Conference Paper
PDF EndNote BibTex RIS Cite

The antibacterial properties and activity of some textile dye plants and used test methods

Year 2013, Volume 3, Issue 2, 1 - 6, 30.07.2013

Abstract

─ Since the plant diversity is very rich and handicrafts are so common in our country, natural dyes have produced for centuries. In recent years, with the increase in the importance of eco-textiles and environmental protection, the studies on natural dyes have increased. In natural dyeings, it was observed that some herbs had antibacterial effects. This review is focused particularly on the antibacterial effects and activity of some herbs and used test methods

─ Since the plant diversity is very rich and handicrafts are so common in our country, natural dyes have produced for centuries. In recent years, with the increase in the importance of eco-textiles and environmental protection, the studies on natural dyes have increased. In natural dyeings, it was observed that some herbs had antibacterial effects. This review is focused particularly on the antibacterial effects and activity of some herbs and used test methods

References

 • Baydar, H. 2009. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bilimi ve Teknolojisi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Isparta, Yayın No: 51, 305-332.
 • Benli, M., Yiğit, N. 2005. Ülkemizde Yaygın Kullanımı Olan Kekik (Thymus vulgaris) Bitkisinin Antimikrobiyal
 • Mikrobiyoloji Dergisi, 3, 8, 1-8.
 • Botsoglou, N.A., Grigoropoulou, S.H., Bostoglou, E., Govaris, A., Papgeorgiou, G. 2003. The Effects of Dietary Oregano Essential Oil and α-Tocopheryl Acetate on Lipd Oxidation in Raw and Cooked Turkey During Refrigerated Storage., Meat Science. 65: 1193–1200. Orlab
 • On-Line Textile Research, 33, 157-162.
 • Khanna, N.M. 1999. Turmeric – Nature’s Precious Gift., Curr. Sci., 76: 1351–6.
 • Kimiran Erdem, A., Sanli Yurudu, N.O, 2008. The Evaluation of Antibacterial Activity of Fabrics Impregnated
 • (Trimethoxysilyl) Propyl) Ammonium Chloride, IUFS J Biol, 67(2): 115-122.
 • Köse, E., Sarsılmaz, M., Meydan, S., Pekmez, H., Dabak, D.Ö., Kavaklı A., Ögetürk, M. 2010. Solunum Yoluyla Formaldehit ve Lavanta Uygulanan Sıçan Testislerinin
 • Çalışma, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 17 (3) 169–173.
 • Lean, L.P., Suhaila, M. 1999. Antioxidative and Antimycotic Effect of Turmeric, Lemon-Grass, Betel Leaves, Clove, Black Papper Leaves and Garcinia Atriviridis on Butter Cakes.
 • Oktav Bulut, M.,Akbulut, Y.,Kılık, Ç. 2013. “The Khare, S.K. 2005. Antimicrobial Activity of Some antibacterial woolen fabrics provided from pulp
 • plants”, International Istanbul Textile Conrees 2013 Innovative and functional textiles,İstanbul.
 • Özkan, G., Sagdiç, O., Baydar, N.G., Baydar, H. 2004. Antioxidant and Antibacterial Activities of Rosa Damascena Flower Extracts, Food Science and Technology International, Vol. 10, No. 4, 277-281, August.
 • Palamutçu, S., Keskin, R., Devrent, N., Şengül, M., Hasçelik, B. 2009. Fonksiyonel Tekstiller II: Antimikrobiyal
 • Elektronik Dergisi, Cilt: 3, No: 3, 95–108.
 • Perez- Mateos, M., Lanier, T.C. and Boyd, L.C. 2006. Effects of Rosemary and Green Tea Extracts on Frozen Surimi Gels Fortified with Omega-3 Fatty Acids, Journal Science Food Agriculture 86:558–567. [20] Richheimer, S.L., Bernart, M.W., King, G.A., Kent, M.C., Bailey, D.T. 1996. Antioxidant Activity of Lipid-Soluble Phenolic Diterpenes from Rosemary. Journal AOCS., 73:507-514.
 • Samanta, A.K., Agarwal, P. 2006. Dyeing of Jute and Cotton Fabrics Using Fackfruit Wood Extract: Part I –Effects of Mordanting and Dyeing Process Variables on Colour Yield and Colour Fastness Properties, Indian Journal of Fibre& Textile Research, 32, 466-476. Bir
 • Histolojik Tekstiller, Tekstil
 • Teknolojileri [27] Thiry, M.C. 2001. Small game hunting: anti microbials take the field, AATCC Rev, 11-7, Nov.
 • Wagner, H., Kreher, B., Lotter, H. 1989. Hamburger MO, Cordell GA. Structure Determination of New Isomeric Naphthol[2,3,-b] furan- 4,9-diones from Tabebuia Avellanedae By The Selective INEPT Technique. Helv Chim Acta, 72:659-67.
 • Yang, S., Jeon, S., Lee, E., et al. 2010. Comparative Study of The Chemical Composition And Antioxidant Activity of Six Essential Oils and Their Components. Nat Prod Res, 24: 140–51.
 • Yanishlieva, N.V., Marinova, E.M. 2001. Stabilisation
 • Antioxidants, Eur. Jurnal Lipid Science Technol., 103, 752-767. Rosemary (Rosmarinus of Edible Oils With Natural

