Research Article
BibTex RIS Cite

Üniversite Öğrencilerinin Covid-19 Pandemisi Sonrasına Yönelik Yaşadıkları Durumların İncelenmesi

Year 2023, Volume: 7 Issue: 2, 329 - 357, 31.07.2023

Abstract

Covid-19 pandemisi başta sağlık olmak üzere, ekonomi, ulaşım, iletişim, eğlence ve günlük yaşantıyı etkilediği gibi eğitim alanını da derinlemesine etkilemiştir. Alınan tedbirler kapsamında yaklaşık 1,5 sene eğitim ve öğretime ara verildikten sonra normalleşme kapsamında 2021-2022 eğitim ve öğretim döneminde yeniden yüz yüze eğitime başlanmıştır. Bu araştırmada yüz yüze eğitime dönüş kapsamında üniversite öğrencilerinin Covid-19 pandemisi sürecine ve sonrasına yönelik yaşadıkları durumların ortaya çıkartılması amaçlanmıştır. Üniversitelerde yeniden yüz yüze eğitimin başladığı 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı Kasım ayı içerisinde araştırma yapılmıştır. Araştırma nitel araştırma deseniyle yürütülmüş, yapılandırılmış görüşme formu ile eğitim fakültesine devam eden 31 üçüncü sınıf öğrencisinden veriler toplanmıştır. Toplanan veriler içerik analiz yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda; öğrencilerin yüz yüze eğitime dönmüş olmaktan memnun oldukları, anlaşılmaktadır. Okulda ve yurtta alınan tedbirlerin olmasına rağmen; sınıfların, kantinin, yemekhanenin, odaların ve asansörlerin kalabalık olması alınan tedbirlere uymayı güçleştirmektedir. Ayrıca bu ortak yaşam alanlarında temizlik ve hijyenle ilgili çabaların yetersiz olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin okulda pandemi tedbirlerine uyma oranının yurttakilerden daha yüksek olduğu söylenebilir. Öğrencilerin önemli bir kısmı, okulda ve yurtta maske takma, sosyal mesafeye uyma ve hijyen kurallarına uyulmadığını; sosyalleşme hevesiyle tedbirlerin unutulduğunu ve aşı yaptırmalarına güvenip tedbirlerin ihmal edildiğini düşünmektedir. Covid-19 pandemisinin hayatı zorlaştırdığı, insanları mutsuz ve umutsuz yaptığı, insanların artık pandemiden sıkıldığı, insanların bulaş riski nedeniyle kaygılı oldukları ve bu nedenle daha az sosyalleştikleri, daha az iletişim kurdukları ve birbirlerine daha soğuk davrandıkları tespit edilmiştir.

