Book Review
BibTex RIS Cite

Piyasaya Karşı Siyasa ve Modernleşmenin Mukayeseli Halleri Dünya Tarihi ve Siyaset

Year 2022, Volume: 4 Issue: 1, 67 - 74, 26.06.2022

Abstract

Tarihyazımında Batı Avrupa dışında kalan halkların birer özne ve bu coğrafyalarda olup bitenlerin birer fenomen olarak dünya tarihini şekillendiren olaylar silsilesine özgüllükleriyle birlikte dahil edilme çabası son zamanlarda dikkat çekmektedir. Dünya Tarihinin öznesi olarak sunulan şeyin bir bütün olarak dünya adına konuşma iddiasında olan bir bölgeden ibaret olduğu (Guha, 2006: 53) artık daha net görülebilmektedir. Ekonomik ve siyasi krizlerin eşlik ettiği ve küresel ekonomik güçler arası dengelerin değişme eğiliminin ortaya çıktığı günümüzde, tarihyazımında da yeni arayışların varlığına tanık olmaktayız.
Huricihan İslamoğlu’nun “Dünya Tarihi ve Siyaset” isimli kitabı bu minvalde yazılmış bir çalışma olarak konumlanmaktadır. Sovyet Rusya’nın dağılmasıyla oluşan yeni paradigmanın 2008 krizi ile sorgulanmaya başlandığı ve günümüzde yaşadığımız pandemi sonrasında derinleşen ekonomik kriz, bu sorgulayışın boyutlarını dünya tarihi tahayyülü ve modernleşme literatürünün değişmesi gerekliliğine dek taşımaktadır. İslamoğlu’nun kendi deyişiyle yaşadığımız gerçekliği Sisifosvari değiştirme iddiası kitabın temel kaygısıdır.

References

  • Buck-Morss, S. (2012) Hegel, Haiti ve Evrensel Tarih, çev. E. Ünal, İstanbul: Metis Yayınları.
  • Guha, R. (2006) Dünya-Tarihinin Sınırında Tarih, çev. E. Ünal, İstanbul: Metis Yayınları.
  • İslamoğlu, H. (2021) Dünya Tarihi ve Siyaset, İstanbul: İletişim Yayıncılık.
Year 2022, Volume: 4 Issue: 1, 67 - 74, 26.06.2022

Abstract

References

  • Buck-Morss, S. (2012) Hegel, Haiti ve Evrensel Tarih, çev. E. Ünal, İstanbul: Metis Yayınları.
  • Guha, R. (2006) Dünya-Tarihinin Sınırında Tarih, çev. E. Ünal, İstanbul: Metis Yayınları.
  • İslamoğlu, H. (2021) Dünya Tarihi ve Siyaset, İstanbul: İletişim Yayıncılık.
There are 3 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Kitap Kritiği
Authors

Yavuz Karaburun 0000-0003-1326-1050

Publication Date June 26, 2022
Acceptance Date June 26, 2022
Published in Issue Year 2022 Volume: 4 Issue: 1

Cite

APA Karaburun, Y. (2022). Piyasaya Karşı Siyasa ve Modernleşmenin Mukayeseli Halleri Dünya Tarihi ve Siyaset. tarihyazımı, 4(1), 67-74.

Ethical Committee Approval

With the decision of ULAKBİM on February 25th, 2020, there is a condition that "All the disciplines of science (including social sciences), there should be an Ethical Committee Approval for research involving human and animal (clinical and experimental) separately and this approval must be mentioned in the article and it should be documented". The research conducted by quantitative or qualitative approaches which require data collection such as questionnaire, interview, observation, focus group study, the experiment is regarded under the aforementioned content.