Bazı tekstil boya bitkilerinin antibakteriyal özellikleri ve aktivitesi için kullanılan test yöntemleri

Year 2013, Volume 3, Issue 2, 1 - 6, 30.07.2013

Abstract

Bitki çeşitliliği bakımından oldukça zengin ve el sanatlarının çok yaygın olduğu ülkemizde, yüzyıllar boyunca doğal boyalar üretilmiştir. Son yıllarda eko tekstiller ve çevre korumasının ön plana çıkmasıyla doğal boyalar üzerine yapılan çalışmalar artmıştır. Doğal boyamacılıkta, bazı bitkilerin antibakteriyal etkilerinin olduğu gözlemlenmiştir. Bu derlemede özellikle bazı bitkilerin antibakteriyal etkileri ve aktivitesi için kullanılan test yöntemleri üzerinde durulmuştur. Günümüzde yaşam şartlarının değişmesi, toplu taşımanın artması, değişen beslenme alışkanlıkları ve uluslararası seyahatlerin artması gibi etmenler, mikro organizmaların toplu yaşam alanlarında kolay bir şekilde bireyden bireye geçişine ve bununla beraber bulaşıcı hastalıkların artmasına sebep olmaktadır. Mikroorganizmaların üremesi için nemli ortamlar en riskli mekânlardır. Canlı üzerindeki mikroorganizma miktarı belli bir oranın üzerine çıktığında, kişisel ve çevresel faktörlere bağlı olarak değişik şiddetlerde bulaşıcı hastalıklara, daha da önemlisi salgın hastalıklara yol açabilmektedir. Bu nedenle, bulunulan ortamda hastalık yapan mikroorganizmaların oluşturduğu zararları önlemek için alınan tedbirler günlük yaşamımızda giderek önem kazanmıştır. Antibakteriyal özelliğe sahip tekstil ürünlerine olan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır (Palamutçu vd., 2009).

References

 • Baydar, H. 2009. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bilimi ve Teknolojisi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Isparta, Yayın No: 51, 305-332.
 • Benli, M., Yiğit, N. 2005. Ülkemizde Yaygın Kullanımı Olan Kekik (Thymus vulgaris) Bitkisinin Antimikrobiyal
 • Mikrobiyoloji Dergisi, 3, 8, 1-8.
 • Botsoglou, N.A., Grigoropoulou, S.H., Bostoglou, E., Govaris, A., Papgeorgiou, G. 2003. The Effects of Dietary Oregano Essential Oil and α-Tocopheryl Acetate on Lipd Oxidation in Raw and Cooked Turkey During Refrigerated Storage., Meat Science. 65: 1193–1200. Orlab
 • On-Line Textile Research, 33, 157-162.
 • Khanna, N.M. 1999. Turmeric – Nature’s Precious Gift., Curr. Sci., 76: 1351–6.
 • Kimiran Erdem, A., Sanli Yurudu, N.O, 2008. The Evaluation of Antibacterial Activity of Fabrics Impregnated
 • (Trimethoxysilyl) Propyl) Ammonium Chloride, IUFS J Biol, 67(2): 115-122.
 • Köse, E., Sarsılmaz, M., Meydan, S., Pekmez, H., Dabak, D.Ö., Kavaklı A., Ögetürk, M. 2010. Solunum Yoluyla Formaldehit ve Lavanta Uygulanan Sıçan Testislerinin
 • Çalışma, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 17 (3) 169–173.
 • Lean, L.P., Suhaila, M. 1999. Antioxidative and Antimycotic Effect of Turmeric, Lemon-Grass, Betel Leaves, Clove, Black Papper Leaves and Garcinia Atriviridis on Butter Cakes.
 • Oktav Bulut, M.,Akbulut, Y.,Kılık, Ç. 2013. “The Khare, S.K. 2005. Antimicrobial Activity of Some antibacterial woolen fabrics provided from pulp
 • plants”, International Istanbul Textile Conrees 2013 Innovative and functional textiles,İstanbul.
 • Özkan, G., Sagdiç, O., Baydar, N.G., Baydar, H. 2004. Antioxidant and Antibacterial Activities of Rosa Damascena Flower Extracts, Food Science and Technology International, Vol. 10, No. 4, 277-281, August.
 • Palamutçu, S., Keskin, R., Devrent, N., Şengül, M., Hasçelik, B. 2009. Fonksiyonel Tekstiller II: Antimikrobiyal
 • Elektronik Dergisi, Cilt: 3, No: 3, 95–108.
 • Perez- Mateos, M., Lanier, T.C. and Boyd, L.C. 2006. Effects of Rosemary and Green Tea Extracts on Frozen Surimi Gels Fortified with Omega-3 Fatty Acids, Journal Science Food Agriculture 86:558–567. [20] Richheimer, S.L., Bernart, M.W., King, G.A., Kent, M.C., Bailey, D.T. 1996. Antioxidant Activity of Lipid-Soluble Phenolic Diterpenes from Rosemary. Journal AOCS., 73:507-514.
 • Samanta, A.K., Agarwal, P. 2006. Dyeing of Jute and Cotton Fabrics Using Fackfruit Wood Extract: Part I –Effects of Mordanting and Dyeing Process Variables on Colour Yield and Colour Fastness Properties, Indian Journal of Fibre& Textile Research, 32, 466-476. Bir
 • Histolojik Tekstiller, Tekstil
 • Teknolojileri [27] Thiry, M.C. 2001. Small game hunting: anti microbials take the field, AATCC Rev, 11-7, Nov.
 • Wagner, H., Kreher, B., Lotter, H. 1989. Hamburger MO, Cordell GA. Structure Determination of New Isomeric Naphthol[2,3,-b] furan- 4,9-diones from Tabebuia Avellanedae By The Selective INEPT Technique. Helv Chim Acta, 72:659-67.
 • Yang, S., Jeon, S., Lee, E., et al. 2010. Comparative Study of The Chemical Composition And Antioxidant Activity of Six Essential Oils and Their Components. Nat Prod Res, 24: 140–51.
 • Yanishlieva, N.V., Marinova, E.M. 2001. Stabilisation
 • Antioxidants, Eur. Jurnal Lipid Science Technol., 103, 752-767. Rosemary (Rosmarinus of Edible Oils With Natural

