Year 2019, Volume , Issue 46, Pages 179 - 193 2019-08-31

ADIYAMAN HALK KÜLTÜRÜNDE EVLİLİK VE EVLENME TÖRENLERİ

Yavuz UYSAL [1]


Toplumun en küçük birimi olan aile, iki insanın birlikteliği ile oluşan ve toplumun çekirdeği konumundaki en küçük sosyal yapıdır. Bir milletin geleceğini tayin eden bu sosyal yapı, kültürel boyutta incelendiğinde Türkler arasında kutsallık derecesinde önemli görülen ve dinî inançlarla da tamamlanarak önemi arttırılan bir yapıya dönüşmüştür. Aile kavramının oluşmasının ilk basamağını oluşturan evlilik, dünyanın bütün milletlerinde görülen bir uygulama şekli gibi görülse de bu törenin oluşumu, öncesi ve sonrasında yapılan törenler, hemen hemen bütün milletlerde hatta bir milletin kendi içerisinde bile farklılık göstermektedir. Eş seçimi, eş sayısı, kız isteme, kına gecesi vb. uygulamalar, her kültürde kuralları ve sınırları belirlenerek insanların kültür mirasına işlenmiştir. Evlilik, insanların bireysellikten kurtularak yeni bir sosyal statü kazandıkları hem toplumsal hem de bireysel sorumluluklarıyla yaşam şekillerini değiştirdikleri, önemli dönüm noktalarından birisidir. Geleneksel yapı içerisinde uygulanmakta olan evlilik adına düzenlenen törenler, gün geçtikçe yok olmakta ve insanlar geleneksel uygulamaları, toplumsal yükümlülük statüsünden çıkarmaktadırlar.
Bu çalışmada, Adıyaman ili ve çevresinde unutulmaya yüz tutmuş evlenme gelenekleri, evlilik çağı gelmiş iki insanın, tanışmalarından, düğün sonrası el öpme ziyaretine kadar geçirdikleri evreler, detaylı bir şekilde ele alınmıştır.
Adıyaman, Düğün Geleneği, Evlenme, Kız İsteme, Kına Gecesi.
  • AK, Mehmet (2017), “Yörüklerde Kadın”, JASSS/The Journal Of Academic Social Science Studies, (58): 307-336.
  • ARTUN, Erman (2008), Halk Kültürü Araştırmaları, İstanbul: Kitabevi Yayınları.
  • BORATAV, Pertev Naili (2003), 100 Soruda Türk Folkloru, İstanbul: Gerçek Yayınevi.
  • ERGİN, Muharrem (2004), Dede korkut Kitabı, C. I, Ankara: TDK Yayınları.
  • EROĞLU, Erol–ÖZKANAT, Zehra (2014), “Unutulmaya Yüz Tutmuş Bir Gelenek Duvak Töreni”, TÜRÜK Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, (2): 272-278.
  • GÜRSOY NASKALİ, Emine–KOÇ, Aylin (2007), Kültür Tarihimizde Çeyiz, İstanbul: Picus Yayınları.
  • KAYABAŞI, Onur Alp (2016), “Taşeli Yöresi Tahtacılarının Geçiş Dönemlerinde Mitolojik Unsurlar”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaşi Veli Araştırma Dergisi, (78): 139-158.
  • Kâşgarlı Mahmud (2005), Divanü Lugati’t Türk, (hzl. Seçkin Erdi, Serap Tuğba Yurteser), İstanbul: Kabalcı Yayınevi.
  • TANRIBUYURDU, Gülçin (2016), “Klasik Türk Şiirinde Bir Sembol Dili Olarak Kına”, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, C. 5, (1): 102-115.
  • YALÇIN UYSAL, S. Selhan (2010), “Türklerde Çeyiz Sandığının Kullanımı ve Geleneksel Süslemeleri”, ODÜ Sosyal Bilimle Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, C. 1 (1): 161-162.
Primary Language tr
Subjects Literature
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-1383-2055
Author: Yavuz UYSAL
Institution: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Sosyal Bilgiler ve Türkçe Eğitimi Bölümü, El-mek:

Dates

Publication Date : August 31, 2019

Bibtex @research article { sutad636732, journal = {Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi}, issn = {1300-5766}, eissn = {2458-9071}, address = {Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü Alaeddin Keykubat Yerleşkesi Eski Hukuk Binası Kat:4 Selçuklu/KONYA}, publisher = {Selcuk University}, year = {2019}, volume = {}, pages = {179 - 193}, doi = {10.21563/sutad.636732}, title = {ADIYAMAN HALK KÜLTÜRÜNDE EVLİLİK VE EVLENME TÖRENLERİ}, key = {cite}, author = {Uysal, Yavuz} }
APA Uysal, Y . (2019). ADIYAMAN HALK KÜLTÜRÜNDE EVLİLİK VE EVLENME TÖRENLERİ . Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi , (46) , 179-193 . DOI: 10.21563/sutad.636732
MLA Uysal, Y . "ADIYAMAN HALK KÜLTÜRÜNDE EVLİLİK VE EVLENME TÖRENLERİ" . Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi (2019 ): 179-193 <https://dergipark.org.tr/en/pub/sutad/issue/49652/636732>
Chicago Uysal, Y . "ADIYAMAN HALK KÜLTÜRÜNDE EVLİLİK VE EVLENME TÖRENLERİ". Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi (2019 ): 179-193
RIS TY - JOUR T1 - ADIYAMAN HALK KÜLTÜRÜNDE EVLİLİK VE EVLENME TÖRENLERİ AU - Yavuz Uysal Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.21563/sutad.636732 DO - 10.21563/sutad.636732 T2 - Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 179 EP - 193 VL - IS - 46 SN - 1300-5766-2458-9071 M3 - doi: 10.21563/sutad.636732 UR - https://doi.org/10.21563/sutad.636732 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi ADIYAMAN HALK KÜLTÜRÜNDE EVLİLİK VE EVLENME TÖRENLERİ %A Yavuz Uysal %T ADIYAMAN HALK KÜLTÜRÜNDE EVLİLİK VE EVLENME TÖRENLERİ %D 2019 %J Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi %P 1300-5766-2458-9071 %V %N 46 %R doi: 10.21563/sutad.636732 %U 10.21563/sutad.636732
ISNAD Uysal, Yavuz . "ADIYAMAN HALK KÜLTÜRÜNDE EVLİLİK VE EVLENME TÖRENLERİ". Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi / 46 (August 2019): 179-193 . https://doi.org/10.21563/sutad.636732
AMA Uysal Y . ADIYAMAN HALK KÜLTÜRÜNDE EVLİLİK VE EVLENME TÖRENLERİ. sutad. 2019; (46): 179-193.
Vancouver Uysal Y . ADIYAMAN HALK KÜLTÜRÜNDE EVLİLİK VE EVLENME TÖRENLERİ. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi. 2019; (46): 179-193.