Hakemlik Süreci - Peer Review Process

1. Bildiri Gönderimi
İlgili ya da gönderen yazar makaleyi dergiye gönderir. Bu genellikle DergiPark çevrimiçi bir sistem aracılığıyla yapılır. Zaman zaman dergiler e-postayla gönderimleri kabul edebilir.


2. Yazı İşleri Değerlendirmesi
Dergi, gerekli bölümleri ve stilleri içerdiğinden emin olmak için makalenin kompozisyonunu ve düzenlemesini derginin Yazar Yönergeleri'ne göre kontrol eder. Makalenin kalitesi bu noktada değerlendirilmemektedir.


3. Genel Yayın Yönetmeni (GYY) tarafından yapılan değerlendirme
GYY makalenin dergi için uygun olup olmadığını ve yeterince orijinal ve ilginç olup olmadığını kontrol eder. Aksi takdirde, makale daha fazla incelenmeden reddedilebilir.


4. GYY Alan Editörü (AE) atar
Bazı dergilerde hakem değerlendirmesini yürüten Yardımcı Editörler vardır. Eğer ihtiyaç olursa, bu aşamada atanırlar.


5. Hakemlere Davet
Editör uygun hakem olduğuna inandığı kişilere davetiye gönderir. Yanıtlar alınırken, gerekli sayıda kabul elde edilene kadar gerekirse başka davetiyeler de verilir - bu genellikle 2'dir.


6. Davetiyelere Yanıt
Potansiyel Hakem, kendi uzmanlıklarına, çıkar çatışmalarına ve bulunabilirliklerine karşı daveti değerlendirir. Daha sonra kabul eder veya reddederler. Mümkünse, reddedildiklerinde alternatif yorumcular önerebilirler.


7. İnceleme Yapıldı
Hakem, makaleyi birkaç kez okumak için zamanı ayırır. İlk okuma, eserin ilk izlenimini oluşturmak için kullanılır. Bu aşamada büyük sorunlar bulunursa, gözden geçiren daha fazla çalışma yapmadan makaleyi reddetmek konusunda rahat hissedebilir. Aksi takdirde, ayrıntılı bir gözden geçirme oluşturmak için notlar alarak makaleyi birkaç kez daha okuyacaklardır. Daha sonra gözden geçirme, kabul veya reddetme önerisi ile ya da yeniden değerlendirilmeden önce revizyon talebiyle (genellikle büyük veya küçük olarak işaretlenir) dergiye gönderilir.


8. Dergi İncelemeleri Değerlendirir
İşleme editörü, genel bir karar vermeden önce geri gönderilen tüm incelemeleri dikkate alır. İncelemeler büyük farklılıklar gösteriyorsa, editör bir karar vermeden önce fazladan bir görüş almak için ek bir inceleme yapmayı davet edebilir.


9. Karar İletildi
Editör, ilgili yorumcu yorumlarını içeren bir karar e-postasını yazara gönderir. Yorumların anonim olup olmadığı derginin çalıştığı akran denetiminin türüne bağlı olacaktır.

Takvim-i Vekayi (تقويم وقايع)