Year 2019, Volume , Issue 46, Pages 261 - 268 2019-08-31

TİMURLU DEVLETİ EMÎRLERİ I- BARLAS BOYU: MIZRAB BARLAS

Ali Rıza YAĞLI [1]


Emîr Mızrab, Barlas boyundan Emîr Caku’nun oğludur. Ailesinin idaresinde bulunan Kunduz ve Bağlan bölgesi uluslarını yönetmiş, Turşiz kendine suyurgal olarak verilmiştir. Emîr Mızrab, Emîr Timur’un ardından Şahruh Mîrza’nın hizmetine girmiş, emîrü’l-ümerâlık ve emîr-i tümenlik yapmıştır. Askerî faaliyet olarak ilk Hindistan Seferi’ne katılmıştır. Ardından Yedi Yıllık Sefer’de bulunmuştur. Başından beri Şahruh Mîrza’nın maiyetinde olan Emîr Mızrab, Timurlu fetretinde de hizmetine devam etmiştir. Şahruh Mîrza’nın hâkimiyet kurmasında önemli yararlıkları görülmüştür. Şahruh Mîrza’nın hizmetinde Fars hâkimi iken ölmüştür. Oğlu Pir Ahmed ise Emîr Timur’un hizmetinde emîrü’l-ümerâ olarak görev yapmıştır. Ancak Emîr Timur’un ölünce babasının aksine Halil Sultan’ın tarafında yer almıştır. Burada görevi kötüye kullandığı için öldürülmüştür.
Emîr Mızrab, Emîr Caku, Barlas boyu, Emîr Sultan Pir Ahmed, Bağlan, Emîr Timur, Şahruh Mîrza.
 • AKA, İsmail (1994), Mirza Şahruh ve Zamanı (1405-1447), Ankara: TTK Yay.
 • ALAN, Hayrunnisa (2017), “Timurlular”, Avrasya’nın Sekiz Asrı Çengizoğulları, (hzl. Hayrunnisa Alan- vd.), İstanbul: Ötüken Neşriyat, s.180-247.
 • Amîr Temur v Mirovay İstorii (1994), İzdetelska-Poligrafiçkiy Kontsern «Şark», Taşkent.
 • BARTHOLD, Wilhelm (1997), Uluğ Beg ve Zamanı, (çev. İsmail Aka), Ankara: TTK. Yay.
 • Ca’ferî bin Muhammed el-Hüseynî (2011), Târîh-i Kebîr (Tevârîh-i Enbiyâ ve Mülûk), (çev. İsmail Aka), Ankara: TTK Yay.
 • Fasih Ahmed bin Celaleddin Muhammed Hafî (1339), Mücmel-i Fasihî, (nşr. Mahmud Ferruh), Bastan-Meşhed.
 • Gazi Zahirüddin Muhammed Babur (1987), Vekayi, C. II, (çev. Reşit Rahmeti Arat), Ankara: TTK Yay., 2. bs.
 • Gıyaseddin Ali Yezdî (1379), Sa‘adetnâme (Rûznâme-i Gazavât-ı Hindustân), (nşr. İrec Afşar), Tahran.
 • Hafız Abru (1371), Zübdetü’t-tevârîh, C. I, (nşr. Seyyid Kemal Hac Seyyid Cevadî), Tahran.
 • Hasan-ı Rumlu (2006), Ahsenü’t-Tevârîh, (çev. Mürsel Öztürk), Ankara: TTK Yay.
 • Hondmir (1317/2535 Şahinşahî Yılı), Düstûrü’l-vüzerâ, (nşr. Said Nefisî), Tahran.
 • Hondmir (1994), Habibu’s-siyer, C. III/I-III/II, (trans.-Ed. W.M. Thackston), Harvard: Harvard University.
 • İbni Arabşah (2012), Acâibu’l Makdur (Bozkırdan Gelen Bela), (çev. D. Ahsen Batur), İstanbul: Selenge Yay.
 • LAMBTON, Ann K.S. (1997), “Soyurghal”, EI², C. IX, Leiden-Brill: s.731-734.
 • MANZ, Beatrice Forbes (2006), Timurlenk, (çev. Zuhal Bilgin), İstanbul: Kitap Yayınevi.
 • Muhammed bin Hondşah bin Mahmud Mirhond (1380), Ravzatü’s-safa Siyretü’l Enbiya ve Mülûkü’l Hulefa, C. VI-I/ IX, (nşr. Cemşid Kiyanfer), Tahran.
 • Muizzü’l-ensâb (2006), İstoriya Kazahstana v Percidskih İstoçnikah, Tom III, Almatı.
 • Muizzü’l-ensâb, The British Library, Catalogue Or. 467.
 • Nizamüddin Şâmî (1987), Zafernâme, (çev. Necati Lugal), Ankara: TTK Yay., 2. bs.
 • ÖLMEZ, Mehmet (2009), “Soyurgal”, DİA, C. XXXVII: s.388-389.
 • Seyfeddin Hacı ibn Nizam Ukaylî (1337), Âsârü’l-vüzerâ, (nşr. Mir Celaleddin Hüseynî Urmevî (Muhaddih)), Tahran.
 • Şerefeddin Ali Yezdî (1336), Zafernâme, C. I-II, (tash. Muhammed Abbasî), Tahran.
 • Şerefüddin Ali Yezdî (2013), Zafernâme, (çev. D. Ahsen Batur), İstanbul: Selenge Yay.
 • Tacü’s-selmânî (1999), Tarihnâme, (çev. İsmail Aka), Ankara: TTK Yay., 2. bs.
 • YAĞLI, Ali Rıza (2014), Timurlu Devleti’nde Vezîrler ve Vezîrlik Kur
Primary Language tr
Subjects History
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-4414-3834
Author: Ali Rıza YAĞLI
Institution: Giresun Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü,