References

 • Adnan, M., & Anwar, K. (2020). Online learning amid the Covid-19 pandemic: Students' perspectives. Online Submission, 2(1), 45-51. https://doi.org/10.33902/JPSP. 2020261309
 • Aktan Acar, E., Erbaş, Y.H. & Eryaman, M., Y. (2021). An examination of preschool teachers' opinions towards the Covid-19 pandemic process. Journal of Open Education Applications and Research (JOEAR), 7(4), 31-54. https://doi.org/10.51948/auad.979726
 • Aktaş, D., Büyüktaş, B., Gülle, M., & Yıldız, M. (2020). Sports science students' attitudes towards distance education during isolation days caused by Covid-19 virus. Sivas Cumhuriyet University Journal of Sports Sciences, 1(1), 1-9.
 • Alanoğlu, M. & Doğan Atalan, B. (2021). Covid-19 period from the perspective of the teacher: a case study on students' independent research and self-regulation skills. Dicle University Journal of Ziya Gökalp Faculty of Education, 39, 34-47. http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.2021.164
 • Almaghaslah, D., & Alsayari, A. (2020). The effects of the 2019 novel coronavirus disease (COVID-19) outbreak on academic staff members: A case study of a Pharmacy School in Saudi Arabia. Risk Management and Healthcare Policy, 13, 795-802. https://doi.org/10.2147/RMHP.S260918
 • Alves, R., Lopes, T. & Precioso, J. (2021). Teachers' well-being in times of Covid-19 pandemic: Factors that explain professional well-being. International Journal of Educational Research and Innovation, 15, 203-217. https://doi.org/10.46661/ijeri.5120
 • Aral, N., Fındık, E., Öz, P., Karataş, B. K., Güneş, L.C. & Kadan, G. (2021). Distance education in preschool period during Covid-19 pandemic process: An experimental study. Turkish Studies - Education, 16(2), 1105-1124.
 • Arıkan, H. & Aytekin, Ş. (2022). A sociological review on the impact research of the Covid-19 pandemic, HABITUS Journal of Sociology, (3), 177-206.
 • Arslan, R. & Filiz, M. (2020). Evaluation of healthcare education students’ perceptions about covid-19 outbreak. Cumhuriyet University Journal of Economic and Administrative Sciences, 21(2), 1-18. https://doi.org/10.37880/cumuiibf.745861
 • Aruta, J.J.B.R., Balingit, N.D.Z. & De Vera, A.M.F. (2022). Who are vulnerable to mental health concerns amid COVID-19 pandemic? Follow-up evidence on Philippine teachers. Journal of Loss and Trauma, 27(6), 585-587. https://doi.org/10.1080/15325024.2021.1975976
 • Avcı, F. & Akdeniz, E.C. (2021). Assessment of teachers on the coronavirus (Covid-19) epidemic and problems encountered in distance learning process. International Journal of Social Sciences and Education, USBED, 3(4), 117-154.
 • Balcı, A. (2020). In Covid-19 special the effect of pandemics on education. International Journal of Leadership Studies: Theory and Practice, 3(3), 75-85.
 • Bozkurt, A. (2020). Coronavirus (Covid-19) pandemic process and post-pandemic assessments of education in the world: The new normal and the new educational paradigm. Journal of Open Education Applications and Research, 6(3), 112-142.
 • Bozkurt, B., & Aktaş, H. I. (2022). Managing the school during COVID-19 pandemic school administrators regarding phenomenon metaphorical perceptions. Education as We Live, 36(1), 183-197. https://doi.org/10.33308/26674874.2022361361
 • Buluk, B. & Eşitti, B. (2020). Evaluation of distance learning by tourism undergraduate students in the process of coronavirus (Covid-19). Journal of Awareness, 5(3), 285-298. https://doi.org/10.26809/joa.5.021
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgun, Ö.E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2020). Scientific research methods. Pegem Academy Publishing.
 • Can, E. (2020). Coronavirus (Covid-19) pandemic and its pedagogical reflections: Open and distance education practices in Turkey. Journal of Open Education Applications and Research, 6(2), 11-53.
 • Cantekin, Ö. F. & Arpacı, F. (2020). Covid-19 pandemic (coronavirus) and social work. The Journal of International Social Research, 13(73), 1138-1145.
 • Chabbott, C. & Sinclair, M. (2020). SDG 4 and the Covid-19 emergency: Textbooks, tutoring, and teachers. Prospects, 49(1), 51-57. https://doi.org/10.1007/s11125-020-09485-y
 • Chmiliar, l. (2010). Multiple-case designs. In A. J. Mills, G. Eurepas ve E. Wiebe (Eds.), encyclopedia of case study research (582-583). Sage Publications.
 • Cıbır, P.E. (2022). Poverty in the family and access to education from a social work perspective in the Covid19 epidemic. May 19 Journal of Social Sciences, 3(3), 223-230. https://doi.org/10.52835/19maysbd.1061258
 • Creswell, J. (2007). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches. (2nd ed. Thousand Oaks), Sage Publications.
 • Çakın, M., & Külekçi Akyavuz, E. (2020). The Covid-19 process and its reflection on education: An analysis on teachers’ opinions. International Journal of Social Sciences and Education Research, 6(2), 165-186.
 • Çiçek, İ., Tanhan, A. & Tanrıverdi, P. (2020). Covid-19 and education. Journal of National Education, 49(1), 1091-1104. https://doi.org/10.37669/milliegitim.787736
 • Çobanoğlu, N. (2020). The changing lives and our social values with the COVID-19 pandemic. Eurasian Journal of Health Sciences, COVID-19 Special Issue, 90-94.
 • Daniel, S. J. (2020). Education and the COVID-19 pandemic. Prospects, 49(1), 91-96.
 • Davey, L. (1990). The application of case study evaluations, Practical Assessment Research, and Evaluation, 2(9), 1-3. https://doi.org/10.7275/02g8-bb93
 • Demir, E., Dağ, İ., Çelik, F., Gürsoy, H.İ., & Temur, C. (2022). Opinions of class teachers on the problems encountered in face-to-face education in primary schools during the pandemic process: A research in Karaman province. Journal Of Social, Humanities and Administrative Sciences, 8(49), 241-254. http://dx.doi.org/10.31589 /JOSHAS.913