Details

Primary Language Turkish
Subjects Engineering
Journal Section Makaleler
Authors

Ezgi AKAR This is me


Meliha BULUT This is me

Publication Date July 30, 2013
Published in Issue Year 2013, Volume 3, Issue 2

Cite

Bibtex @conference paper { tbed225045, journal = {Teknik Bilimler Dergisi}, eissn = {2146-2119}, address = {}, publisher = {Isparta University of Applied Sciences}, year = {2013}, volume = {3}, number = {2}, pages = {1 - 6}, title = {Bazı tekstil boya bitkilerinin antibakteriyal özellikleri ve aktivitesi için kullanılan test yöntemleri}, key = {cite}, author = {Akar, Ezgi and Bulut, Meliha} }
APA Akar, E. & Bulut, M. (2013). Bazı tekstil boya bitkilerinin antibakteriyal özellikleri ve aktivitesi için kullanılan test yöntemleri . Teknik Bilimler Dergisi , 3 (2) , 1-6 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tbed/issue/20932/225045
MLA Akar, E. , Bulut, M. "Bazı tekstil boya bitkilerinin antibakteriyal özellikleri ve aktivitesi için kullanılan test yöntemleri" . Teknik Bilimler Dergisi 3 (2013 ): 1-6 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tbed/issue/20932/225045>
Chicago Akar, E. , Bulut, M. "Bazı tekstil boya bitkilerinin antibakteriyal özellikleri ve aktivitesi için kullanılan test yöntemleri". Teknik Bilimler Dergisi 3 (2013 ): 1-6
RIS TY - JOUR T1 - The antibacterial properties and activity of some textile dye plants and used test methods AU - EzgiAkar, MelihaBulut Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Teknik Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 6 VL - 3 IS - 2 SN - -2146-2119 M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Journal of Technical Sciences Bazı tekstil boya bitkilerinin antibakteriyal özellikleri ve aktivitesi için kullanılan test yöntemleri %A Ezgi Akar , Meliha Bulut %T Bazı tekstil boya bitkilerinin antibakteriyal özellikleri ve aktivitesi için kullanılan test yöntemleri %D 2013 %J Teknik Bilimler Dergisi %P -2146-2119 %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD Akar, Ezgi , Bulut, Meliha . "Bazı tekstil boya bitkilerinin antibakteriyal özellikleri ve aktivitesi için kullanılan test yöntemleri". Teknik Bilimler Dergisi 3 / 2 (July 2013): 1-6 .
AMA Akar E. , Bulut M. Bazı tekstil boya bitkilerinin antibakteriyal özellikleri ve aktivitesi için kullanılan test yöntemleri. Teknik Bilimler Dergisi. 2013; 3(2): 1-6.
Vancouver Akar E. , Bulut M. Bazı tekstil boya bitkilerinin antibakteriyal özellikleri ve aktivitesi için kullanılan test yöntemleri. Teknik Bilimler Dergisi. 2013; 3(2): 1-6.
IEEE E. Akar and M. Bulut , "Bazı tekstil boya bitkilerinin antibakteriyal özellikleri ve aktivitesi için kullanılan test yöntemleri", Teknik Bilimler Dergisi, vol. 3, no. 2, pp. 1-6, Jul. 2013