Dates

Publication Date : August 31, 2019

Bibtex @research article { sutad636779, journal = {Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi}, issn = {1300-5766}, eissn = {2458-9071}, address = {Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü Alaeddin Keykubat Yerleşkesi Eski Hukuk Binası Kat:4 Selçuklu/KONYA}, publisher = {Selcuk University}, year = {2019}, volume = {}, pages = {261 - 268}, doi = {10.21563/sutad.636779}, title = {TİMURLU DEVLETİ EMÎRLERİ I- BARLAS BOYU: MIZRAB BARLAS}, key = {cite}, author = {Yağlı, Ali Rıza} }
APA Yağlı, A . (2019). TİMURLU DEVLETİ EMÎRLERİ I- BARLAS BOYU: MIZRAB BARLAS . Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi , (46) , 261-268 . DOI: 10.21563/sutad.636779
MLA Yağlı, A . "TİMURLU DEVLETİ EMÎRLERİ I- BARLAS BOYU: MIZRAB BARLAS" . Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi (2019 ): 261-268 <https://dergipark.org.tr/en/pub/sutad/issue/49652/636779>
Chicago Yağlı, A . "TİMURLU DEVLETİ EMÎRLERİ I- BARLAS BOYU: MIZRAB BARLAS". Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi (2019 ): 261-268
RIS TY - JOUR T1 - TİMURLU DEVLETİ EMÎRLERİ I- BARLAS BOYU: MIZRAB BARLAS AU - Ali Rıza Yağlı Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.21563/sutad.636779 DO - 10.21563/sutad.636779 T2 - Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 261 EP - 268 VL - IS - 46 SN - 1300-5766-2458-9071 M3 - doi: 10.21563/sutad.636779 UR - https://doi.org/10.21563/sutad.636779 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi TİMURLU DEVLETİ EMÎRLERİ I- BARLAS BOYU: MIZRAB BARLAS %A Ali Rıza Yağlı %T TİMURLU DEVLETİ EMÎRLERİ I- BARLAS BOYU: MIZRAB BARLAS %D 2019 %J Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi %P 1300-5766-2458-9071 %V %N 46 %R doi: 10.21563/sutad.636779 %U 10.21563/sutad.636779
ISNAD Yağlı, Ali Rıza . "TİMURLU DEVLETİ EMÎRLERİ I- BARLAS BOYU: MIZRAB BARLAS". Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi / 46 (August 2019): 261-268 . https://doi.org/10.21563/sutad.636779
AMA Yağlı A . TİMURLU DEVLETİ EMÎRLERİ I- BARLAS BOYU: MIZRAB BARLAS. sutad. 2019; (46): 261-268.
Vancouver Yağlı A . TİMURLU DEVLETİ EMÎRLERİ I- BARLAS BOYU: MIZRAB BARLAS. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi. 2019; (46): 261-268.