 • Demir Öztürk, E., Kuru, G. & Demir Yıldız, C. (2020). What do mothers think and what do children want during Covid-19 pandemic days? Perceptions of mothers and their children related to pandemic. Eurasian Journal of Social and Economic Research ASEAD, Covid-19 Special Issue 2, 204-220.
 • Duan, L., & Zhu, G. (2020). Psychological interventions for people affected by the COVID-19 epidemic. The Lancet, 7(4), 300-302. https://doi.org/10.1016/S2215-0366(20)30073-0
 • Dutta, S., & Smita, M.K. (2020). The ımpact of Covıd-19 pandemic on tertiary education in bangladesh: Students’ perspectives. Open Journal of Social Sciences, 8(9), 53-68. https://doi.org/10.4236/jss.2020.89004
 • Er Türküresin, H. (2020). Examination of distance education practices conducted during the Covid-19 pandemic regarding the views of preservice teachers. National Education, Special edition 49(1), 597-618.
 • Erbaş, Y.H. (2021). Education during the Covid-19 Pandemic: Problems encountered in reading and writing instruction and suggested solutions. Journal of Mother Tongue Education, 9(2), 360-380.
 • Gökmenoğlu, T. & Doğan, N. (2022). What motivates teachers to work for the society during the COVID-19 outbreak? A case of vefa social support groups. National Education, 51(235), 2691-2712.
 • Göl-Güven, M., Şeker, V., Erbil, F., Ozgunlu, M., Alvan, G., & Uzunkök, B. (2020). Reflections of the Covid-19 pandemic on family life Report-2. Istanbul: Bogazici University.
 • Han, F. & Demirbilek, N. (2021). University students' views on compulsory distance education in the times of Covid-19. International Journal of Eurasia Social Sciences (IJOESS), 12(44), 182-203.http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2897
 • Han F., Demirbilek, N. & Demirtaş, H. (2021). Views of school administrators and teachers on distance education during the Covid-19 pandemic. Cumhuriyet International Journal of Education, 10(3), 1168-1193. http://dx.doi.org/10.30703/cije.819946
 • Holsti, O.R. (1969). Content Analysis for the Social Sciences and Humanities. Longman Higher Education Publications.
 • Hsieh, H.F., & Shannon, S.E. (2005). Three approaches to qualitative content analysis. Qualitative Health Research, 15(9), 1277-1288. https://doi.org/10.1177/1049732305276687
 • Huang, J.Z., Han, M.F., Luo, T.D., Ren, A.K. & Zhou, X.P. (2020). Mental health survey of 230 medical staff in a tertiary infectious disease hospital for COVID-19. Chinese Journal of İndustrial Hygiene And Occupational Diseases, 38(3), 192-195. https://doi.org/10.3760/cma.j.cn121094-20200219-00063
 • İnce, M. & Yılmaz, M. (2021). A research in the process of covid-19 on the changing social interactions in Turkey. IBAD Journal of Social Sciences, (11), 160-186. https://doi.org/10.21733/ibad.897332
 • Kaden, U. (2020). Covid-19 school closure-related changes to the professional life of a P–12 teacher. Education Sciences, 10(6), 165. https://doi.org/10.3390/educsci10060165
 • Kara, M. & Bozkurt, B. (2021). Covid-19 pandemisi sürecinde okul yöneticiliği: Karşılaşılan sorunlar ve çıkarılan dersler [School Administration during the Covid-19 Pandemic: Challenges and Lessons Learned]. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi TEBD, 19(2), 1076-1103. https://doi.org/10.37217/tebd.969888
 • Karaboğa, Y. & Güloğlu, M.F. (2022). The effect of the mother in the re-production of educational inequality in the pandemic. Seven December Journal of Social Research (SDJSR), 1(1), 11-28.
 • Kayma, D., Uğurlu, Z. & Çetinkaya Büyükbodur, A. (2022). Examination of the effect of family sense of cohesion perceived by individuals in the Covid-19 process on the status of conflict and unity in the family. Journal of Medical Social Work, 20, 26-49. https://doi.org/10.46218/tshd.1192272
 • Kedraka, K., & Kaltsidis, C. (2020). Effects of the Covid-19 pandemic on university pedagogy: Students' experiences and considerations. European Journal of Education Studies, 7(8), 17-30. https://doi.org/10.46827/ejes.v7i8.3176
 • Kılıç, N.S. (2020). Eco-religious reactions to the Covid-19 pandemic: A study on environmental movements. Journal of Karamanoğlu Mehmetbey University, 3(1), 116-127.
 • Koca, A., & Tutal, O. (2021). The possibilities of the new public space through changing dynamics during the Covid 19. The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 11(2), 360-377.
 • Korkut, Ş. ve Memişoğlu, H. (2021). Distance education process according to the opinions of social studies teachers and student. International Journal of Social Sciences Academy, 3(7), 1639-1682. https://doi.org/10.47994/usbad.928916
 • Küçükakın, P.M., Göloğlu Demir, C. & Gökmenoğlu, T. (2022). Turkish teachers' response to the Covid-19 crisis: Challenges and opportunities. Education and Science, (47)212, 83-101.https://doi.org/0.15390/EB.2022.11328
 • Kürtüncü, M. ve Kurt, A. (2020). Problems of nursing students in distance education in the Covid-19 pandemia period. Eurasian Journal of Researches in Social and Economics (EJRSE), 7(5), 66-77.
 • Lancker, W.V. & Parolin, Z. (2020). Covid-19, school closures, and child poverty: A social crisis in the making. https://www.thelancet.com/public-health, 5(5), 243-244. https://doi.org/10.1016/S2468-2667(20)30084-0
 • Lin, C.Y. (2020). Social reaction toward the 2019 novel coronavirus (COVID-19). Social Health and Behavior, 3(1), 1-2.
 • Livari, N., Sharma, S., & Venta Olkkonen, L. (2020). Digital transformation of everyday life - How COVID-19 pandemic transformed the basic education of the young generation and why information management research should care?. International Journal of Information Management, 55(2020), 1-6. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2020.102183
