e-ISSN: 2149-8733
Başlangıç: 2015
Yayıncı: Oğuzhan SAYGILI
Kapak Resmi
       

Tarih Kritik Dergisi, tarih sahasında  Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında yayımlanan hakemli kitap tanıtımı ve incelemeleri dergisidir. 

EDİTÖR/Editor

Prof. Dr. Hasip SAYGILI

Yardımcıları/Assistants

Yasemin KALENDER, Funda TEKİN

Redaktör/Redactor

Ömer KARABAYIR

                            
           
                                                                                                                                                               

2023 - Cilt: 9 Sayı: 3

Kitap İncelemesi

1. Mağara Ressamları: Dünyanın İlk Sanatçılarının Gizemli Dünyası

Kitap İncelemesi

2. Kısa İspanya Tarihi: Antik İberya’dan Yirminci Yüzyıla

Kitap İncelemesi

3. Kudüs Fatihi Selâhaddin Eyyûbî

Kitap İncelemesi

4. Suyu Aşan Kılıçlar

Kitap İncelemesi

5. Kızıldeniz: Kayıp Mekânın İzinde

Kitap İncelemesi

6. Esaretten Vaftize

Kitap İncelemesi

8. İslam ve Hıristiyanlık Arasında İmparatorluklar

Kitap İncelemesi

9. 19. Yüzyıl Türkiyesi ve Türk Modernleşmesi

Kitap İncelemesi

10. Tanzimat Sürecinde Eğitimde Batılılaşma Hareketlerimiz

Kitap İncelemesi

11. Yıldız Mahkemesi

Kitap İncelemesi

12. İslam’ın Krizi: Bitmeyen Savaş

Kitap İncelemesi

15. Millî Mücadele Tarihi (1908-1923)

Kitap İncelemesi

17. Modern Ortadoğu Nasıl Kuruldu?

Kitap İncelemesi

18. Osmanlı’yı Yeniden Keşfetmek

Kitap İncelemesi

19. Antep Harbi’ne Yeniden Bakmak

Kitap İncelemesi

20. Hitler: Canavarın Ardındaki Adam

Kitap İncelemesi

Halil İnalcık, Atatürk ve Modern Türkiye Kitap Tanıtımı

Kitap İncelemesi

Dünyadq Tarihçiliğin Gündemi

Kitap İncelemesi

Türk Yunan Savaşı 1919-1922

Kitap İncelemesi

KEMAL HAŞİM KARPAT - BALKANLAR’DA OSMANLI MİRASI ve MİLLİYETÇİLİK

Kitap İncelemesi

Ahiler - Adalet, Dürüstlük ve Bereketin Temsilcisi

Kitap İncelemesi

Osmaniye Araştırmaları I

Kitap İncelemesi

Batı Trakya Türklerinin Gür Sesi Dostluk Eşitlik ve Barış Partisi

Kitap İncelemesi

Kitap İncelemesi- Jason Sharman, Zayıfların İmparatorlukları, Çev. Fahrettin Biçici, Vakıfbank Kültür Yayınları, İstanbul 2021

Kitap İncelemesi

16. Yüzyılda Osmanlı’da Paranın Değer Kaybı ve Timurtâşî’nin Nükûd Risalesi

Kitap İncelemesi

Diplomasi - Kitap İncelemesi

Journal of History Critique