e-ISSN: 2149-8733
Founded: 2015
Publisher: Oğuzhan SAYGILI
Cover Image

Tarih Kritik Dergisi, tarih sahasında  Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında yayımlanan hakemli kitap tanıtımı ve incelemeleri dergisidir. 

EDİTÖR/Editor

Prof. Dr. Hasip SAYGILI

Yardımcıları/Assistants

Yasemin BULUT, Funda TEKİN

Redaktör/Redactor

Ömer KARABAYIR

                            
           
                                                                                                                                                               

2024 - Volume: 10 Issue: 1

Book Review

3. Orta Çağ Avrupası’nda Gündelik Yaşam

Book Review

4. Coğrafi Keşifler

Book Review

9. Osmanlı’nın Para ile İmtihanı

Book Review

12. 19. Yüzyılın Başlarında Kudüs

Book Review

13. Son Osmanlı Kuşağı ve Modern Ortadoğu’nun Oluşumu

Book Review

14. Yıldız’da Yalnız Bir Sultan II. Abdülhamid Han

Book Review

16. Zamandaki Kırılma: Osmanlı Filistin’ine Veda

Book Review

19. Antep Harbi’ne Yeniden Bakmak

Book Review

20. Cumhuriyet’in Emniyeti Ankara Polis Enstitüsü

Book Review

22. Diplomasi

Book Review

23. Hesaplaşma

Book Review

Halil İnalcık, Atatürk ve Modern Türkiye Kitap Tanıtımı

Book Review

Dünyadq Tarihçiliğin Gündemi

Book Review

Türk Yunan Savaşı 1919-1922

Book Review

KEMAL HAŞİM KARPAT - BALKANLAR’DA OSMANLI MİRASI ve MİLLİYETÇİLİK

Book Review

Ahiler - Adalet, Dürüstlük ve Bereketin Temsilcisi

Book Review

Osmaniye Araştırmaları I

Book Review

Batı Trakya Türklerinin Gür Sesi Dostluk Eşitlik ve Barış Partisi

Book Review

Kitap İncelemesi- Jason Sharman, Zayıfların İmparatorlukları, Çev. Fahrettin Biçici, Vakıfbank Kültür Yayınları, İstanbul 2021

Book Review

16. Yüzyılda Osmanlı’da Paranın Değer Kaybı ve Timurtâşî’nin Nükûd Risalesi

Book Review

Diplomasi - Kitap İncelemesi

Journal of History Critique