 • Lu, R., Wu, X., Wan, Z., Li, Y. Zuo, L., Qin, J., Jin, X., & Zhang, C. (2020). Development of a novel reverse transcription loop-mediated isothermal amplification method for rapid detection of SARS-CoV-2. Virologica Sinica, 35, 344-347. https://doi.org/10.1007/s12250-020-00218-1
 • Masonbrink, A.R. & Hurley, E. (2020). Advocating for children during the Covid-19 school closures. Pediatrics,146(3), 1- 3. https://doi.org/10.1542/peds.2020-1440
 • Metin, M., Gürbey, P. & Çevik A. (2021). Teacher opinions on distance education in the Covid-19 pandemic process. Maarif Schools International Journal of Educational Sciences, 5(1), 66-89. https://doi.org/10.46762/mamulebd.881284
 • Miles, M.B., & Huberman, A.M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. Sage Publications.
 • Miles, M.B., Huberman, A.M., & Saldana, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.). Sage Publication.
 • Özdoğan, A.Ç. & Berkant, H.G. (2020). The examination of stakeholders’ opinions on distance education during the Covid-19 epidemic. National Education, 49(1), 13-43.
 • Özyürek, A., & Çetinkaya, A. (2021). The examination of family and parent-child relationships during Covid-19 pandemic. Çağ University Journal of Social Sciences, 18(1), 96-106.
 • Patton, M.Q. (2002). Qualitative research and evaluation methods (Third Edition). Sage Publications.
 • Pressley, T. (2021). Factors contributing to teacher burnout during COVID-19. Educational Researcher, 50(5), 325-327.
 • Purwanto, A., Asbari, M., Fahlevi, M., Mufid, A., Agistiawati, E., Cahyono, Y. & Suryani, P. (2020). Impact of work from home (WFH) on Indonesian teachers performance during the COVID-19 pandemic: An exploratory study. International Journal of Advanced Science and Technology, 29(5), 6235-6244.
 • Sarışık, S., Gürel, M., Uslu, Ş., & Dönmez, E. (2022). Psychological problems experienced by teachers and ways of coping with the problems during the Covid-19 pandemic process: The teachers’ views. International Journal of Trends and Developments in Education, 2(1), 1-13.
 • Saygı, H. (2021). Problems encountered by classroom teachers in the Covid-19 pandemic distance education process. Journal of Open Education Applications and Research, 7(2), 109-129.
 • Stake, R.E. (1995). The art of case study research. Sage Publications.
 • Streubert, H.J., & Carpenter, D.R. (2011). Qualitative research in nursing. (5th ed.). Lippincott Williams & Wilkins.
 • Sundarasen, S., Chinna, K., Kamaludin, K., Nurunnabi, M., Baloch, G. M., Khoshaim, H. B., Hossain, S.F.A. ve Sukayt, A. (2020). Psychological impact of COVID-19 and lockdown among university students in Malaysia: implications and policy recommendations. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(17), 6206, 1-13. https://doi.org/10.3390/ijerph17176206
 • Şimşek, H. (2009). Methodical problem in the researches of educational history. Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences, 42(1), 33-51.
 • Ramos-Morcillo A.J, Leal-Costa, C., Moral-Garcia J.E & Ruzafa-Martinez, M. (2020). Experiences of nursing students during the abrupt change from face-to-face to e-learning education during the first month of confinement due to Covid-19 in Spain. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(15), 5519. https://doi.org/10.3390/ijerph17155519
 • Talidong, K.J.B., & Toquero, C.M.D. (2020). Philippine teachers’ practices to deal with anxiety amid COVID-19. Journal of Loss and Trauma, 25(6-7), 573-579. https://doi.org/10.1080/15325024.2020.1759225
 • Tarkar, P. (2020). Impact of COVID-19 pandemic on education system. International Journal of Advanced Science and Technology, 29(9), 3812-3814.
 • Tavşancıl, E., & Aslan E. (2001). Content analysis and application examples. Epsilon Publications.
 • Toptaş, V. & Öztop, F. (2021). Primary school teachers’ views on learning deficiencies in mathematics lessons in the process of distance education. Journal of Educational Theory and Practice Research, 7(3), 373-391. https://doi.org/10.38089/ekuad.2021.82
 • Turgut, A.Ş. (2022). Yeniden aile ile yaşamak: Covid-19 pandemi sürecinde eve dönen üniversite öğrencilerinin deneyimleri. [Living with the Family Again: Experiences of University Students Returned Home During the COVID-19 Pandemic]. Uluslararası Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 2(1), 29-43.
 • Wang, C., Cheng, Z., Yue, X.-G., & McAleer, M. (2020). Risk Management of COVID-19 by universities in China. Journal of Risk and Financial Management, 13(2), 36. http://doi.org/10.3390/jrfm13020036
 • Wong, J.M.S., & Tang, W.K.W. (2021). Online Pre-service Teacher Placements during COVID-19: A Compromise or an Opportunity? Academia Letters, Article 312. https://doi.org/10.20935/AL3122
 • Yıldırım A., & Şimşek, H. (2018). Qualitative research methods in social sciences. Outstanding Publishing.
 • Yolcu, H.H. (2020). Preservice elementary teachers’ distance education experiences at the time of coronavirus (Covid-19) pandemic. Journal of Open Education Applications and Research (JOEAR), 6(4), 237-250.
 • Yurtbakan, E., & Akyildiz, P. (2020). Primary school teachers, primary school students and parents' views on distance education activities implemented during the Covid-19 isolation period. Turkish Studies, 15(6), 949-977. https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.43780
 • Yurtsever, M. (2020). Short-term effects of Covid-19 pandemic on the environment. Uludağ University Journal of Engineering Faculty, 25(3), 1611-1636. https://doi.org/10.17482/uumfd.781173
 • Zhang, W., Wang, Y., Yang, L., & Wang, C. (2020). Suspending classes without stopping learning: China’s education emergency management policy in the COVID-19 Outbreak. Journal of Risk and Financial Management, 13(3), 55-61. https://doi.org/10.3390/jrfm13030055

