

APA Güven, M. (2008). Kitâbü'l-Müntahâb Fi't-Tıbb'daki Türkçe Organ Adları . Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi , (23) , 111-135 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/sutad/issue/26267/276719

Değerli Akademisyenler,

Dergimizin yazı gönderi süreçleri hâlen kullanmakta olduğumuz sistem (http://sutad.selcuk.edu.tr/sutad) üzerinden yürütülmektedir. Lütfen makalelerinizi bu belirtilen adrese gönderiniz. DergiPark UDS üzerinden makale gönderimi yapmayınız. DergiPark sistemimizde sadece arşiv hizmeti verilmektedir.