PDF EndNote BibTex RIS Cite

Instrumental Case In Turkish Language

Year 2008, Issue 23, 63 - 97, 01.12.2008

Abstract

In Türkish, instrument case affix was “n” in the ancient Turkish language. After this affix was abolished from usage, “ile” and “birle” particles come into usage. The instrument affix which was used in ancient Turkish language, lives in Turkish of Turkey as a prasal ending in a few words. This affix that was used very often in the past, lost its usage over time. It is used only in structure of some words. Sometimes “n” forms a situation called “compile of ending” by coming after particle of “ile”. That a particle and an ending which is close to it as regarts to function comprises is an event seen very often. This work absorbs all the terms from old Turkish to Turkish of Turkey. Inview of the wholeness of the subject, dialects of Turkish and regional accents of Modern Turkish were included to this work. In each part of this work, instrument affix, particles used in this function were examined one by one and instrumental affix were assessed as a whole.

Türk Dilinde Vasıta Hâli

Year 2008, Issue 23, 63 - 97, 01.12.2008

Abstract

Türk dilinde vasıta hâli eki, Eski Türkçede “+n” idi. Bu ek kullanımdan düştükten sonra ile,birle edatları bu görevde kullanılmıştır. Eski Türkçede kullanılan vasıta hâli eki “+n”, TürkiyeTürkçesinde sayılı birkaç kelimede kalıplaşmış olarak yaşamaktadır. Önceleri çok işlek olarakkullanılan bu ek, zaman içinde işlekliğini kaybetmiştir. Sadece bazı kelimelerin yapısında kalıplaşmışolarak varlığını sürdürmektedir. Bazen “+n” eki vasıta hâli yerine kullanılan “ile”edatından sonra gelerek ek yığılması dediğimiz durumu meydana getirmektedir. Bir edat ilevazife bakımından ona yakın bir ekin birleşmesi Türkçede sık görülen bir olaydır. Bu çalışma,Eski Türkçeden Türkiye Türkçesine kadar bütün dönemleri içine almaktadır. Konunun bütünlüğüaçısından Türkiye Türkçesi Ağızları ve Çağdaş Türk lehçeleri de bu çalışmaya dâhiledilmiştir. Her bölümde vasıta hâli eki ve bu görevde kullanılan edatların kullanılışı, fonksiyonlarıayrı ayrı ele alınmış, vasıta hâli bir bütün olarak değerlendirilmiştir.

Details

Other ID JA29VT56FC
Journal Section Articles
Authors

Birol İPEK This is me

Publication Date December 1, 2008
Published in Issue Year 2008, Issue 23

Cite

APA İpek, B. (2008). Türk Dilinde Vasıta Hâli . Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi , (23) , 63-97 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/sutad/issue/26267/276731

Değerli Akademisyenler,

Dergimizin yazı gönderi süreçleri hâlen kullanmakta olduğumuz sistem (http://sutad.selcuk.edu.tr/sutad) üzerinden yürütülmektedir. Lütfen makalelerinizi bu belirtilen adrese gönderiniz. DergiPark UDS üzerinden makale gönderimi yapmayınız. DergiPark sistemimizde sadece arşiv hizmeti verilmektedir.