Examining the Situations Experienced by University Students in Post Covid-19 Pandemic

Year 2023, Volume: 7 Issue: 2, 329 - 357, 31.07.2023

Abstract

Covid-19 pandemisi başta sağlık olmak üzere, ekonomi, ulaşım, iletişim, eğlence ve günlük yaşantıyı etkilediği gibi eğitim alanını da derinlemesine etkilemiştir. Alınan tedbirler kapsamında yaklaşık 1,5 sene eğitim ve öğretime ara verildikten sonra normalleşme kapsamında 2021-2022 eğitim ve öğretim döneminde yeniden yüz yüze eğitime başlanmıştır. Bu araştırmada yüz yüze eğitime dönüş kapsamında üniversite öğrencilerinin Covid-19 pandemisi sürecine ve sonrasına yönelik yaşadıkları durumların ortaya çıkartılması amaçlanmıştır. Üniversitelerde yeniden yüz yüze eğitimin başladığı 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı Kasım ayı içerisinde araştırma yapılmıştır. Araştırma nitel araştırma deseniyle yürütülmüş, yapılandırılmış görüşme formu ile eğitim fakültesine devam eden 31 üçüncü sınıf öğrencisinden veriler toplanmıştır. Toplanan veriler içerik analiz yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda; öğrencilerin yüz yüze eğitime dönmüş olmaktan memnun oldukları, anlaşılmaktadır. Okulda ve yurtta alınan tedbirlerin olmasına rağmen; sınıfların, kantinin, yemekhanenin, odaların ve asansörlerin kalabalık olması alınan tedbirlere uymayı güçleştirmektedir. Ayrıca bu ortak yaşam alanlarında temizlik ve hijyenle ilgili çabaların yetersiz olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin okulda pandemi tedbirlerine uyma oranının yurttakilerden daha yüksek olduğu söylenebilir. Öğrencilerin önemli bir kısmı, okulda ve yurtta maske takma, sosyal mesafeye uyma ve hijyen kurallarına uyulmadığını; sosyalleşme hevesiyle tedbirlerin unutulduğunu ve aşı yaptırmalarına güvenip tedbirlerin ihmal edildiğini düşünmektedir. Covid-19 pandemisinin hayatı zorlaştırdığı, insanları mutsuz ve umutsuz yaptığı, insanların artık pandemiden sıkıldığı, insanların bulaş riski nedeniyle kaygılı oldukları ve bu nedenle daha az sosyalleştikleri, daha az iletişim kurdukları ve birbirlerine daha soğuk davrandıkları tespit edilmiştir.

References

 • Adnan, M., & Anwar, K. (2020). Online learning amid the Covid-19 pandemic: Students' perspectives. Online Submission, 2(1), 45-51. https://doi.org/10.33902/JPSP. 2020261309
 • Aktan Acar, E., Erbaş, Y.H. & Eryaman, M., Y. (2021). An examination of preschool teachers' opinions towards the Covid-19 pandemic process. Journal of Open Education Applications and Research (JOEAR), 7(4), 31-54. https://doi.org/10.51948/auad.979726
 • Aktaş, D., Büyüktaş, B., Gülle, M., & Yıldız, M. (2020). Sports science students' attitudes towards distance education during isolation days caused by Covid-19 virus. Sivas Cumhuriyet University Journal of Sports Sciences, 1(1), 1-9.
 • Alanoğlu, M. & Doğan Atalan, B. (2021). Covid-19 period from the perspective of the teacher: a case study on students' independent research and self-regulation skills. Dicle University Journal of Ziya Gökalp Faculty of Education, 39, 34-47. http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.2021.164
 • Almaghaslah, D., & Alsayari, A. (2020). The effects of the 2019 novel coronavirus disease (COVID-19) outbreak on academic staff members: A case study of a Pharmacy School in Saudi Arabia. Risk Management and Healthcare Policy, 13, 795-802. https://doi.org/10.2147/RMHP.S260918
 • Alves, R., Lopes, T. & Precioso, J. (2021). Teachers' well-being in times of Covid-19 pandemic: Factors that explain professional well-being. International Journal of Educational Research and Innovation, 15, 203-217. https://doi.org/10.46661/ijeri.5120
 • Aral, N., Fındık, E., Öz, P., Karataş, B. K., Güneş, L.C. & Kadan, G. (2021). Distance education in preschool period during Covid-19 pandemic process: An experimental study. Turkish Studies - Education, 16(2), 1105-1124.
 • Arıkan, H. & Aytekin, Ş. (2022). A sociological review on the impact research of the Covid-19 pandemic, HABITUS Journal of Sociology, (3), 177-206.
 • Arslan, R. & Filiz, M. (2020). Evaluation of healthcare education students’ perceptions about covid-19 outbreak. Cumhuriyet University Journal of Economic and Administrative Sciences, 21(2), 1-18. https://doi.org/10.37880/cumuiibf.745861
 • Aruta, J.J.B.R., Balingit, N.D.Z. & De Vera, A.M.F. (2022). Who are vulnerable to mental health concerns amid COVID-19 pandemic? Follow-up evidence on Philippine teachers. Journal of Loss and Trauma, 27(6), 585-587. https://doi.org/10.1080/15325024.2021.1975976
 • Avcı, F. & Akdeniz, E.C. (2021). Assessment of teachers on the coronavirus (Covid-19) epidemic and problems encountered in distance learning process. International Journal of Social Sciences and Education, USBED, 3(4), 117-154.
 • Balcı, A. (2020). In Covid-19 special the effect of pandemics on education. International Journal of Leadership Studies: Theory and Practice, 3(3), 75-85.
 • Bozkurt, A. (2020). Coronavirus (Covid-19) pandemic process and post-pandemic assessments of education in the world: The new normal and the new educational paradigm. Journal of Open Education Applications and Research, 6(3), 112-142.
 • Bozkurt, B., & Aktaş, H. I. (2022). Managing the school during COVID-19 pandemic school administrators regarding phenomenon metaphorical perceptions. Education as We Live, 36(1), 183-197. https://doi.org/10.33308/26674874.2022361361
 • Buluk, B. & Eşitti, B. (2020). Evaluation of distance learning by tourism undergraduate students in the process of coronavirus (Covid-19). Journal of Awareness, 5(3), 285-298. https://doi.org/10.26809/joa.5.021
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgun, Ö.E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2020). Scientific research methods. Pegem Academy Publishing.
 • Can, E. (2020). Coronavirus (Covid-19) pandemic and its pedagogical reflections: Open and distance education practices in Turkey. Journal of Open Education Applications and Research, 6(2), 11-53.
 • Cantekin, Ö. F. & Arpacı, F. (2020). Covid-19 pandemic (coronavirus) and social work. The Journal of International Social Research, 13(73), 1138-1145.
 • Chabbott, C. & Sinclair, M. (2020). SDG 4 and the Covid-19 emergency: Textbooks, tutoring, and teachers. Prospects, 49(1), 51-57. https://doi.org/10.1007/s11125-020-09485-y
 • Chmiliar, l. (2010). Multiple-case designs. In A. J. Mills, G. Eurepas ve E. Wiebe (Eds.), encyclopedia of case study research (582-583). Sage Publications.
 • Cıbır, P.E. (2022). Poverty in the family and access to education from a social work perspective in the Covid19 epidemic. May 19 Journal of Social Sciences, 3(3), 223-230. https://doi.org/10.52835/19maysbd.1061258
 • Creswell, J. (2007). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches. (2nd ed. Thousand Oaks), Sage Publications.
 • Çakın, M., & Külekçi Akyavuz, E. (2020). The Covid-19 process and its reflection on education: An analysis on teachers’ opinions. International Journal of Social Sciences and Education Research, 6(2), 165-186.
 • Çiçek, İ., Tanhan, A. & Tanrıverdi, P. (2020). Covid-19 and education. Journal of National Education, 49(1), 1091-1104. https://doi.org/10.37669/milliegitim.787736
 • Çobanoğlu, N. (2020). The changing lives and our social values with the COVID-19 pandemic. Eurasian Journal of Health Sciences, COVID-19 Special Issue, 90-94.
 • Daniel, S. J. (2020). Education and the COVID-19 pandemic. Prospects, 49(1), 91-96.
 • Davey, L. (1990). The application of case study evaluations, Practical Assessment Research, and Evaluation, 2(9), 1-3. https://doi.org/10.7275/02g8-bb93
 • Demir, E., Dağ, İ., Çelik, F., Gürsoy, H.İ., & Temur, C. (2022). Opinions of class teachers on the problems encountered in face-to-face education in primary schools during the pandemic process: A research in Karaman province. Journal Of Social, Humanities and Administrative Sciences, 8(49), 241-254. http://dx.doi.org/10.31589 /JOSHAS.913
 • Demir Öztürk, E., Kuru, G. & Demir Yıldız, C. (2020). What do mothers think and what do children want during Covid-19 pandemic days? Perceptions of mothers and their children related to pandemic. Eurasian Journal of Social and Economic Research ASEAD, Covid-19 Special Issue 2, 204-220.
 • Duan, L., & Zhu, G. (2020). Psychological interventions for people affected by the COVID-19 epidemic. The Lancet, 7(4), 300-302. https://doi.org/10.1016/S2215-0366(20)30073-0
 • Dutta, S., & Smita, M.K. (2020). The ımpact of Covıd-19 pandemic on tertiary education in bangladesh: Students’ perspectives. Open Journal of Social Sciences, 8(9), 53-68. https://doi.org/10.4236/jss.2020.89004
 • Er Türküresin, H. (2020). Examination of distance education practices conducted during the Covid-19 pandemic regarding the views of preservice teachers. National Education, Special edition 49(1), 597-618.
 • Erbaş, Y.H. (2021). Education during the Covid-19 Pandemic: Problems encountered in reading and writing instruction and suggested solutions. Journal of Mother Tongue Education, 9(2), 360-380.
 • Gökmenoğlu, T. & Doğan, N. (2022). What motivates teachers to work for the society during the COVID-19 outbreak? A case of vefa social support groups. National Education, 51(235), 2691-2712.
 • Göl-Güven, M., Şeker, V., Erbil, F., Ozgunlu, M., Alvan, G., & Uzunkök, B. (2020). Reflections of the Covid-19 pandemic on family life Report-2. Istanbul: Bogazici University.
 • Han, F. & Demirbilek, N. (2021). University students' views on compulsory distance education in the times of Covid-19. International Journal of Eurasia Social Sciences (IJOESS), 12(44), 182-203.http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2897
 • Han F., Demirbilek, N. & Demirtaş, H. (2021). Views of school administrators and teachers on distance education during the Covid-19 pandemic. Cumhuriyet International Journal of Education, 10(3), 1168-1193. http://dx.doi.org/10.30703/cije.819946
 • Holsti, O.R. (1969). Content Analysis for the Social Sciences and Humanities. Longman Higher Education Publications.
 • Hsieh, H.F., & Shannon, S.E. (2005). Three approaches to qualitative content analysis. Qualitative Health Research, 15(9), 1277-1288. https://doi.org/10.1177/1049732305276687
 • Huang, J.Z., Han, M.F., Luo, T.D., Ren, A.K. & Zhou, X.P. (2020). Mental health survey of 230 medical staff in a tertiary infectious disease hospital for COVID-19. Chinese Journal of İndustrial Hygiene And Occupational Diseases, 38(3), 192-195. https://doi.org/10.3760/cma.j.cn121094-20200219-00063
 • İnce, M. & Yılmaz, M. (2021). A research in the process of covid-19 on the changing social interactions in Turkey. IBAD Journal of Social Sciences, (11), 160-186. https://doi.org/10.21733/ibad.897332
 • Kaden, U. (2020). Covid-19 school closure-related changes to the professional life of a P–12 teacher. Education Sciences, 10(6), 165. https://doi.org/10.3390/educsci10060165
 • Kara, M. & Bozkurt, B. (2021). Covid-19 pandemisi sürecinde okul yöneticiliği: Karşılaşılan sorunlar ve çıkarılan dersler [School Administration during the Covid-19 Pandemic: Challenges and Lessons Learned]. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi TEBD, 19(2), 1076-1103. https://doi.org/10.37217/tebd.969888
 • Karaboğa, Y. & Güloğlu, M.F. (2022). The effect of the mother in the re-production of educational inequality in the pandemic. Seven December Journal of Social Research (SDJSR), 1(1), 11-28.
 • Kayma, D., Uğurlu, Z. & Çetinkaya Büyükbodur, A. (2022). Examination of the effect of family sense of cohesion perceived by individuals in the Covid-19 process on the status of conflict and unity in the family. Journal of Medical Social Work, 20, 26-49. https://doi.org/10.46218/tshd.1192272
 • Kedraka, K., & Kaltsidis, C. (2020). Effects of the Covid-19 pandemic on university pedagogy: Students' experiences and considerations. European Journal of Education Studies, 7(8), 17-30. https://doi.org/10.46827/ejes.v7i8.3176
 • Kılıç, N.S. (2020). Eco-religious reactions to the Covid-19 pandemic: A study on environmental movements. Journal of Karamanoğlu Mehmetbey University, 3(1), 116-127.
 • Koca, A., & Tutal, O. (2021). The possibilities of the new public space through changing dynamics during the Covid 19. The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 11(2), 360-377.
 • Korkut, Ş. ve Memişoğlu, H. (2021). Distance education process according to the opinions of social studies teachers and student. International Journal of Social Sciences Academy, 3(7), 1639-1682. https://doi.org/10.47994/usbad.928916
 • Küçükakın, P.M., Göloğlu Demir, C. & Gökmenoğlu, T. (2022). Turkish teachers' response to the Covid-19 crisis: Challenges and opportunities. Education and Science, (47)212, 83-101.https://doi.org/0.15390/EB.2022.11328
 • Kürtüncü, M. ve Kurt, A. (2020). Problems of nursing students in distance education in the Covid-19 pandemia period. Eurasian Journal of Researches in Social and Economics (EJRSE), 7(5), 66-77.
 • Lancker, W.V. & Parolin, Z. (2020). Covid-19, school closures, and child poverty: A social crisis in the making. https://www.thelancet.com/public-health, 5(5), 243-244. https://doi.org/10.1016/S2468-2667(20)30084-0
 • Lin, C.Y. (2020). Social reaction toward the 2019 novel coronavirus (COVID-19). Social Health and Behavior, 3(1), 1-2.
 • Livari, N., Sharma, S., & Venta Olkkonen, L. (2020). Digital transformation of everyday life - How COVID-19 pandemic transformed the basic education of the young generation and why information management research should care?. International Journal of Information Management, 55(2020), 1-6. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2020.102183
 • Lu, R., Wu, X., Wan, Z., Li, Y. Zuo, L., Qin, J., Jin, X., & Zhang, C. (2020). Development of a novel reverse transcription loop-mediated isothermal amplification method for rapid detection of SARS-CoV-2. Virologica Sinica, 35, 344-347. https://doi.org/10.1007/s12250-020-00218-1
 • Masonbrink, A.R. & Hurley, E. (2020). Advocating for children during the Covid-19 school closures. Pediatrics,146(3), 1- 3. https://doi.org/10.1542/peds.2020-1440
 • Metin, M., Gürbey, P. & Çevik A. (2021). Teacher opinions on distance education in the Covid-19 pandemic process. Maarif Schools International Journal of Educational Sciences, 5(1), 66-89. https://doi.org/10.46762/mamulebd.881284
 • Miles, M.B., & Huberman, A.M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. Sage Publications.
 • Miles, M.B., Huberman, A.M., & Saldana, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.). Sage Publication.
 • Özdoğan, A.Ç. & Berkant, H.G. (2020). The examination of stakeholders’ opinions on distance education during the Covid-19 epidemic. National Education, 49(1), 13-43.
 • Özyürek, A., & Çetinkaya, A. (2021). The examination of family and parent-child relationships during Covid-19 pandemic. Çağ University Journal of Social Sciences, 18(1), 96-106.
 • Patton, M.Q. (2002). Qualitative research and evaluation methods (Third Edition). Sage Publications.
 • Pressley, T. (2021). Factors contributing to teacher burnout during COVID-19. Educational Researcher, 50(5), 325-327.
 • Purwanto, A., Asbari, M., Fahlevi, M., Mufid, A., Agistiawati, E., Cahyono, Y. & Suryani, P. (2020). Impact of work from home (WFH) on Indonesian teachers performance during the COVID-19 pandemic: An exploratory study. International Journal of Advanced Science and Technology, 29(5), 6235-6244.
 • Sarışık, S., Gürel, M., Uslu, Ş., & Dönmez, E. (2022). Psychological problems experienced by teachers and ways of coping with the problems during the Covid-19 pandemic process: The teachers’ views. International Journal of Trends and Developments in Education, 2(1), 1-13.
 • Saygı, H. (2021). Problems encountered by classroom teachers in the Covid-19 pandemic distance education process. Journal of Open Education Applications and Research, 7(2), 109-129.
 • Stake, R.E. (1995). The art of case study research. Sage Publications.
 • Streubert, H.J., & Carpenter, D.R. (2011). Qualitative research in nursing. (5th ed.). Lippincott Williams & Wilkins.
 • Sundarasen, S., Chinna, K., Kamaludin, K., Nurunnabi, M., Baloch, G. M., Khoshaim, H. B., Hossain, S.F.A. ve Sukayt, A. (2020). Psychological impact of COVID-19 and lockdown among university students in Malaysia: implications and policy recommendations. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(17), 6206, 1-13. https://doi.org/10.3390/ijerph17176206
 • Şimşek, H. (2009). Methodical problem in the researches of educational history. Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences, 42(1), 33-51.
 • Ramos-Morcillo A.J, Leal-Costa, C., Moral-Garcia J.E & Ruzafa-Martinez, M. (2020). Experiences of nursing students during the abrupt change from face-to-face to e-learning education during the first month of confinement due to Covid-19 in Spain. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(15), 5519. https://doi.org/10.3390/ijerph17155519
 • Talidong, K.J.B., & Toquero, C.M.D. (2020). Philippine teachers’ practices to deal with anxiety amid COVID-19. Journal of Loss and Trauma, 25(6-7), 573-579. https://doi.org/10.1080/15325024.2020.1759225
 • Tarkar, P. (2020). Impact of COVID-19 pandemic on education system. International Journal of Advanced Science and Technology, 29(9), 3812-3814.
 • Tavşancıl, E., & Aslan E. (2001). Content analysis and application examples. Epsilon Publications.
 • Toptaş, V. & Öztop, F. (2021). Primary school teachers’ views on learning deficiencies in mathematics lessons in the process of distance education. Journal of Educational Theory and Practice Research, 7(3), 373-391. https://doi.org/10.38089/ekuad.2021.82
 • Turgut, A.Ş. (2022). Yeniden aile ile yaşamak: Covid-19 pandemi sürecinde eve dönen üniversite öğrencilerinin deneyimleri. [Living with the Family Again: Experiences of University Students Returned Home During the COVID-19 Pandemic]. Uluslararası Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 2(1), 29-43.
 • Wang, C., Cheng, Z., Yue, X.-G., & McAleer, M. (2020). Risk Management of COVID-19 by universities in China. Journal of Risk and Financial Management, 13(2), 36. http://doi.org/10.3390/jrfm13020036
 • Wong, J.M.S., & Tang, W.K.W. (2021). Online Pre-service Teacher Placements during COVID-19: A Compromise or an Opportunity? Academia Letters, Article 312. https://doi.org/10.20935/AL3122
 • Yıldırım A., & Şimşek, H. (2018). Qualitative research methods in social sciences. Outstanding Publishing.
 • Yolcu, H.H. (2020). Preservice elementary teachers’ distance education experiences at the time of coronavirus (Covid-19) pandemic. Journal of Open Education Applications and Research (JOEAR), 6(4), 237-250.
 • Yurtbakan, E., & Akyildiz, P. (2020). Primary school teachers, primary school students and parents' views on distance education activities implemented during the Covid-19 isolation period. Turkish Studies, 15(6), 949-977. https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.43780
 • Yurtsever, M. (2020). Short-term effects of Covid-19 pandemic on the environment. Uludağ University Journal of Engineering Faculty, 25(3), 1611-1636. https://doi.org/10.17482/uumfd.781173
 • Zhang, W., Wang, Y., Yang, L., & Wang, C. (2020). Suspending classes without stopping learning: China’s education emergency management policy in the COVID-19 Outbreak. Journal of Risk and Financial Management, 13(3), 55-61. https://doi.org/10.3390/jrfm13030055
There are 83 citations in total.

Details

Primary Language English
Subjects Other Fields of Education
Journal Section Research Articles
Authors

Vedat Aktepe 0000-0001-5259-9340

Hayrettin İnan 0000-0003-4078-5925

Publication Date July 31, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 7 Issue: 2

Cite

APA Aktepe, V., & İnan, H. (2023). Examining the Situations Experienced by University Students in Post Covid-19 Pandemic. Türk Akademik Yayınlar Dergisi (TAY Journal), 7(2), 329-357.

25622   2841219117  1911819119                27281 27284 27285 27290   27291 27292 27294 28976